Je bekijkt nu Korte impressie van de ALV NHEC op 28 oktober 2021

Korte impressie van de ALV NHEC op 28 oktober 2021

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Donderdag 28 oktober heeft de algemene leden vergadering van de NHEC plaatsgevonden in de vertrouwde hal van het gebouw C bij de Hoge School in Alkmaar. De avond werd geopend door onze voorzitter Vera van Vuure, die aangaf verheugd te zijn dat we na twee jaar gelukkig weer in de gelegenheid waren om elkaar fysiek te ontmoeten. Ook ging ze kort in op de activiteiten van de NHEC gedurende de afgelopen twee jaar en keek ze vooruit, waarbij ze onder andere het project van de duurzaamheid coaches benoemde. Dit laatste project is recent gestart met het opleiden van de coaches die in eerste instantie in Schagen aan de gang gaan.

Daarna gaf penningmeester Kees Stam een korte toelichting op de jaarstukken en de begroting. Hij gaf daarbij aan, dat de hoeveelheid leden helaas aan de kleine kant blijft, waardoor we uit de donaties vanuit het reguliere bestand maar ook via de energieleveranties via GreenChoice en Energie van Ons relatief weinig eigen inkomsten genereren. Die inkomsten zijn hoognodig om nieuwe projecten mede te financieren en te kunnen starten. Daarmee was het huishoudelijk gedeelte afgelopen.

Vervolgens werden er een drietal presentaties gehouden; gestart werd met een presentatie van Max Keuzekamp van SolarFields, die inging op een mogelijk gezamenlijk te ontwikkelen project van een zonnepark in de gemeente Opmeer. Tijdens de presentatie kwam zowel de locatie, als het participatieproces en tijdsverloop aan de orde.

Daarna kreeg Michel Smiers het woord, die namens de NHEC het project “Zon op Parkeerplaatsen en Grote Daken” heeft getrokken. Het project is gefinancierd door de provincie en had zijn focus op de vier kop gemeentes, waarbij de NHEC de kansen in de gemeente Schagen heeft verkend. Daar waar de mogelijkheden in eerste instantie echt aanwezig leken, bleek bij verdere bestudering, dat de teruglevering aan het net in de hele gemeente niet mogelijk is tot ca 2024. De meest kansrijke locaties zijn wel benoemd en besproken met de gemeente en een deel van de eigenaren. Deze eigenaren zijn aangespoord om een eventueel zonnedak te realiseren vanaf 2024 en nu dus tijd hebben om dat voor te bereiden.

Tenslotte kregen Herre Rost van Tonningen en Johan Friso van Solteq Energy het woord. Zij gaven een presentatie over windenergie en luchtdrukenergie opslag en duurzaam vervoer, als mogelijke economische uitbreiding van zonneparken met netaansluiting problemen. Daarbij zagen zij ook mogelijkheden door gebruik te maken van deze filosofie en techniek, voor warmte- koude-opslag bij landbouwbedrijven en datacentra. Om e.e.a. te kunnen beproeven zochten ze partners om een pilot te kunnen uitvoeren.
Tijdens en na de presentaties werden er veel vragen gesteld en onder het genot van een drankje nog even nagepraat. Mocht u geïnteresseerd zijn voor de diverse onderwerpen, de presentaties zijn via de website terug te lezen, eventuele vragen kunt u nog stellen via info@nhec.nl .