Je bekijkt nu NHEC energiecoaches in nieuwsbrief Energie Samen

NHEC energiecoaches in nieuwsbrief Energie Samen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Het energiesysteem van de toekomst: onze agenda

In het energiesysteem van de toekomst speelt systeemintegratie een cruciale rol. Daarmee bedoelen we slimme energiecombinaties die een oplossing bieden voor onbalans tussen opwek en verbruik van stroom en voor de toenemende krapte op het elektriciteitsnet (die slimme combinaties noemen we ook wel ‘flex’). Voor een succesvolle systeemintegratie zijn drie componenten nodig: mensen, wetgeving en diensten. Energie Samen werkt mee aan alle drie de componenten. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen, licht onze agenda toe. Lees meer
Door energie slim te delen kan aan de wens van energiegemeenschappen tegemoet gekomen worden om hun energie direct te delen met hun leden, en tegelijkertijd wordt het net ontzien. Zo kunnen we maatschappelijk kosten besparen. Een win-winsituatie voor alle partijen. We schreven een whitepaper over slim energiedelen met voorstellen voor aangepaste regelgeving. Lees meer

Hoom & Energie Samen gaan samen verder

Hoom en Energie Samen gaan verder als één organisatie. De leden van beide coöperaties hebben groen licht gegeven voor de fusie. André Jurjus, voorzitter van Energie Samen: “We zijn ontzettend blij dat Energie Samen en Hoom verder gaan als één coöperatie. Samen kunnen we een nog grotere impact maken in de energietransitie en meer waarde bieden aan onze leden. Samen zijn wij er voor alle energiecoöperaties en burgerinitiatieven die zich inzetten voor een duurzame buurt.”
Lees meer: Nieuwsbericht fusie |  Veelgestelde vragen | conceptverslag ALV Energie Samen 7 januari | Voor iedereen die Hoom nog niet goed kent, lees meer in het zeer inspirerende overzicht van de afgelopen 5 jaar.

Webinar netcongestie, tweede editie

De netbeheerder weigert om je hernieuwbare productie-installatie aan te sluiten, of om daarvoor een transportindicatie af te geven voor de SDE of SCE. Wat moet je dan doen? Leon Straathof van Energie Samen weet raad. Eind december volgden al meer dan 100 deelnemers dit webinar. De tweede editie is woensdag 26 januari 11.00 – 12.30 uur Meer informatie en aanmelden. Zie ook: Download de presentatie | Bekijk de opname van 23 december

Wie wil aansluiten bij de Zon-op-dak-gebruikersgroep?

Wil jij collega-energiecoöperaties ondersteunen met jouw kennis en ervaring? Of heb je juist behoefte aan kennis om jouw project uit te voeren? Sluit je dan aan bij de Zon-op-dak-gebruikersgroep.
Veel lokale energiecoöperaties ontwikkelen zon-op-dak-projecten gebruik makend van de SCE-subsidieregeling. Energie Samen heeft het initiatief genomen om kennis en financieringsmogelijkheden te leveren die nodig zijn om deze projecten snel en professioneel uit te voeren. We zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen die mee willen helpen deze kennis te verzamelen, vast te leggen, te valideren en beschikbaar te stellen via de Energie Samen Academie en het Coöperatieve Energieplatform. Meer informatie en aanmelden

Vacatures

Allround marketing- en communicatieprofessional. In deze functie ga je in eerste instantie aan de slag met de marketing en communicatie van de Hoom-dienstverlening. Daarnaast ondersteun je het integratieproces tussen Hoom en Energie Samen vanuit marketing- en communicatieperspectief. In de tweede fase word je verantwoordelijk voor de marketing van de vernieuwde dienstverlening en andere strategische projecten. Lees meer
Allround projectleider wijkaanpak warmtetransitie. Energie Samen Buurtwarmte en Hoom zoeken een energieke allround projectleider voor een aantal lopende projecten in o.a. Amsterdam. Je ondersteunt lokale coöperaties en de gemeente in het neerzetten van een energiebesparingreis voor bewoners en in het collectief ontwikkelen van een aardgasvrij spoor met warmtenetten, all-electric toepassingen en/of groen gas. Lees meer

Lees twee gratis artikelen van ons vakblad Wind & Zon

Knipperende lampen op windturbines zijn vaak een doorn in het oog van omwonenden. Aan de oplossing wordt gewerkt. Je leest het in het artikel ‘Mag het licht uit’ van Marc Noël de Wild.
De Windvogel is een van de oudste energiecoöperaties van Nederland. Titia van Leeuwen interviewde voorzitter Laetitia Ouillet over heden, verleden en toekomst van deze voortvarende coöperatie. Lees de gratis artikelen | Abonneer je energiecoöperatie

Schrijf je UBO in!

Zijn de UBO’s van je coöperatie nog niet ingeschreven in het handelsregister? Dat is wettelijk verplicht vanaf 27 maart, zoals we eerder berichtten. Voor bijvoorbeeld aanvragen Ontwikkelfonds of Realisatiefonds is nu al een UBO nodig. Lees meer: wat zijn UBO’s en hoe schrijf je die in?

Deel je mijlpalen met andere leden

Bereik je financial close, start je je crowdfunding of vier je de opening van je nieuwe installatie? Deel je mijlpalen met de andere leden van Energie Samen via contact@energiesamen.nu! Graag ontvangen we er een foto bij (incl. informatie over de beeldrechten).

Kort nieuws

  • Nieuw kabinet: minister van EZK is Micky Adriaansens (VVD). Daarnaast is er nu een minister voor Klimaat en Energie bij dit ministerie: Rob Jetten (D66). De NVDE, waar Energie Samen lid van is, heeft een reactie gegeven op het regeerakkoord van kabinet Rutte-IV. Lees meer: reactie op regeerakkoord
  • Zonneparken en biodiversiteit:  Goed ingerichte zonneparken kunnen leiden tot een toename van het aantal hommels en andere bestuivers en daardoor bijdragen aan biodiversiteit, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Lees meer in Renewable and Sustainable Energy Reviews
  • SDE++: mogelijk overgangsregeling wind- en zonne-energie na bereiken doel van 35 terawattuur.  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er na 2025, of zodra er met de SDE++ 35 terawattuur aan subsidiabele productie op land wordt ondersteund, geen nieuwe subsidie meer verstrekt wordt. Mogelijk komt in de plaats van die afspraak een overgangsregeling. Lees meer op Solar Magazine
  • Nieuwe dorpsmolens. Energiecoöperaties Tzum en Reduzum hebben contracten getekend met EWT voor de levering en het onderhoud van twee 1MW turbines op 46 meter ashoogte met een rotordiameter van 61 meter. Lees meer
  • Aansluiting op de vluchtstrook.  Sinds 1 januari 2021 mag de storingsreserve worden ingezet voor aansluitingen. Dit vereist aanpassing van onderstations. Uit een rondgang van Solar Magazine blijkt dat de netbeheerders momenteel snel progressie boeken. Lees meer
  • Energiecoaches voor de Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC).  Afgelopen herfst begonnen maar liefst 16 enthousiaste vrijwilligers van NHEC met de Hoom opleiding tot energiecoach. Lees meer
  • Energiearmoede in kaart. 550.000 huishoudens leven in energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. TNO bracht aard, omvang en regionale spreiding in kaart. Met energiecoaches kun je helpen de energierekening te verlagen. Lees meer
  • Wijzigingen subsidies isolatie en warmtepomp: per 1 januari zijn de ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepompen én de SEEH-subsidie voor isolatiemaatregelen bij VvE’s gewijzigd. Lees meer

Agenda

Bijeenkomsten zijn online tenzij anders aangegeven

18 januari en 1 februari 14.30 – 17.00 uur: Energiecoach voor huurders – Reeks 2. Organisatie: Hoom. Kosten € 245 (online) / € 265 (fysiek). Lees meer
Start in de week van 20 januari (zelfstudie): Online leertraject Energiecoach – Reeks 3 (middag). Organisatie: Hoom. Kosten € 520 (fysiek) /  € 470 (online). Meer informatie en aanmelden
Dinsdag 25 januari: ontbijtsessie ‘Spanning op het net’. Wind op land: van probleem naar profijt voor omwonenden. Organisatie: Energie Nederland. Lees meer
Woensdag 26 januari 11.00 – 12.30 uur: Webinar Netcongestie. Eerste hulp bij transportweigeringen, door Leon Straathof. Lees meer
Woensdag 26 januari 13.00 – 17.00 uur
: Online Verdiepingstraining Warmtecamera. Organisatie: Hoom. Kosten € 130 (fysiek) / € 110 (online).  Lees meer
Donderdag 27 januari 16.00 – 17.00 uur: Ledenwebinar ‘Energiearmoede’. Organisatie: Hoom. Lees meer
Maandag 31 januari 14.00 – 16.00 uur: Windturbines op land en luchtvaart. Organisatie: RVO. Toegang gratis. Lees meer
Start in de week van 31 januari (zelfstudie): Online leertraject Energiecoach – Reeks 4 (avond). Organisatie: Hoom. Kosten € 520 (fysiek) /  € 470 (online). Meer informatie en aanmelden
Dinsdag 1 februari 16.00 – 17.00 uur: Webinar grootschalige batterijopslag.
Wanneer worden grootschalige batterijen rendabel (en hoe)? Organisatie: TKI Urban Energy, Enpuls, RVO. Toegang gratis. Lees meer
Woensdag 9 februari 17.30 – 21.30 uur
: Online Verdiepingstraining Warmtecamera. Organisatie: Hoom. Kosten € 130 (fysiek) / € 110 (online).  Lees meer
Vrijdag 11 februari 14.00 – 16.00 uur: ALV Energie Samen. Lees meer
Vrijdag 11 februari: warmetruiendag.
Organisatie: Klimaatverbond Nederland. Lees meer
Maandag 14 februari en maandag 21 februari: Verdiepingstraining Warmtepompen.
Organisatie: Hoom. Kosten € 130 (fysiek) / € 110 (online). Lees meer