DaalmeerZon

Energiecoöperatie DaalmeerZon

Bewoners in de postcode gebieden 1703 en 1704 (Heerhugowaard), 1822 (Alkmaar Noord), 1823, 1824, 1826 en 1827 (Alkmaar), 1829 (Oudorp) en 1834 (Sint Pancras) – die willen investeren in zonne-energie en thuis geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of een appartement bewonen, kunnen samen zonne-energie opwekken en geld besparen. Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan een lokale Energiecoöperatie DaalmeerZon voor en door bewoners.

Deelnemen is rendabel. De terugverdientijd is ca. 8 jaar. Deelnemen gaat per zonnestroomdeel van € 300,- incl. btw met een minimumafname van drie delen. Na teruggave van de btw op de investering aan de Energiecoöperatie in het eerste jaar van deelname is de netto kostprijs € 248, 20 per zonnestroomdeel. Een zonnestroomdeel staat gelijk aan 1 zonnepaneel van 260 Wp of 1/300 aandeel in de kWh jaaropbrengst van de totale productie-installatie. Ook huurders (die geen eigen dak hebben) kunnen meedoen. Toewijzing vindt plaats in volgorde van aanmelding. Het project wordt gerealiseerd als er voldoende animo is om alle 300 zonnepanelen te verkopen.

De regeling Verlaagd tarief /postcoderoos concept

Leden van Coöperatie DaalmeerZon komen in aanmerking voor een verlaging van de energiebelasting over een periode van 15 jaar. In 2017 is dat € 0,12556 / kWh incl. btw. De verrekening van de energiebelasting vindt plaats door de eigen energieleverancier. Daarnaast bestaat de opbrengst uit verkoop van de opgewekte stroom aan Greenchoice. Voor 2017 is het voordeel totaal € 0,1396 / kWh, na aftrek van alle jaarlijkse kosten. De Zonnestroomdelen houden gedurende zeker 15 jaar een waarde. Ze zijn bij verhuizing uit de wijk overdraagbaar.

De verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf tot nihil wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Ook bedrijven met een kleinverbruikers aansluiting (tot 3 x 80 A) kunnen meedoen.

De gemeente Alkmaar, de NHEC en Alkmaar Energie staan achter het initiatief vanwege het duurzame karakter en het rendement dat wordt bereikt.

Deelname

Een deelnemer wordt lid van de Energiecoöperatie DaalmeerZon. Het eigen energiebedrijf is gehouden de verrekening van de energiebelasting te verzorgen. Niet iedere energieleverancier doet dat kosteloos. Wij adviseren klant te zijn van Greenchoice, de afnemer van de zonnestroom. Greenchoice ondersteunt dit initiatief, biedt een concurrerend tarief en extra voordelen voor de Coöperatie DaalmeerZon. Greenchoice zorgt ervoor dat u als deelnemer de korting op de energiebelasting ontvangt indien u overstapt of al klant bent.

Voor-inschrijving

Vrijblijvend voorinschrijven bij DaalmeerZon kan via het inschrijfformulier. Vermeld daarbij uw gegevens en het aantal gewenste zonnedelen.

Schrijf u in en doe mee!

U heeft zich ingeschreven, wat nu?

  • De NHEC verzamelt de inschrijvingen.
  • Als er genoeg inschrijvingen geworven zijn kunnen we overgaan tot realisatie.
  • U ontvangt dan een mail met een betalingsverzoek. In dat verzoek is het aantal gegunde zondelen genoemd. Het kan zijn dat dat er minder zijn dan u wenste, aangezien we iedereen gelijke kansen gunnen. Ook ontvangt de ledenovereenkomst van de op te richten coöperatie DaalmeerZon.
  • Zodra het benodigde bedrag op de rekening is gestort en de ledenovereenkomsten zijn getekend en teruggestuurd, ontvangt u opnieuw een mail met dit feestelijke bericht: het gaat als gepland door!
  • Er wordt begonnen met installatie. Dat betekent niet alleen het bouwen van de zonnecentrale, maar ook het contract sluiten met energieleverancier Greenchoice en de aansluiting regelen met Alliander.
  • In dezelfde tijd wordt de coöperatie DaalmeerZon bij de notaris opgericht, en vragen we officieel bij de Belastingdienst de goedkeuring van de Regeling verlaagd tarief (Postcoderoosregeling) aan. Dit zijn formaliteiten.
  • Dan volgt nog de ondertekening van de Akte Recht van Opstal tussen de eigenaar van het dak (Stichting Daalmeer) en de eigenaar van de zonnepanelen (coöperatie DaalmeerZon, waarvan u mede-eigenaar bent). Ook dit is een formaliteit.
  • Uiteindelijk draait de zonnecentrale en krijgt u er stroom van in uw huis! We hopen dat dit voor de zomer rond zal zijn.

Belangrijk voor u om te weten:

Mocht er ergens een kink in de kabel komen en het project toch niet doorgaan, dan storten wij uiteraard uw gehele inleg terug op uw rekening.