Je bekijkt nu Coal Free Power Generation

Coal Free Power Generation

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Ons gezamenlijk streven naar minder energieverbruik en meer opwek van zonne-energie en wind-energie zal leiden tot minder inzet van fossiel brandstoffen (en met name kolen) in energie centrales. Immers, er is altijd balans tussen de opwek van elektrisch energie en het verbruik van elektrische energie. In een vrije markt geldt dat bij een teveel aan beschikbare opwekcapaciteit de ‘goedkoopste’ leveranciers energie weten te leveren. In deze rangorde (ook wel merit order genoemd) wordt – met dank aan steeds hogere CO2-beprijzing – steeds vaker zichtbaar dat ‘kolenstroom’ te duur wordt en uit de markt gedrukt wordt. Bij onze Engelse overburen worden mooie stappen gemaakt. Wie weet hoe het in Nederland gesteld met de capaciteitsfactor is gesteld van onze ‘kolen opwekkers’? Lees verder over de Engelse kolen in dit stuk:

https://www.theguardian.com/business/2020/apr/28/britain-breaks-record-for-coal-free-power-generation