Nieuwsbrief april 2016

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief


Voorwoord

Er is veel te doen. In de zin van: Nederland inclusief Noord-Holland bungelt onder aan de duurzaamheidslijsten, zie de oproep van de directeur van onze partner Greenchoice. In de zin van dat we (hopelijk) gebruik kunnen gaan maken van de veranderende regels voor zonneweides van de provinciale overheid. Maar ook in de zin van: interessante bijeenkomsten waar de NHEC een rol in speelt. Veel leesplezier!
Bert Haverkamp
Voorzitter

Zonnepanelen op De Moriaan

PV Wijk aan Zee

Het Dorpshuis De Moriaan heeft 300 zonnepanelen op het dak liggen! De panelen zijn eigendom van de stichting die De Moriaan beheert. De stichting heeft gebruik kunnen maken van landelijke SDE+ subsidie en een provinciale subsidie. De zonnecentrale is tot stand gekomen met advieswerk van de Omgevingsdienst IJmond en de NHEC. De NHEC heeft parallel hieraan geholpen om in Wijk aan Zee een bewonerscollectief voor duurzaamheid op te zetten. Het collectief wil in 2016 actief naar buiten treden.

Cartoon bij artikel Financieel Dagblad

Greenchoice wil meer

In 2013 ging de NHEC een samenwerking aan met Greenchoice. We vonden dat die energiemaatschappij de groenste en betrouwbaarste was, en het dichtst bij de burger stond. Dat vinden we nog steeds. Hieronder (een deel van) een open brief van Greenchoice-directeur Evert den Boer in het Financieel Dagblad. Den Boer pleit voor meer inzet van het Rijk voor duurzame energie, primair door CO2-tax in te voeren.

Overigens organiseert Greenchoice op 15 april in Amsterdam speciaal voor initiatiefnemers van energiecoöperaties een ‘Coöperatiedag’, waar ook de NHEC van de partij zal zijn.

“Als we in Nederland de doelstelling van het Energieakkoord willen halen, mogen we wel opschieten. Over zeven jaar moet 16% van de gebruikte energie hernieuwbaar zijn. Nu is dit slechts 6% en daarmee bungelt ons land onderaan de Europese lijst. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zou dus haast moeten hebben. Maar met zijn in januari gepresenteerde Energierapport 2016 maakt hij een flegmatische indruk. In plaats van een oproep tot actie doet de minister het voorstel om te praten: een energiedialoog. En bij gebrek aan plannen van zijn kant legt hij het initiatief bij de markt en de samenleving.” Lees meer.

Fietsenstalling met zonnepanelen; op de achtergrond het Huis van Hilde dat de stroom gebruikt.

Energie=Politiek

Op de avond van dinsdag 24 mei vindt in Castricum een bijeenkomst plaats over de wisselwerking tussen duurzame energie, burgers en lokale en regionale overheden. De avond wordt georganiseerd door energiecoöperatie CALorie in samenwerking met Heiloo Energie, Bergen Energie en de NHEC. Het wordt een mengsel van debat met brainstorm. De avond vindt plaats in Castricum, waarschijnlijk in het Huis van Hilde, het archeologisch museum van de provincie.
Aanwezig zullen zijn: de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, energiecoöperaties, ondernemersverenigingen, wethouders en andere politici van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (die binnenkort een ambtelijke fusie ondergaan).
Het doel is met politici in gemeenten en provincie de urgentie van duurzame energie en energiebesparing te delen en de aandacht vestigen op de grote voordelen die duurzame energie kan hebben voor werkgelegenheid, koopkracht, lokale economie, democratie, gemeenschap en andere centrale maatschappelijke waarden. Dit zijn waarden op basis waarvan we dienen te handelen.

Een zonneweide met schapen

Zonneweide optie in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil haar beleid wijzigen op het gebied van zogenoemde ‘grondgebonden’ zonnecentrales in agrarisch gebied. Tot nu toe zijn deze zonnecentrales praktisch onmogelijk in onze provincie, behalve op plekken met een industriële bestemming. Op een dergelijke bestelling is Bergen Energie erin geslaagd een collectief gefinancierde zonnecentrale te verwezenlijken. Maar veel meer voorbeelden vind je niet in Noord-Holland. In nieuw beleid kiest de provincie, die over ruimtelijke ordening gaat, er nu voor om grondgebonden zonnecentrales onder specifieke voorwaarden mogelijk te maken. De belangrijkste voorwaarden zijn:

De ‘weide’ moet aansluiten op ‘bovenlokale’ infrastructuur en/of op stedelijk gebied;
Het betreft geen gebied met hoogte natuur- of andersoortige waarde.
De zonnepanelen komen tot maximaal 1,5 meter hoogte;
Gras of andere begroeiing onder de panelen;
De centrale blijft tijdelijk, tot maximaal 25 jaar.

Als dit beleid inderdaad wordt ingezet, kan dit ervoor zorgen dat meer energiecoöperaties en andere collectieven in staat worden gesteld om de verduurzaming van Noord-Holland gestalte te geven. Als er gunstige businesscases ontwikkeld kunnen worden tenminste; maar het begint met de opheffing van het ruimtelijk verbod. Een goed begin, provincie! Het beleid licht ter inzage, lees hier meer.

IDEA en NHEC

Als NHEC steunen we een inspirerende bijeenkomst van IDEA, Incubator Duurzame Energie Alkmaar. Voor jarig hield IDEA een symposium over ‘Innoveren doe je samen’, dit jaar is het motto ‘Een goed idee vindt altijd geld’. De tweede editie vindt plaats op dinsdag 24 mei. In het programma vinden drie werelden elkaar: de creatieve wereld, venture capital en de overheid. Dagvoorzitters Jochem Uytdehaage (schaatser) en Christoph Maria Ravesloot (lector) zullen u vragen mee te denken.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over

Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het webformulier in op de site. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Het wijst zich vanzelf op www.nhec.nl.