Nieuwsbrief dec. 2013

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Voorwoord
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2013. Een jaar, waarin de NHEC haar koers heeft gewijzigd. Onze focus ligt nu bij projecten, samenwerking met andere duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland, levering van duurzame energie en delen van onze kennis met geïnteresseerden. Hierbij hoort ook een modernisering van de nieuwsbrief. Het jaar 2013 stond in het teken van de erfenis van onze oude dienstverlener Trianel. Dit betekent dat wij ons intensief bezig moesten houden met de eindafrekeningen. We zijn hiermee vergevorderd en we verwachten tegen het einde van jaar dit proces te hebben afgewikkeld.

In deze nieuwsbrief wordt u over de verschillende nieuwe ontwikkelingen van NHEC geïnformeerd. Ik wens u een goed uiteinde van 2013 en een positief begin van 2014.

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

Dit is de NHEC
Een geheel duurzame energievoorziening in onze provincie, dat willen we. We denken als energiecoöperatie dit ambitieuze doel dichterbij te kunnen brengen via vier speerpunten, te weten de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, samenwerking, duurzame energielevering en een breed kenniscentrum voor duurzame energie. Aan duurzame opwekking doen we door mensen te stimuleren en ook door concrete installaties voor bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie van de grond te krijgen. Samenwerken doen we graag met iedereen die duurzaamheidsambities koestert, en speciaal met collega-energiecoöperaties trekken we graag samen sterker op. Energie leveren doen we nog steeds, momenteel via de in onze ogen duurzaamste leverancier, Greenchoice. Het kenniscentrum voor duurzame energie ten slotte zijn we op poten aan het zetten om bewustzijn te bevorderen en om in staat te zijn bedrijven en organisaties te bedienen die vragen hebben over lokale energie.

Klimaatkerk
Mooi plaatje van de gereformeerde kerk in Broek op Langedijk. Deze zomer installeerde de kerk dankzij een gift een zonnecentrale op eigen dak in de vorm van een kruis.klimaatkerk

Tocardo levert nog steeds voor de NHEC
De prachtige onderwaterturbine van Tocardo in de Afsluitdijk ging zijn stroom leveren aan de NHEC. Toen sneuvelde Trianel, het bedrijf dat energielevering voor ons uitvoerde. Tocardo levert de stroom momenteel aan Greenchoice. Maar omdat Greenchoice onze energiepartner in Noord-Holland is en Tocardo ons welgezind is, mag de NHEC de onderwaterturbine-stroom de hare noemen! Dat is mooi van deze bedrijven, die hiermee coöperatieve stroomopwekking zichtbaar ondersteunen!

Collega energie-initiatieven
Op 29 november hebben we de andere (ons bekende) energie-initiatieven in Noord-Holland uitgenodigd voor een bijeenkomst over samenwerking. Het was een follow-up van onze bijeenkomst in mei dit jaar. Toen hebben we de organisaties betrokken bij de mogelijkheid om deel te nemen bij het Noord-Hollandse contract met Greenchoice. Ook hebben we gesproken op welke manier verdergaande samenwerking vorm kan krijgen.
Zijdewind is berucht moeilijk te vinden, maar toch moesten er uiteindelijk stoelen worden bijgeschoven in het zaaltje van de NHEC. Na het verplichte rondje voorstellen mag Juriaan Jansen van MNH een balletje opgooien over marketing. Met tientallen sheets weet hij een verhaal neer te zetten dat achteraf bij de borrel als ‘prikkelend’ en ‘tot nadenken stemmend’ wordt betiteld. Daarna zet Marleen van der Zwan van Greenchoice (die netjes met het openbaar vervoer kwam en daardoor flink te laat maar net op tijd voor haar eigen presentatie) een solide verhaal neer over hoe haar bedrijf klanten werft en behoudt. Aan het einde weeft Juriaan wat eindjes bij elkaar en volgt een levendige discussie onder de aanwezigen. Van een workshop om een gezamenlijk wervingsplan te ontwikkelen komt het door tijdgebrek niet. We besluiten de sessie door af te spreken dat er een volgende bijeenkomst komt over verdere praktische invulling van samenwerking, en dat deze bijeenkomst door ons allen wordt georganiseerd – wat natuurlijk op zich al een mooie concrete vorm van samenwerken is! Praktisch iedereen blijft voor een gezellige borrel; misschien heeft niemand nog zin om de donkere polder in te stappen op zoek naar huis.

foto1 bijeenkomst lde 29112013

Nog geen klant? Stap makkelijk over
Zoals bekend kunnen mensen klant en lid worden via onze website www.nhec.nl. Je wordt klant van Greenchoice. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon, en de groenste leverancier van Nederland. Overstappen is eenvoudig: je vult het formulier in op de website. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel. Tegelijk wordt je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland. Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten.

Stichting Noordhollandse Energie
Recent heeft de NHEC een stichting in het leven geroepen. De stichting moet de duurzaamheidsdoelstellingen van de NHEC helpen behalen. Het is de bedoeling dat de stichting projecten voor duurzame opwekking gaat faciliteren. De stichting heeft hoofdzakelijk een bestuur dat gevormd wordt door leden en bestuursleden van de NHEC.

Kenniscentrum
De koers van de NHEC voorziet in het opzetten van een kenniscentrum. Het kenniscentrum heeft al focus duurzame opwekking, met later wellicht energiebesparing erbij. Het idee is om het kenniscentrum te laten bemannen door mensen binnen de ledenraad en het bestuur. Andere leden zijn ook welkom.

Het kenniscentrum zal kijken naar samenwerken met zzp’ers op gebied van duurzame opwekking, het organiseren van kenniscafe’s, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het uitbrengen van nieuwsbrieven.

De NHEC werkt graag met u!
Als NHEC bieden wij onze diensten aan op het gebied van lokale duurzame energie. Onze deskundige zzp’ers kunnen tegen een mvo-vergoeding helpen met alles wat gepaard gaat met lokale duurzame energie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het het helpen oprichten van energiecoöperaties, het begeleiden en professionaliseren van energiecoöperaties, het initiëren en begeleiden van projecten op het gebied van zonnecentrales, het duurzaam mobiliseren van burgers en communicatie op alle fronten.

Het Energieakkoord in een notendop
Het Energieakkoord is veel in het nieuws geweest. Onder regie van de SER werd er landelijk volop gepolderd om tot een pakket overheidsmaatregelen te komen waardoor de duurzame energietransitie een fikse duw in de rug zou krijgen. Inmiddels zijn de meeste maatregelen bekend. De NHEC en andere burger-energiecoöperaties in Nederland kunnen er niet warm van worden. Burgers wordt het zelf produceren van duurzame energie niet of nauwelijks makkelijker gemaakt, en ook energie besparen krijgt geen echte slinger. Een paar kolencentrales worden gesloten, op termijn, waarschijnlijk. Windenergie wordt extra gestimuleerd, op zee, waarschijnlijk. Een feed-in tarief naar Duits voorbeeld is niet in zicht, virtueel salderen van zonne-energie mag nog steeds niet, windmolens bouwen in Noord-Holland blijft verboden door ons wijze provinciebestuur.

Dan is er nog de roemruchte belastingkortingsregeling die moet maken dat mensen via een VVE of coöperatie hun stroom kunnen krijgen van een zonnecentrale op een gezamenlijk dak of elders. Eerste reacties: onuitlegbaar ingewikkeld en waarschijnlijk niet rendabel te krijgen. Kortom: het energieakkoord en de belastingkortingsregeling zijn een doekje voor het bloeden. Maar we gaan als energiecoöperaties onverstoorbaar en enthousiast door met wat wél mogelijk is.