Je bekijkt nu Zonnepanelen in de knel

Zonnepanelen in de knel

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

(NHD 9 feb 2023)

Zonneparken in de knel: Gemeenten met rug tegen muur door strakke oppervlakteregels provincie (door Leo Blank)

op de foto: Manuel den Hollander (links) en Guus Wattel van de NHEC op het land waar het zonnepark in Hoogwoud moet komen.© Foto Marcel Rob

OPMEER

Aanleg van grootschalige zonneparken in buitengebieden van West-Friesland dreigt in de knel te komen. De provincie hanteert strikte regels voor de oppervlakte. Initiatiefnemers vrezen dat een rendabele exploitatie onhaalbaar wordt.

Zonneparken vormen een essentieel onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES), een opstap om West-Friesland in 2040 energieneutraal te maken. De totale vraag (stroom, warmte, mobiliteit) is nog veel groter dan de RES-opgave. Projectontwikkelaars en energiecoöperaties verwachten dat naast zon op daken ook andere vormen nodig zijn om de totale vraag groen te maken.

In zoekgebieden is plek voor opwekking van zon- en windenergie. Maar provinciale regels voor maximale grootte van zonnevelden dreigen roet in het eten te gooien. In buitengebieden wordt een grens aangehouden van vijf tot hooguit tien hectare. Nabij bebouwing en wegen wordt ruimte geboden tot 25 hectare.

Zoektocht

Wethouder Herman ter Veen van Opmeer maakt zich grote zorgen: ,,Grenzen zijn heel krap. Het wordt zo een helse zoektocht om locaties te vinden waar grootschalige zonneparken van twintig hectare of meer mogen. Voor de provincie weegt landschappelijke inpassing zwaarder dan energieopbrengst.”

Hij heeft twijfels of zonnevelden van vijf tot tien hectare rendabel geëxploiteerd kunnen worden. ,,Misschien komen we tot de conclusie dat we meer moeten inzetten op windmolens.”

Koningspade

In zijn eigen gemeente zijn twee zonneparken gepland. Aan de oostkant van bedrijventerrein De Veken (zeven hectare) in Opmeer en westelijk van de Koningspade in Hoogwoud (twintig hectare). Het eerste zal weinig problemen opleveren omdat het nabij bebouwing en wegen ligt. Maar door Hoogwoud gaat met de huidige regels waarschijnlijk een dikke streep.

Dat verwachten ook de initiatiefnemers van project Koningspade: Solarfields en Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC). ,,Met minder dan tien hectare aan panelen is een zonnepark praktische niet rendabel te krijgen. De provincie wil minder verandering van open landschap. Hopelijk worden regels versoepeld. Anders kunnen gemeenten én provincie niet voldoen aan hun taakstelling. Opwarming van de aarde gaat door, de noodzaak om snel duurzame energiebronnen aan te boren wordt alsmaar groter”, aldus projectleider Manuel den Hollander van de coöperatie.

Problematisch verhaal

René Jurgens van Solarfields, het bedrijf de financiële risico’s voor zijn rekening neemt: ,,Dit wordt een problematisch verhaal. Met minder dan twintig hectare bruto voor panelen en landschappelijke inpassing lukt het niet zo’n park rendabel te maken. Materialen en transport worden alsmaar duurder, rente stijgt en energieprijzen dalen. Ook moeten zonneparken verliezen dekken van projecten die niet doorgaan. De overheidssubsidie die banken zekerheid geeft voor leningen wordt afgebouwd. Coöperaties in Noord-Holland komen niet in aanmerking voor het landelijke ontwikkelingsfonds omdat de provincie nog niet meedoet. Kortom, als de regels zo blijven, kunnen veel grote zonneparken niet worden aangelegd en kan daardoor minder duurzame energie worden opgewekt.”

In de komende weken houden gemeenten bijeenkomsten over de spelregels voor zonneparken. In Opmeer is dat op dinsdag 14 februari (gemeentehuis, 19.30 tot 20.30 uur).

Koggenland

In Koggenland houdt ook wethouder Rosalien van Dolder haar hart vast: ,,De provincie moet bewegen, anders wordt het niets met zonneparken. Te bizar voor woorden, we zijn twee jaar bezig met zoekgebieden en nu dreigt een deel van de initiatieven niet door te gaan. Een zonnepark bij het bedrijventerrein in Obdam loopt gevaar. Dat mag maximaal vijf hectare groot worden, terwijl tien tot twintig hectare nodig is.”

Opmeer Denkt Mee

Stichting Opmeer Denkt Mee, fel gekant tegen zonneparken en voorstander van zonnepanelen op daken, noemt alle ambtelijke inzet voor zonneparken ’zonde van belastinggeld’. Woordvoerder Irma Stroet: ,,Laten ze ambtenaren aan het werk zetten om zon op daken te faciliteren. En geld steken in uitbreiding van het stroomnet. Dat zet veel meer zoden aan de dijk. Innovaties gaan heel snel. Wacht die even af alvorens het landschap vol te zetten met panelen.”

zonnepark 1.pdf

zonnepark 2.pdf