Het eigendom van de NHEC ligt bij alle leden gezamenlijk. Op dit moment kent de NHEC drie ledencategorieën:

1. Particuliere leden
U kunt lid worden van de NHEC (ook als u klant bent of wordt van Greenchoice). U betaalt dan een jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap van 12 euro.

2. Kennisleden
Bedrijven en organisaties die kennis en kunde in de NHEC willen brengen kunnen zich als kennislid aanmelden. U kunt meepraten en meedenken over projecten. U bent mede-eigenaar als kennislid door een minimale eenmalige kapitaalinbreng van 350 euro. Daarnaast betaalt uw organisatie een jaarlijkse contributie van 300 euro voor het lidmaatschap.

3. Maatschappelijke Belang Inbrengers (MBI)
Bent u een gemeente, belangenvereniging of andere organisatie en wilt u ook mede-eigenaar worden van de NHEC, dan is dat mogelijk als Maatschappelijk Belang Inbrenger. U bent mede-eigenaar als MBI door een eenmalige kapitaalinbreng van 150 euro. Daarnaast betaalt uw organisatie een jaarlijkse contributie van 300 euro voor het lidmaatschap.

Bent u al klant van Greenchoice? Ook dan kunt u overstappen naar de NHEC
Bent u op dit moment al klant bij Greenchoice? Dan hoeft u alleen maar aan te geven dat u als klant van Greenchoice energie via de NHEC geleverd wilt krijgen. De tarieven blijven dan voor u hetzelfde en u hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Als u aangeeft de energielevering door Greenchoice expliciet als lid van de NHEC te willen, dan draagt Greenchoice een deel van haar marge af aan de NHEC. Dat versterkt de NHEC en daarmee het investeren in nieuwe duurzame energieprojecten in Noord-Holland.

Vul s.v.p. het juiste formulier in!

Let op: wilt u klant worden van Greenchoice?
Dan kunt u hier alle informatie vinden