Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015

Voorwoord
Morgen verkiezingen. Welke partijen in de Provinciale Staten en Waterschappen kiest de Noord-Hollander met een duurzaam hart? Wat ons betreft zou het niet moeten uitmaken: duurzame energie en duurzaamheid in het algemeen past bij iedere partij. De ene partij kan zich vinden in een duurzaamheidsaspect als betere koopkracht door energiebesparing, de andere kijkt primair naar de milieuvoordelen, een derde ziet veel in het lokale van lokaal opgewekt energie, en een vierde kan juichen bij de stimulans die ondernemers ondervinden van het installeren van zonnepanelen en duurzaam verbouwen van huizen. Partij kiest de NHEC niet, wel roepen we graag op tot het uitbrengen van de stem. Want democratie is zeker duurzaam. Onze partner CALorie uit Castricum organiseert een debat over duurzaamheid, waar veel politici komen. Prachtig. Wie er nog niet uit is verwijzen we naar kieskompas.nl voor het Waterschap en naar stemwijzer.nl voor de Provinciale Staten. Dit zijn online tools met stellingen die soms onhandig geformuleerd zijn en helaas zelden over de energietransitie gaan, maar ze geven wel een indicatie van uw duurzame smaak.

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

NHEC ook op campagne
Niet alleen politieke partijen gaan in maart de boer op om campagne te voeren. De NHEC is bezig om, deels met partner Greenchoice, een wervingscampagne te voeren. Meer leden is primair het doel. Leden die zich thuis voelen bij het duurzamer maken van Noord-Holland. Hoe meer leden, hoe actiever we aan de verduurzaming kunnen werken en hoe meer impact we kunnen maken bij bedrijven en overheden. Ook motiveren we leden om klant te worden bij Greenchoice, de in onze ogen groenste energieleverancier van Nederland, die ons helpt bij duurzame projecten. Recent heeft Greenchoice haar klanten in Schagen, Hollands Kroon en Wieringermeer gevraagd om ook lid te worden van de NHEC. We hebben aardig wat nieuwe leden mogen verwelkomen. Binnenkort sturen we al onze leden een brief met een vraag en een mogelijk cadeautje. Ook dit hoort bij de campagne. Houd de brievenbus in de gaten! Ten slotte kunt u de komende tijd strategisch geplaatste posters en advertenties verwachten.

Onderwater-stroom voor leden NHEC wordt al opgewekt
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de primeur dat drie onderwaterturbines gebouwd zouden worden waarvan de stroom exclusief naar leden van de NHEC zou kunnen. De turbines zijn inmiddels in geplaatst. Het gaat om drie 100 kW-turbines bij het Tidal Test Centre in Den Oever, aan de voet van de Afsluitdijk. De installatie zal de komende twee jaar gaan testdraaien en moet Tocardo meer inzicht geven in de technische mogelijkheden van de turbines en de effecten op de omgeving.

Hoewel Tocardo op dezelfde plek de afgelopen zes jaar al een zelfde type turbine had hangen, kunnen met de opschaling naar drie turbines weer heel andere dingen onderzocht worden, zegt Tocardo-directeur Hans van Breugel. “Ten eerste hangen de bladen van de drie turbines vlak naast elkaar. Er zit maar dertig centimeter tussen, dat is nooit eerder gedaan. We willen weten wat voor effect dat heeft op de elektriciteitsproductie, wat uiteindelijk van belang is als we hier echt een energiedijk van willen maken. Dan wil je weten: hoe krap kunnen ze naast elkaar?”

Over enkele jaren is het namelijk de bedoeling van Tocardo om aan de andere kant van de Afsluitdijk, in de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand, een veel grotere getijdeninstallatie te bouwen met om te beginnen 18, maar uiteindelijk 30 turbines van 100 kW. Voor dat project zit Tocardo nog in de fase van vergunningaanvraag en financiering, en de huidige pilot is vooral bedoeld om kennis op te doen die straks bruikbaar is in Kornwerderzand.

De drie nieuwe turbines. Hier een kort filmpje van hun activiteit.

De stroom van de drie turbines wordt verkocht aan Greenchoice. En Greenchoice levert de stroom, goed voor ongeveer honderd huishoudens, exclusief aan leden van de NHEC. Hoe dat precies zal verlopen zijn we aan het onderzoeken.

Heiloo Energie: project Sportieve Energie
Als initiatief van Heiloo Energie zijn bij sportverenigingen slimme meters geplaatst in het kader van het project Sportieve Energieprestaties. Het project is een samenwerking tussen de SportRaad, Heiloo Energie en een aantal sportverenigingen. Het idee achter het project is dat het energieverbruik nauwkeuring wordt gemonitord. Zo nauwkeurig dat met de specialisten van Heiloo Energie tot op apparaat niveau bekeken kan worden wat het verbruik is. Voor dit doel zijn (als dat al niet was gebeurd) slimme meters geplaatst voor gas en electra. Heiloo Energie heeft gemeente Heiloo bereid gevonden de kosten van de meters en van de plaatsing voor haar rekening te nemen.

Inmiddels zijn overal slimme meters aanwezig en kan de monitoring beginnen. Voor deze monitoring, van energieverbruik in relatie tot gebouw en apparatuur gebruik, is een periode van zes maanden uitgetrokken. Gedurende deze periode zal elke verenigingen samen met een aangewezen ervaringsexpert vanuit Heiloo Energie, het verbruik monitoren. De deelnemende verenigingen zullen hun ervaring met elkaar uitwisselen. Daarnaast zal een energiescan worden uitgevoerd. Hierin wordt onderzocht welke maatregelen aan de gebouwen en installatie kunnen worden genomen om energie te besparen. Elke vereniging bepaalt zelf welke maatregelen zij wil nemen om het energieverbruik terug te dringen.

Een slimme meter
Hiermee lopen de deelnemende verenigingen vooruit op de nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om subsidie te ontvangen voor (goed onderbouwde) verzoeken tot het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

CALorie Castricum: Duurzaam verkiezingsdebat
Dinsdagavond 17 maart 2015, 19.30 uur in het gemeentehuis van Castricum.
Waar gaat het om in het provinciale bestuur? Waar kies je voor als je op woensdag 18 maart naar de stembus gaat? Natuur, energie, duurzaamheid, economie, infrastructuur en democratie zijn belangrijke onderwerpen. Niet alleen voor de provincie maar ook voor de gemeente. Daarom zijn op 17 maart politici van de Castricumse gemeenteraad en van Provinciale Staten uitgenodigd. Zij zullen met elkaar en met de zaal in debat gaan over deze onderwerpen en over nieuwe onderwerpen die vanuit de zaal naar voren komen.

Er valt rond natuur, energie, duurzaamheid, economie, infrastructuur en democratie nogal wat te kiezen. Rond al deze onderwerpen moet in actie gekomen worden. De vraag is hoe alle politieke partijen daarover denken en wat zij daarbij verwachten van gemeente en provincie. In interactie met de zaal krijgen politici van links tot rechts deze vraag voorgelegd. Deze avond wordt georganiseerd door CALorie en TT Castricum. Zodat alle bezoekers de volgende dag beter geïnformeerd naar de stembus kunnen gaan.

Energiek Baarn: Help! Ik heb een energielabel
Energiek Baarn is het nieuwste lokale duurzame initiatief dat zich heeft gemeld om samen te werken met de NHEC. Ten eerste om ook in Baarn meer mensen aan de groene energie te helpen via Greenchoice. Baarn ligt is Utrecht, niet in Noord-Holland, maar dit bleek voor geen partij een bezwaar.
Baarn bestaat nog niet zo lang, maar heeft al best veel leden, een mooie website en enkele actieve werkgroepen. Een van de onderwerpen waar Energiek Baarn zich momenteel mee bezig houdt, is het inmiddels nationaal beruchte Energielabel. Op de site wordt een en ander uitgelegd (‘Allereerst. Geen paniek.’) en er wordt interactief onderzocht wat Energiek Baarn zelf kan bijdragen aan de verduurzaming van woningen, want dat is immers het doel van de instelling van energielabels.

Dit is de NHEC
Een geheel duurzame energievoorziening in onze provincie, dat willen we. We denken als energiecoöperatie dit ambitieuze doel dichterbij te kunnen brengen via vier speerpunten, te weten de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, samenwerking, duurzame energielevering en een breed kenniscentrum voor duurzame energie. Aan duurzame opwekking doen we door mensen te stimuleren en ook door concrete installaties voor bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie van de grond te krijgen. Samenwerken doen we graag met iedereen die duurzaamheidsambities koestert, en speciaal met collega-energiecoöperaties trekken we graag samen sterker op. Energie leveren doet onze groene partner Greenchoice voor ons.
Volg de NHEC ook op facebook.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over
Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het webformulier in op de site. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Het wijst zich vanzelf op www.nhec.nl.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl