Verslag Alg. ledenvergadering</br>16-10-2019

Verslag Alg. ledenvergadering
16-10-2019

NHEC

* WELKOM DOOR VERA VAN VUUREN , VOORZITTER
* VOORSTEL BESTUUR / ADVISEURS / COÖRDINATOR
* OPRICHTING / HISTORIE NHEC
* PRESENTATIE DICK JAN MAREES

BESTUUR
Wim van Kampen
Marcel Sanders

LEDENRAAD

Fred Bosman
Piet Glas
Fred Garder

ADVISEURS

Manuel den Hollander Coördinator
Michiel Bruin
Kathy Boomstra

COÖRDINATOR
Manuel Den Hollander

FINANCIËN

Vrijwilligers organisatie
300 klanten vergoeding van Green Choice
Aandelen certificaten aan de leden

HISTORIE
Energieleverancier
Schadeloosstelling vanaf 2019
Nu: kennisplatform voor duurzame energieprojecten

BALANS
Projecten opzetten
Ondersteuning energiecorporaties

DAALMEER ZON
2018 zon op dak van tennisvereniging
Postcoderoosregeling met 36 klanten
Bestuur overgedragen

POLDERMOLEN WIERINGERMEER (NU: HOLLANDS KROON)
99 molens van de NUON / ECN / boeren
1 molen gereserveerd voor NHEC met 500 leden
Gemeente wil niet meer meewerken , doet nu aanbod voorvoor zon op
geluidswand langs A9
SDE en participatie

WAARLAND ZON
Postcoderoos project 150 leden met 1 zonnepaneel
Nu nog 100 zondelen beschikbaar
Opstartkosten / organisatiekosten / opstart subsidie ontvangen van
Provincie

TOEKOMSTVISIE SALDERINGSREGELING
Zolang de regeling er is, maken we er gebruik van. Weinig risico’s
voor deelname.

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

STICHTING VRIENDEN VAN DE STOLP

Haalbaarheidsonderzoek collectieve aanpak 1500 leden

GELUIDSWAL MET ZONNEPANELEN SCHAGEN
1x 50 m by facial zonnepanelen

SCHONE BRANDSTOFFEN
Dick Jan Marees
Palet aan energiedragers , van Benzine met Ethanol tot Diesel met
biodiesel en HVO – LNG , H2 en Accu’s. De laatste is een slechte
energiedrager , waardoor je enorm veel gewicht neemt . Tesla Truck moet
7200 kg extra meeslepen.
Hyperscharger nodig van 2 MW.
DAF denkt er over , maar het is niet de oplossing. Elektromotor is super
rendabel, maar voor opladen zijn twee Wartsilla gensets van 9 MW nodig ,
dit is niet realistisch en neemt veel ruimte in beslag.
In Europa 29% van de elektriciteit is groen electronen

Moleculen = 77% koolwaterstoffen Olie, kolen, aardgas via pijpleidingen
vervoerd. Er is Mismatch tussen electronen en moleculen. Het is
Goedkoper om moleculen te transporteren.
In 2019 waren er 8,5 miljoen personenauto’s , in totaal 11,5 miljoen
voertuigen voor wegvervoer, waarvan 157.350 elektrisch. Detoename van
elektrische auto’s valt in het niet. Groot probleem als iedereen
elektrisch auto heeft. Laadstress.
Voor 50 windmolen pakt Google de stroom af in de Wieringermeer

Gebruik de biobrandstoffen om te vergroenen . Raapzaadolie voor een jaar
neer zetten als wisselteelt om het land te bemesten.
97 % van het agrarische land wordt gebruikt voor veeteelt. 10% van de
brandstoffen zijn reeds biologisch voor wegtransport.
Biobrandstoffen is 77% lagere uitstoot dan gewone brandstof.

Ecosave , toevoeging in de diesel, geeft
5-8 % minder CO2 en 30% uitstoot .

In de landbouw bij loonwerkers te gebruiken. Ook is het Bij te blenden
in de gewone brandstof bij alle tankstations van Avia Marees. Het is 3
ct per liter duurder en geeft 8 % brandstofbesparing.

Als laatste noemt Dick Jan Marees een Toevoeging uit Zuid-Afrika,
toegepast in de mijnbouw -met veel minder uitstoot .
Clean Mobility Quattro. Met kracht in de diesel gebracht .
Stikstof in de lucht gebracht , de NOx verbinding zijn het probleem.
Zuurstof O2 komt vrij en zorgt voor betere verbranding. Het is Metaal
organische en metaal verbindingen , waarvan de toevoeging van is gemaakt
. Het geeft meer vermogen . Euro 6 motor is super schoon.
In Hoorn komt tankstation AviaMarees , waar ook Waterstof kan worden
getankt.

H2 Connect
Jack van der Nes

WATERSTOF
Stichting ter bevordering van Waterstof. Er is nu veel roet verspreiding
door transport. Dit komt door techniek van roetfilter. Het is nu lichter
dan lucht geworden en door luchtverkeer. Nu veel meer kinderen met
astma.
Tata Steel maakt 2 miljoen m3 hoogovengas (waterstof) en dit gaat Nuon
centrale in. Vanwege vervuiling is dit grijze waterstof.
Electrolyser werkt op Groene Waterstof voor een prijs van 6 ct per kWu.
Grootgebruik elektriciteitsprijs is 5,5 ct. Zonnepaneel heeft prijs van
11 cent nodig. Waterstof wil H2 Connect comprimeren tot 50-200 bar.
Moderne technieken van Pipelife Enkhuizen, levert flexibele opslag
ondergronds.

Project De Rijp voor de gebouwde omgeving bij Stoop-Taam. Een grote
schuur word vol gelegd met zonnepanelen. 1200 Panelen op basis van
postcoderoos regeling.
Deze zijn verkocht, verzwaring van de kabel aanvragen bij Liander is
niet nodig , want er was al zware trafo. De stroom die niet wordt
gebruikt , wordt Waterstof van gemaakt. ‘ Winters kunnen de aangepaste
CV-ketels hier op draaien. November 2019 worden de eerste 800 panelen
aangelegd in de Rijp.

In Graft de Rijp staan hele grote schuren, veel meer dan nodig voor
elektriciteit voor 3500 bewoners . Verwarming op Waterstof is mogelijk,
alleen branders van CV vervangen , het is lichter dan aardgas. Er moet
opslag van waterstof onder lichte druk zijn. Gasterra heeft berekend dat
als je Waterstof opwekt op locatie dit voor landelijk gebied mogelijk is
. Transport van waterstof kost 1 euro per kilo, dit maakt het duur.

Aardgas afkoppelen, dan moet onder hoge druk het leidingnet worden
gecontrolereerd met een keur, in theorie is het geschikt.

Ander project zijn kleine windmolens 9 meter van de grond 38 dB die 100
kWu per dag opwekken. Dit valt onder omgevingsvergunning , onder 12
meter bouwhoogte in Amsterdam Westpoort. Zij worden op dak bevestigd .
Een betonconstructie voor 1 molen is veel te duur.

In serie zou je deze moeten afnemen, dan is prijs lager en wordt het dan
ook rendabel.

Een ander project voor de Gebouwde omgeving vindt plaats in
Rozenburg , hele flat wordt omgezet naar waterstof. Het gaat om een SDE
project van 2000 320 Wp panelen. Hiervoor is 50 a 200 Bar opslag locaal
nodig.

Project Huiberts Biologische bollenboer Sint Maartensbrug
580 panelen is de start . Het bedrijf gebruikt 40.000 m3 aardgas per
jaar, daar kan waterstof gas van gemaakt. Ook 4 tractors worden om
gebouwd van diesel. Voordeel is je hoeft geen energiebelasting te
betalen , eerste 10.000 kW scheelt dat 9, 8 ct. Het bedrijf werkt
volledig biologisch .

Doel is 3 weken opslag op 200 Barr. Er is 350 bar nodig voor transport .

Kosten: 33 cent nodig qua energie voor 1 kg

Project in Transport is voor een Tender in Rotterdam voor
Waterstoftankinstallatie die 760 kg moeten leveren per dag.

Provincie Zuid-Holland heeft voor 20 bussen , elke 38 kilo waterstofgas
2 container van 40 foot op elkaar nodig , plus 2 dagen voorraad 240 kg
voor de vrije markt .
Kostprijs is 3 miljoen euro. Het gaat om 2000 kg opslag en de kosten
mogen niet meer dan 7 euro/kg zijn. 36 kg waterstof nodig voor 1 bus per
dag Van Hool .Gevaar van waterstof, als tanks scheuren ( deze moeten 700
bar weerstaan bij personenauto’s) al het waterstof verdwenen in de
lucht .

Paro recycling bedrijf bouwafval in Amsterdam West is een ander project
met toepassing in industrie. Het gaat om Beton vergruizelen en vraagt
2,5 MWu . Hiervoor zijn 60.000 panelen nodig. 60 zonnepalen 12.000 kw
wil Jack van der Nes omzetten naar Waterstof .

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl