Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016


Voorwoord

Er is veel te doen. In de zin van: Nederland inclusief Noord-Holland bungelt onder aan de duurzaamheidslijsten, zie de oproep van de directeur van onze partner Greenchoice. In de zin van dat we (hopelijk) gebruik kunnen gaan maken van de veranderende regels voor zonneweides van de provinciale overheid. Maar ook in de zin van: interessante bijeenkomsten waar de NHEC een rol in speelt. Veel leesplezier!
Bert Haverkamp
Voorzitter

Zonnepanelen op De Moriaan

PV Wijk aan Zee

Het Dorpshuis De Moriaan heeft 300 zonnepanelen op het dak liggen! De panelen zijn eigendom van de stichting die De Moriaan beheert. De stichting heeft gebruik kunnen maken van landelijke SDE+ subsidie en een provinciale subsidie. De zonnecentrale is tot stand gekomen met advieswerk van de Omgevingsdienst IJmond en de NHEC. De NHEC heeft parallel hieraan geholpen om in Wijk aan Zee een bewonerscollectief voor duurzaamheid op te zetten. Het collectief wil in 2016 actief naar buiten treden.

Cartoon bij artikel Financieel Dagblad

Greenchoice wil meer

In 2013 ging de NHEC een samenwerking aan met Greenchoice. We vonden dat die energiemaatschappij de groenste en betrouwbaarste was, en het dichtst bij de burger stond. Dat vinden we nog steeds. Hieronder (een deel van) een open brief van Greenchoice-directeur Evert den Boer in het Financieel Dagblad. Den Boer pleit voor meer inzet van het Rijk voor duurzame energie, primair door CO2-tax in te voeren.

Overigens organiseert Greenchoice op 15 april in Amsterdam speciaal voor initiatiefnemers van energiecoöperaties een ‘Coöperatiedag’, waar ook de NHEC van de partij zal zijn.

“Als we in Nederland de doelstelling van het Energieakkoord willen halen, mogen we wel opschieten. Over zeven jaar moet 16% van de gebruikte energie hernieuwbaar zijn. Nu is dit slechts 6% en daarmee bungelt ons land onderaan de Europese lijst. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zou dus haast moeten hebben. Maar met zijn in januari gepresenteerde Energierapport 2016 maakt hij een flegmatische indruk. In plaats van een oproep tot actie doet de minister het voorstel om te praten: een energiedialoog. En bij gebrek aan plannen van zijn kant legt hij het initiatief bij de markt en de samenleving.” Lees meer.

Fietsenstalling met zonnepanelen; op de achtergrond het Huis van Hilde dat de stroom gebruikt.

Energie=Politiek

Op de avond van dinsdag 24 mei vindt in Castricum een bijeenkomst plaats over de wisselwerking tussen duurzame energie, burgers en lokale en regionale overheden. De avond wordt georganiseerd door energiecoöperatie CALorie in samenwerking met Heiloo Energie, Bergen Energie en de NHEC. Het wordt een mengsel van debat met brainstorm. De avond vindt plaats in Castricum, waarschijnlijk in het Huis van Hilde, het archeologisch museum van de provincie.
Aanwezig zullen zijn: de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, energiecoöperaties, ondernemersverenigingen, wethouders en andere politici van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (die binnenkort een ambtelijke fusie ondergaan).
Het doel is met politici in gemeenten en provincie de urgentie van duurzame energie en energiebesparing te delen en de aandacht vestigen op de grote voordelen die duurzame energie kan hebben voor werkgelegenheid, koopkracht, lokale economie, democratie, gemeenschap en andere centrale maatschappelijke waarden. Dit zijn waarden op basis waarvan we dienen te handelen.

Een zonneweide met schapen

Zonneweide optie in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil haar beleid wijzigen op het gebied van zogenoemde ‘grondgebonden’ zonnecentrales in agrarisch gebied. Tot nu toe zijn deze zonnecentrales praktisch onmogelijk in onze provincie, behalve op plekken met een industriële bestemming. Op een dergelijke bestelling is Bergen Energie erin geslaagd een collectief gefinancierde zonnecentrale te verwezenlijken. Maar veel meer voorbeelden vind je niet in Noord-Holland. In nieuw beleid kiest de provincie, die over ruimtelijke ordening gaat, er nu voor om grondgebonden zonnecentrales onder specifieke voorwaarden mogelijk te maken. De belangrijkste voorwaarden zijn:

De ‘weide’ moet aansluiten op ‘bovenlokale’ infrastructuur en/of op stedelijk gebied;
Het betreft geen gebied met hoogte natuur- of andersoortige waarde.
De zonnepanelen komen tot maximaal 1,5 meter hoogte;
Gras of andere begroeiing onder de panelen;
De centrale blijft tijdelijk, tot maximaal 25 jaar.

Als dit beleid inderdaad wordt ingezet, kan dit ervoor zorgen dat meer energiecoöperaties en andere collectieven in staat worden gesteld om de verduurzaming van Noord-Holland gestalte te geven. Als er gunstige businesscases ontwikkeld kunnen worden tenminste; maar het begint met de opheffing van het ruimtelijk verbod. Een goed begin, provincie! Het beleid licht ter inzage, lees hier meer.

IDEA en NHEC

Als NHEC steunen we een inspirerende bijeenkomst van IDEA, Incubator Duurzame Energie Alkmaar. Voor jarig hield IDEA een symposium over ‘Innoveren doe je samen’, dit jaar is het motto ‘Een goed idee vindt altijd geld’. De tweede editie vindt plaats op dinsdag 24 mei. In het programma vinden drie werelden elkaar: de creatieve wereld, venture capital en de overheid. Dagvoorzitters Jochem Uytdehaage (schaatser) en Christoph Maria Ravesloot (lector) zullen u vragen mee te denken.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over

Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het webformulier in op de site. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Het wijst zich vanzelf op www.nhec.nl.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl