Je bekijkt nu Algemene Ledenvergadering NHEC op 26 oktober om 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering NHEC op 26 oktober om 19.30 uur

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Algemene Ledenvergadering NHEC op 26 oktober om 19.30 uur

in gebouw C van het complex Hogeschool Inholland, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar.

Opening

19:30 – 20:00 uur Welkom en ALV (huishoudelijk deel)
20:00 – 20:40 uur Energiebesparingsaanpak

Presentatie van een energiecoach die inzicht geeft in een praktijkvoorbeeld aan de hand van het HOOM-dossier.

Stelling: Welke kansen ziet u om bewoners die te kampen hebben met energiearmoede verder te ondersteunen bij energiebesparing?
Presentator: energiecoach P.G. Kistemaker

20:40 – 21:20 uur Duurzame energieprojecten

Presentatie over duurzame energieprojecten NHEC, Informeren over lopende projecten | onderzoeken | samenwerkingen. Informeren over netcongestie en mogelijke oplossingsrichtingen Informeren over het beleid van gemeente Schagen rondom de kleine windturbines en zonneparken

Stelling: Waar liggen de beste kansen voor NHEC om meer duurzame energie te realiseren?
Presentator: Vera van Vuuren

21:20 – 21.30 uur Afsluiting
2130 – 2200 uur Borrel

NB. Vanwege mogelijke vroege afsluiting parkeerplaats HogeSchool wordt geadviseerd om te parkeren bij het P&R terrein aan de overzijde van de weg