Nieuwsbrief november-december 2013

Nieuwsbrief november-december 2013

Voorwoord
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2013. Een jaar, waarin de NHEC haar koers heeft gewijzigd. Onze focus ligt nu bij projecten, samenwerking met andere duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland, levering van duurzame energie en delen van onze kennis met geïnteresseerden. Hierbij hoort ook een modernisering van de nieuwsbrief. Het jaar 2013 stond in het teken van de erfenis van onze oude dienstverlener Trianel. Dit betekent dat wij ons intensief bezig moesten houden met de eindafrekeningen. We zijn hiermee vergevorderd en we verwachten tegen het einde van jaar dit proces te hebben afgewikkeld.

In deze nieuwsbrief wordt u over de verschillende nieuwe ontwikkelingen van NHEC geïnformeerd. Ik wens u een goed uiteinde van 2013 en een positief begin van 2014.

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

Dit is de NHEC
Een geheel duurzame energievoorziening in onze provincie, dat willen we. We denken als energiecoöperatie dit ambitieuze doel dichterbij te kunnen brengen via vier speerpunten, te weten de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, samenwerking, duurzame energielevering en een breed kenniscentrum voor duurzame energie. Aan duurzame opwekking doen we door mensen te stimuleren en ook door concrete installaties voor bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie van de grond te krijgen. Samenwerken doen we graag met iedereen die duurzaamheidsambities koestert, en speciaal met collega-energiecoöperaties trekken we graag samen sterker op. Energie leveren doen we nog steeds, momenteel via de in onze ogen duurzaamste leverancier, Greenchoice. Het kenniscentrum voor duurzame energie ten slotte zijn we op poten aan het zetten om bewustzijn te bevorderen en om in staat te zijn bedrijven en organisaties te bedienen die vragen hebben over lokale energie.

Klimaatkerk
Mooi plaatje van de gereformeerde kerk in Broek op Langedijk. Deze zomer installeerde de kerk dankzij een gift een zonnecentrale op eigen dak in de vorm van een kruis.klimaatkerk

Tocardo levert nog steeds voor de NHEC
De prachtige onderwaterturbine van Tocardo in de Afsluitdijk ging zijn stroom leveren aan de NHEC. Toen sneuvelde Trianel, het bedrijf dat energielevering voor ons uitvoerde. Tocardo levert de stroom momenteel aan Greenchoice. Maar omdat Greenchoice onze energiepartner in Noord-Holland is en Tocardo ons welgezind is, mag de NHEC de onderwaterturbine-stroom de hare noemen! Dat is mooi van deze bedrijven, die hiermee coöperatieve stroomopwekking zichtbaar ondersteunen!

Collega energie-initiatieven
Op 29 november hebben we de andere (ons bekende) energie-initiatieven in Noord-Holland uitgenodigd voor een bijeenkomst over samenwerking. Het was een follow-up van onze bijeenkomst in mei dit jaar. Toen hebben we de organisaties betrokken bij de mogelijkheid om deel te nemen bij het Noord-Hollandse contract met Greenchoice. Ook hebben we gesproken op welke manier verdergaande samenwerking vorm kan krijgen.
Zijdewind is berucht moeilijk te vinden, maar toch moesten er uiteindelijk stoelen worden bijgeschoven in het zaaltje van de NHEC. Na het verplichte rondje voorstellen mag Juriaan Jansen van MNH een balletje opgooien over marketing. Met tientallen sheets weet hij een verhaal neer te zetten dat achteraf bij de borrel als ‘prikkelend’ en ‘tot nadenken stemmend’ wordt betiteld. Daarna zet Marleen van der Zwan van Greenchoice (die netjes met het openbaar vervoer kwam en daardoor flink te laat maar net op tijd voor haar eigen presentatie) een solide verhaal neer over hoe haar bedrijf klanten werft en behoudt. Aan het einde weeft Juriaan wat eindjes bij elkaar en volgt een levendige discussie onder de aanwezigen. Van een workshop om een gezamenlijk wervingsplan te ontwikkelen komt het door tijdgebrek niet. We besluiten de sessie door af te spreken dat er een volgende bijeenkomst komt over verdere praktische invulling van samenwerking, en dat deze bijeenkomst door ons allen wordt georganiseerd – wat natuurlijk op zich al een mooie concrete vorm van samenwerken is! Praktisch iedereen blijft voor een gezellige borrel; misschien heeft niemand nog zin om de donkere polder in te stappen op zoek naar huis.

foto1 bijeenkomst lde 29112013

Nog geen klant? Stap makkelijk over
Zoals bekend kunnen mensen klant en lid worden via onze website www.nhec.nl. Je wordt klant van Greenchoice. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon, en de groenste leverancier van Nederland. Overstappen is eenvoudig: je vult het formulier in op de website. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel. Tegelijk wordt je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland. Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten.

Stichting Noordhollandse Energie
Recent heeft de NHEC een stichting in het leven geroepen. De stichting moet de duurzaamheidsdoelstellingen van de NHEC helpen behalen. Het is de bedoeling dat de stichting projecten voor duurzame opwekking gaat faciliteren. De stichting heeft hoofdzakelijk een bestuur dat gevormd wordt door leden en bestuursleden van de NHEC.

Kenniscentrum
De koers van de NHEC voorziet in het opzetten van een kenniscentrum. Het kenniscentrum heeft al focus duurzame opwekking, met later wellicht energiebesparing erbij. Het idee is om het kenniscentrum te laten bemannen door mensen binnen de ledenraad en het bestuur. Andere leden zijn ook welkom.

Het kenniscentrum zal kijken naar samenwerken met zzp’ers op gebied van duurzame opwekking, het organiseren van kenniscafe’s, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het uitbrengen van nieuwsbrieven.

De NHEC werkt graag met u!
Als NHEC bieden wij onze diensten aan op het gebied van lokale duurzame energie. Onze deskundige zzp’ers kunnen tegen een mvo-vergoeding helpen met alles wat gepaard gaat met lokale duurzame energie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het het helpen oprichten van energiecoöperaties, het begeleiden en professionaliseren van energiecoöperaties, het initiëren en begeleiden van projecten op het gebied van zonnecentrales, het duurzaam mobiliseren van burgers en communicatie op alle fronten.

Het Energieakkoord in een notendop
Het Energieakkoord is veel in het nieuws geweest. Onder regie van de SER werd er landelijk volop gepolderd om tot een pakket overheidsmaatregelen te komen waardoor de duurzame energietransitie een fikse duw in de rug zou krijgen. Inmiddels zijn de meeste maatregelen bekend. De NHEC en andere burger-energiecoöperaties in Nederland kunnen er niet warm van worden. Burgers wordt het zelf produceren van duurzame energie niet of nauwelijks makkelijker gemaakt, en ook energie besparen krijgt geen echte slinger. Een paar kolencentrales worden gesloten, op termijn, waarschijnlijk. Windenergie wordt extra gestimuleerd, op zee, waarschijnlijk. Een feed-in tarief naar Duits voorbeeld is niet in zicht, virtueel salderen van zonne-energie mag nog steeds niet, windmolens bouwen in Noord-Holland blijft verboden door ons wijze provinciebestuur.

Dan is er nog de roemruchte belastingkortingsregeling die moet maken dat mensen via een VVE of coöperatie hun stroom kunnen krijgen van een zonnecentrale op een gezamenlijk dak of elders. Eerste reacties: onuitlegbaar ingewikkeld en waarschijnlijk niet rendabel te krijgen. Kortom: het energieakkoord en de belastingkortingsregeling zijn een doekje voor het bloeden. Maar we gaan als energiecoöperaties onverstoorbaar en enthousiast door met wat wél mogelijk is.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl