De NHEC heeft een overeenkomst gesloten met groene energieleverancier Greenchoice. Greenchoice heeft als doel het gebruik van groene energie in Nederland te stimuleren (zie: https://www.greenchoice.nl)

Greenchoice Beste uit de test van de Consumentenbond
De Consumentenbond heeft Greenchoice uitgeroepen tot de beste energieleverancier van Nederland! In 2013 sloot de NHEC een overeenkomst met Greenchoice voor de collectieve inkoop van energie. Nu komt Greenchoice als beste uit de test waarin de 12 grootste energieleveranciers zijn vergeleken op service, klantvriendelijkheid en duurzaamheid. Dit goede nieuws delen we graag met u, omdat wij trots zijn dat onze leden hebben gekozen voor de ‘Beste uit de test’.

Greenchoice geeft de doelen van NHEC coöperatie een bedrag per klant mee. Greenchoice levert duurzame energie. Greenchoice geeft voor iedere NHEC-klant een bijdrage ter verduurzaming van Noord-Holland. De opbrengst van de NHEC wordt besteed aan duurzame projecten in Noord-Holland.

U kunt alleen via de NHEC klant worden van Greenchoice als u tegelijk lid bent of wordt van de NHEC. Als u via onze site een overstapformulier invult, beschouwen wij u als lid. Het lidmaatschap van de NHEC bedraagt 12 euro per jaar.

Energie
NHEC-partner Greenchocie levert 100% duurzame energie aan inwoners en bedrijven in Noord-Holland. Wat maakt dat zo bijzonder?

Duurzame stroom uit Noord-Holland
Door klant te worden van Greenchoice via de NHEC bent u ervan verzekerd dat u duurzame stroom krijgt uit Noord-Holland, als u daarvoor kiest via de Greenchoice-site. Op de website van Greenchoice vindt u onder Acties van Greenchoice/Kies uw stroombron een interactieve kaart waarop u als klant aan kunt geven van welke duurzame energiebron in Noord-Holland u stroom wilt afnemen. Overigens werkt dit virtueel: u krijgt niet daadwerkelijk deze stroom geleverd, maar de hoeveelheid stroom die u gebruikt wordt afgetrokken van de hoeveelheid stroom die de bron (bijvoorbeeld een windmolen van Greenchoice) opwekt. Ondertussen werkt de NHEC met uw steun aan een toekomst waarin we als coöperatie onze eigen energie opwekken die we vervolgens aan onze leden kunnen leveren.

Tarieven stroom en gas altijd lager dan die van de traditionele regionale leverancier
Het kortingsgarantie-tarief biedt u altijd 0,25 eurocent per kWh en m³ gas korting ten opzichte van de variabele tarieven van de regioleverancier. U kunt ook kiezen voor de producten 100% Nederlands Wind en 100% Nederlands Groen. Als u klant via de NHEC wilt worden, vragen wij u dat te doen via het formulier. Op die manier kan Greenchoice registreren dat u bij ons hoort en steunt u onze doelen.
Meer informatie over de tarieven voor thuis.

Opbrengst wordt in Noord-Holland besteed
De opbrengst van de NHEC wordt besteed aan duurzame projecten in Noord-Holland. Door energie af te nemen van Greenchoice via de NHEC draagt u dus bij aan een duurzamere provincie. De NHEC is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Overstappen is eenvoudig
U vult het juiste formulier in (3). Daarna ontvangt u binnen 7 dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met uw huidige leverancier om u als klant om te zetten. Hierdoor betaalt u dus nooit dubbel. Na uw overstap, stelt Greenchoice het voorschotbedrag vast aan de hand van uw energieverbruik. U kunt dit altijd gemakkelijk naar eigen wens aanpassen. Wij danken u voor uw steun!

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl