Je bekijkt nu Informatieavond in Heerhugowaard</br>‘Uw eigen zonnestroom van een ander dak’

Informatieavond in Heerhugowaard
‘Uw eigen zonnestroom van een ander dak’

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Het onderwerp klimaat en energie leeft. Voor mensen die niet zelf zonnepanelen op het dak kunnen of willen hebben, organiseert de Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC, 450 leden) oplossingen.
In het dorp Waarland is een project opgestart waarvan bewoners in de regio kunnen profiteren, ook de bewoners van Heerhugowaard.
Op het dak van een lokale ondernemer zullen 288 zonnepanelen geïnstalleerd worden, waarvan de opbrengst is bestemd voor bewoners en kleine bedrijven. De gemeente Heerhugowaard is voorstander van het initiatief.

Een interessante informatieavond rond het project vindt plaats in Wijkcentrum De Horst op 28 januari om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 u).

Het gaat om een zonnecentrale in de zogenoemde ‘postcoderoos-regeling’. Via deze regeling van het Rijk kunnen mensen uit postcodegebieden in de buurt samen de zonnecentrale financieren, als ze een coöperatie vormen.
De leden van deze al door de NHEC opgerichte coöperatie kunnen de opbrengst van hun deel uit de zonnecentrale ‘salderen’ met hun eigen gebruik, waarbij het lid geen belasting over de stroomprijs betaalt. Simpel gesteld komt het erop neer dat de bewoner-investeerder via zijn/haar energieleverancier een fikse korting op de energiefactuur krijgt. Dat scheelt voor iemand die bijvoorbeeld 4 panelen koopt al zo’n 100 euro per jaar. En via de coöperatie komen nog meer inkomsten binnen.

De zonnecentrale in Waarland is ideaal voor mensen die geen geschikt eigen dak hebben, ook wel ludiek ‘daklozen’ genoemd. Maar ook voor mensen die al panelen hebben, maar er nog meer willen, zo blijkt uit eerdere ervaringen van de NHEC.

Geïnteresseerden kunnen gelijk inschrijven: https://www.nhec.nl/zonopwaarland/inschrijving-zonopwaarland.
Er zijn nog ongeveer 60 panelen beschikbaar.
Pas bij voldoende deelnemers kan de NHEC tot realisatie overgaan.