Nieuwsbrief okt. 2020 Extra

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Zon op Waarland werkt

Eind september vond bij Bouwbedrijf Remco Broersen de officiële ingebruikname plaats van de zonnepanelen op zijn dak. Project Zon op Waarland is daarmee afgerond. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Noord-Hollandse Coöperatie (NHC) voor Collectieve Opwek U.A.
Coöperatievoorzitter Vera van Vuuren hield een korte toespraak voor een klein publiek. Projectleider Michiel Bruijn en leverancier Fred Bosman gaven een korte toelichting op de rol die zij tijdens de realisatie van Zon op Waarland hebben gespeeld.

Vera van Vuuren gaf in vogelvlucht het proces weer waarin doorzetten zijn vruchten heeft afgeworpen. Na een moeizaam begin is Zon op Waarland toch van de grond gekomen, met dank aan de leden die vertrouwen hadden in het project en de financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland. Nu bestaat er een wachtlijst voor het volgende energieneutrale initiatief Zon op Waarlands Dorpshuis waarmee ook de Sporthal kan worden verwarmd.

Projectleider Michiel Bruijn heeft met ondersteuning van de NHEC coördinator Manuel den Hollander van bureau Esolva en met medewerking van Bouwbedrijf Remco Broersen het project Zon op Waarland kunnen realiseren. Er zijn 288 zonnepanelen op het dak van het bouwbedrijf geïnstalleerd.

De NHEC voert de slogan Energie van Eigen Bodem en is de initiator geweest van Zon op Waarland. Het was het tweede project in het meer dan 10 jaar bestaan van de NHEC die toentertijd in een koolschuur in Zijdewind is opgericht.

Het oprichtingsbestuur van de coöperatie NHC Collectieve Opwek U.A.
Vera van Vuuren, Cees van Wondergem, Michiel Bruijn en Ruud Bakker
wensen de leden succes, heel veel zonuren en energie van eigen bodem.

Actie tegen afschaffing Postcoderoosregeling

Een aantal energiecoöperaties waaronder de NHC voor Collectieve Opwek U.A. hebben met steun van een aantal gemeenten in Noord-Holland een brief naar het ministerie geschreven.
De oproep aan de minister en de Tweede Kamer leden luidt:
• Stel de afschaffing van de huidige Postcoderoosregeling voor nieuwe projecten met twee jaar uit.
• Benut het komende jaar om tijdig tot een nieuwe stimulerende regeling te komen als opvolger van de Postcoderoosregeling, waarmee de energietransitie en de warmtetransitie een serieuze kans van slagen hebben.

Verduurzamen stolpboerderijen

Peter van Zutphen, voorzitter van De Boerderijenstichting Noord-Holland, besprak zijn wens om de karakteristieke stolpen te verduurzamen met Vera van Vuuren voorzitter van de NHEC. Dit gesprek leidde tot twee projecten.
– De NHEC onderzoekt of stolpboerderijen voor collectief gebruik duurzame energie kunnen opwekken. Financiële steun van de provincie Noord-Holland voor dit onderzoek is al verkregen.
– Het inventariseren van mogelijkheden om stolpboerderijen te isoleren en op die manier te verduurzamen. Hiervoor is het multidisciplinaire studentenproject ‘de stolpenmeesters’ opgezet.

Fred Gardner, mede initiatiefnemer van de NHEC en lid van de Ledenraad, woont in een stolpboerderij. Mooi wonen maar niet erg energiezuinig hoewel een strodak goed isoleert en de robuuste bouw van een stolp zeer duurzaam is. Fred is verbonden aan Inholland Alkmaar waar hij met projecten verbinding legt tussen de verschillende opleidingen. Het isoleren en verduurzamen van stolpboerderijen greep hij aan om het multidisciplinaire studentenproject ‘de stolpenmeesters’ op te zetten.

Voor dit project zijn negen stolpen geselecteerd. De bewoners krijgen een eigen groepje van twaalf Inholland studenten toegewezen die vanuit hun eigen studierichting de stolp bekijken en een ontwerp maken waardoor de stolp energie neutraal wordt. De stolp produceert net zo veel energie als dat deze gebruikt.
Studenten bouwkunde brengen de constructie, ventilatie en de aanwezige isolatie in kaart en kijken naar mogelijkheden voor nieuwe isolatie waarbij met het vocht van de woning en de binnenkant van het dak van de boerderij in de gaten wordt gehouden.
Bouwmanagement studenten bespreken de wensen van de bewoners en verzorgen de communicatie rondom het project. Een totaal ontwerp voor technische installatie voor warmte en ventilatie van de stolp wordt dan weer door studenten werktuigbouwkunde gemaakt.