Je bekijkt nu Stolpfluisteraars maken met de bewoners energieplannen voor hun stolpboerderij

Stolpfluisteraars maken met de bewoners energieplannen voor hun stolpboerderij

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:zomer-2022

De karakteristieke Noord Hollandse stolpboerderij is een eeuwenoud agrarisch woon-werkgebouw met een hoge en omvangrijke kap. Tegenwoordig zijn de nog bestaande stolpen woonboerderijen.
Men gaat ervanuit dat een stolp erg lastig valt te verduurzamen terwijl dat wel nodig is omdat het gebouw vaak een hoog energieverbruik en/of daarmee samenhangende tochtproblemen heeft.

De stolpfluisteraars Lars Boelen en Felix van Gemen zoeken vanuit hun bedrijf Huisfluisteraar.nl naar haalbare oplossingen. Zij laten een reële eindsituatie zien en geven voorlichting over de te nemen stappen om daar te komen. Bij twee NHEC leden die in een stolp wonen hebben zij hun expertise laten zien.

Samen plannen maken
Bij het maken van energietransitieplannen is het belangrijk om zo precies mogelijk te weten wat je uitgangspunt is en welke logische eindsituatie reëel is. Bij twee leden van de NHEC die een zogenaamd ‘begin with the end in mind’-bril op hebben, mochten we onze aanpak uitleggen en meedenken over de te zetten stappen die logisch en samenhangend zijn om naar de gewenste eindsituatie toe te werken.

Inzichten verzamelen
Met de auto vol meetapparatuur ging iedereen de uitdaging aan en werden twee stolpen doorgelicht waarbij met o.a. een blowerdoortest en infraroodcamera de luchtdichtheid in kaart werd gebracht. De mate van luchtdichtheid bepaalt de isolatiewaarde. Er is gekeken naar hoe de luchtdichtheid en de ventilatie op een praktische manier sterk te verbeteren is. Ook is onderzocht welke energieprestatie voor de stolpen haalbaar is.

Resultaten
Uit het rekenwerk aan het energiemodel van de stolpen blijkt dat de gewenste eindsituatie gerealiseerd kan worden met een efficiënt werkende warmtepomp. Je hoeft niet de hele stolp te verwarmen. Je kunt er ook voor kiezen alleen het leefgedeelte extra goed aan te pakken, bijvoorbeeld door een goed geïsoleerde en kierdichte ‘doos binnen een doos’ te maken en enkele oude radiatoren te vervangen door laagtemperatuur convectoren die zelfs beter bij een oud gebouw als een stolp passen. Vloerverwarming kan ook een optie zijn.
Advies is om voor de aanschaf van een warmtepomp uit te vinden of het lukt om het leefgedeelte te verwarmen met de CV op een lage temperatuur (35-45 graden). Is het dan nog aangenaam leven dan kan het installeren van een warmtepomp je heel veel gas besparen. Natuurlijk neemt de elektriciteitsrekening toe, maar de totale som maakt het toch mogelijk om naast een CO2-besparing ook de investering terug te verdienen en te genieten van een comfortabele woning.
Een kansrijke route kan ook een hybride warmtepomp zijn, zoals in een van de twee stolpboerderijen het geval is. Als je nog een goede cv-ketel hebt en je zorgt dat je afgiftesysteem, kieren en ventilatie op orde zijn, kun je op korte termijn ook al veel gas besparen.

De verslagen van de woningonderzoeken zijn na te lezen via Stolp in Hoorn en Stolp in Spierdijk

Integraal Energieadvies
Tijdens de woningopname bij Fred Gardner, een van de initiatiefnemers van het project Stolpfluisteraars, ontstond aan de keukentafel een boeiende discussie over welke kant het op zou kunnen gaan met Integraal Energieadvies en welke kansen er daardoor ontstaan voor opleidingen en marktpartijen. Bekijk hier het interview met de stolpen- en huisfluisteraars Lars Boelen en Felix Van Gemen. Fred Gardner vroeg hen ook naar hun gedachten over een in te richten opleiding om ook huisfluisteraar te kunnen worden. Dat interview kun je hier bekijken.