Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018


Voorwoord

Het is zover: de zonnecentrale op de sporthal van Daalmeer in Alkmaar ligt er! Mensen uit de omgeving hebben samen (bijna) 300 zonnepanelen gekocht, wij hebben ervoor gezorgd dat ze geplaatst werden, met de juiste randvoorwaarden. De opening was bescheiden, leuk en nuttig – en de gemeente zorgde spontaan voor een prachtig filmpje!
Extra fijn dat het zulk zonnig weer is, de leden/investeerders van de door ons opgerichte coöperatie DaalmeerZon zullen een puike opbrengst krijgen.
Ik zou zeggen: op naar volgende projecten (wie heeft er een groot geschikt dak?).

Bert Haverkamp
Voorzitter

Daar ligt zij: Daalmeer Zonnecentrale

Op 28 juni hebben we een bescheiden doch prettige opening georganiseerd van Zonnecentrale DaalmeerZon. De NHEC droeg de centrale op aan Gerard Pol van tennisclub Daalmeer. Hieronder de openingswoorden van Manuel den Hollander, van het oprichtingsbestuur coöperatie DaalmeerZon. Na deze woorden uitte de wethouder van gemeente Alkmaar zijn warme enthousiasme voor het initiatief.

Overigens: deelnemen aan DaalmeerZon kan nog (ongeveer 50 panelen over, kijk op https://www.nhec.nl/daalmeerzon)

“[…] De NHEC heeft onder aanvoering van lid Fred Bosman deze zonnecentrale voor bewoners ontwikkeld. In geweldige samenwerking met tennisvereniging Daalmeer. In het bijzonder met Gerard Pol; we waren dan ook enkele weken geleden geschokt te vernemen dat Gerard plots overleden is. We dragen deze zonnecentrale graag op aan Gerard, die zich enorm inzette voor de zonnecentrale.
Gerard had ze graag gezien: 300 zonnepanelen op dat dak. We kunnen straks even naar buiten gaan om te kijken. We zijn indertijd met heel optimistisch enthousiasme gestart in de herfst van 2016. Bijna twee jaar later is het nu. En nu liggen ze er eindelijk te blinken.
Naast allerlei juridische en infrastructurele uitdagingen was het uiteindelijk het moeilijkste om voldoende deelnemers te vinden voor dit project. Het bleek lastig met bijna alleen vrijwillig werk en weinig geld voor werving. Maar waarschijnlijk telde ook mee de relatieve onbekendheid van de NHEC. En de hele opzet van de Postcoderoosregeling, dat wat complexe model dat door het rijk is bedacht en waarop DaalmeerZon is gebaseerd; dat zal ook niet geholpen hebben. Maar de aanhouder wint, zullen we maar weer zeggen. Aanhouders, moet ik zeggen, want zoals het hoort bij duurzame energie ontwikkeling van onderaf: we hebben het Samen gedaan. We willen graag bedanken: Alkmaar Energie, de gemeente Alkmaar, tennisvereniging Daalmeer met Eric de Lange als invaller voor Gerard Pol, alle leden van DaalmeerZon en last maar niet least: Kennemerwind en Wim Schermer, die samen met de NHEC garant staan voor een lening om de laatste gaten te vullen. Super!
Straks zal Fred Bosman u van de laatste ontwikkelingen rond onze zonnecentrale op de hoogte brengen. Maar nu eerst geef ik graag het woord aan de kersverse wethouder van Alkmaar Christian Braak, die ongetwijfeld ook warm voorstander van verduurzaming van onderaf is. En die misschien al iets kan vertellen over speerpunt duurzaamheid in het Coalitie-akkoord.”

Gemeente ineens tegen windmolen van burgers?

In de Wieringermeer komen 100 nieuwe windmolens om knalgroene duurzame energie op te wekken. Eén van deze windmolens, genaamd De Poldermolen, biedt de lokale inwoners van de postcodegebieden 1761, 1766, 1771, 1774, 1775, 1777 en 1778 de kans om te investeren in duurzame energie en daar vervolgens een mooi rendement aan over te houden.
Tenminste, als we de vergunning voor de bouw van de Poldermolen kunnen behouden. De gemeente Hollands Kroon wil de vergunning terugtrekken. Er zou te weinig animo voor de Poldermolen zijn. De coöperatie Poldermolen en de NHEC zijn het daar hartgrondig mee oneens. Hieronder een artikel uit het Noordhollands Dagblad. “We hebben nu rond de 250 leden van de beoogde 1500 en beschikken over een overeenkomst met een financierder, waardoor de molen kan worden gebouwd’’, aldus Vera van Vuuren, penningmeester van de coöperatie. De coöperatie is een petitie gestart.
Lees ook een artikel hierover in het Noordhollands Dagblad.
NHEC af van Trianel bagage

Goed nieuws voor de NHEC en iedereen die duurzame energie van onderaf een warm hart toedraagt: de NHEC is af van een last uit het verleden. Leden van het eerste uur kennen het verhaal. Het bedrijf Trianel verzorgde de leveringsvergunning van de NHEC, en ook de back office met facturering. Totaal onverwacht raakte Trianel failliet en trok door zeer onzorgvuldig werk allerlei energiecoöperaties mee richting de afgrond. Na jaren radiostilte vanaf de curators kant, wilde hij toch ineens de NHEC helemaal strippen, ongeachte aanwijsbare onschuld, goede doelen en het verstandige adagio dat men een kale kip niet plukt. Een rechtszaak volgde. Uiteindelijk koos de curator eieren voor zijn geld en kan de NHEC zich weer in alle vrijheid richten op een energieneutrale toekomst.
Steun voor energiecoöperaties?

Het lijkt er steeds meer op dat veel overheden nu de kracht van lokale energie-initiatieven an burgers en bedrijven zien, onderkennen en zelfs waarderen. Waarschijnlijk onder meer door de krachtenbundeling in brancheoranisatie Energie Samen, die de eigen Lokale Energie Monitor breed onder de aandacht brengt, en momenteel zelfs aan de onderhandelingstafels voor het Energieakkoord zit.
Recent sprak minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer over een ‘ontwikkelfonds’ voor energiecoöperaties. En in de herfst van 2018 komt onze provincie met een regeling waarvan energiecoöperaties gebruik kunnen maken ten bate van goede projecten en haalbaarheidsonderzoeken.
De NHEC vindt facilitering door overheden erg belangrijk. De immense opgave van Noord-Holland/Nederland energieneutraal maken, kunnen we alleen – misschien – halen als we allemaal met man en macht samenwerken. Energiecoöperaties, overheden, burgers, bedrijven, organisaties.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl