Nieuwsbrief juli 2020

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Voorwoord

“Premier Rutte zou iedere week een persconferentie moeten houden over de Klimaatcrisis”. Dit is een gedachte die bij allerlei mensen is opgekomen, van filosofen tot klimaatwetenschappers. Covid 19 is een ‘snelle crisis’ en de klimaatverandering is een langdurige crisis, maar beide zijn even urgent. ‘Top-down’ berichten vanuit de regering en andere overheden over de klimaatcrisis en alle prachtige mogelijkheden om de energietransitie te versnellen, zijn net zo noodzakelijk als het ‘bottom-up’ werk van die groeiende schare bewoners die – al dan niet via energiecoöperaties – iedere dag bezig zijn met verduurzamen.
Top-down en bottom-up zullen elkaar moeten vinden voor een snelle en geslaagde energietransitie. De Regionale Energie Strategieën (zie verderop in deze nieuwsbrief) kunnen daar een goede rol in spelen. Maar niks gaat vanzelf.
Ondertussen moeten we overal keihard doorgaan met de goede, maximaal participatieve projecten die onze sector zo uniek en nodig maakt. Projecten als de collectieve zonnecentrale in Waarland, die vanaf heden volop draait! (spoiler, lees verderop meer). En wie weet is het ons gegeven om samen met vele lokale bewoners en bedrijven een grote rol te spelen in de totstandkoming van vier zonneweides aan de A7. Over de aanstaande tendering leest u ook in deze nieuwsbrief.

Met energieke groet,
Vera van Vuuren
Voorzitter NHEC

Geslaagd! Zon op Waarland

In de lente berichtten wij over de vorderingen van het project Zon op Waarland. Zelfs in corona-tijd hebben we hard doorgewerkt en nu liggen de 288 zonnepanelen werkend en al zoals gepland op het dak van Wurft 4 in Waarland! Complimenten voor alle vrijwilligers, NHEC-krachten, dakeigenaar en installateur! En nogmaals een bedankje aan de Provincie Noord-Holland, die veel voorwerk mogelijk maakte middels een coöperatieve subsidie.
Hieronder de laatste stappen naar de eindstreep van het project.

De aansluiting voor de omvormers is gerealiseerd.
In week 27/28 worden de zonnepanelen op het dak van de Wurft gemonteerd! 6 juli: opwek begint!
Inmiddels is het leveringscontract met Greenchoice afgesloten. Er is een mooi bedrag voor de leden uitonderhandeld!
De aanvraag voor de beschikking van Regeling Verlaagd Tarief (oftewel Postcoderoos-regeling) ligt inmiddels bij de belastingdienst. 1 augustus is opgegeven voor de inwerkingtreding. Dan volgt dus (als de belastingdienst inderdaad meewerkt) gedurende 15 jaar de regeling verlaagd tarief voor de deelnemers.
Alle relevante verzekeringen voor de zonnecentrale zijn geregeld.
Het bestuur wil we graag ook de pers op de hoogte stellen van de heugelijke opening van de zonnecentrale.

Afhankelijk van corona en de wensen van de deelnemers, vieren we na de zomer een bescheiden feestje.

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (1)

De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn in concept uitgebracht. Op dit moment krijgen allerlei partijen in Noord-Holland de gelegenheid om op het document te reageren. De reactie van de NHEC leest u in het volgende nieuwsbrief-artikel. Maar op deze plaats even aandacht voor een doorkijkje: wat verwachten we van de RES?
Wanneer de raden van de gemeenten en de statenleden bij de concept RES hun ‘wensen en bedenkingen’ hebben vastgesteld, begint het pas echt interessant te worden. Dan zijn immers de zoekgebieden min of meer vastgesteld en begint de dans van stakeholders pas echt. De Vereniging van Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEINH) zet namens oa de NHEC vol in op participatieve gebiedsprocessen om te komen tot heel veel mooie opwekprojecten met minimaal 50% lokaal eigendom. Kijk voor het RES Manifest en andere nuttige documenten ook eens op www.veinh.nl en www.participatiecoalitie-nh.nl. En op de officiële RES-site staat heel veel achtergrondinformatie.
VEINH staat goed op de kaart bij de RES-organisaties en overheden in Noord-Holland, en veel coöperatieve plannen en adviezen worden goed ontvangen. Of dat zich uitbetaalt naar sterkere positionering in de zoekgebieden voor de lokale en regionale energiecoöperaties valt nog te bezien, maar de voortekenen zijn redelijk gunstig. Zo zien we onder mee dat ambtenaren het streven naar ‘50% lokaal eigendom’ uit het Klimaatakkoord in het algemeen heel serieus nemen. Onze ervaringen en netwerken komen daarbij natuurlijk perfect van pas. Ook menen we te merken dat veel overheden speculatie van (potentiële) opwekgronden als een probleem zien; en daar hebben wij oplossingen voor.
Wat we van overheden nog wel missen is een constant enthousiast geluid over de energietransitie. De angst voor windmolens en zonneweides overheerst hier en daar nog; dat is jammer, onnodig, onwenselijk en niet meer van deze tijd, vinden wij. Als we het samen bottom-up doen, ontstaan er immers prachtige projecten waar lokaal veel enthousiasme voor zal zijn.

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (2)

De NHEC heeft een reactie ingebracht op de concept RES NHN. Hieronder een inleiding/samenvatting en een link naar het volledige document.

Na het sluiten van het Klimaatakkoord eind 2018 is gewerkt aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). De voorlopige concept-RES Noord-Holland Noord is nu klaar. In verschillende regionale en meerdere bijeenkomsten hebben we als Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) mee kunnen praten over de opwek van duurzame energie in de regio. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TeraWattuur (4,2 miljard KiloWattuur) aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. De Regionale Energie Strategie NHN geeft weer wat het aanbod is dat in NHN kan worden opgewekt voor de energiebehoefte van de gebouwde omgeving (Woningen en Dienstverlening) in Nederland. De totale energiebehoefte in Nederland in 2030 om 49% te voorzien is 35 TWh.
De NHEC ziet de RES als een mooie kans voor het realiseren van 49% CO2 reductie in Noord-Holland Noord in 2030. Hieronder in het kort tips voor een geslaagde RES.

– Houd ‘minimaal 50% lokaal eigendom’ aan als harde voorwaarde voor zon- en windprojecten.
– Zorg dat de Poldermolen door kan gaan. Voor deze molen, nota bene de enige van de geplande 100 windmolens in de Wieringermeer, is immers al een vergunning. Het tegenhouden door de gemeente Hollands Kroon geeft een verkeerd signaal af.
– Geef de elektrische infrastructuur (kabels, stations etc) een urgente impuls. Nu al gaan veel projecten in NHN niet door vanwege congestieproblemen van Liander.
– Schroef de ambities nog verder op. Er zal in de toekomst immers verder geëlektrificeerd worden en de 4,2 TWh is slechts een klein deel van de 27 TWH (geschat met cijfers CBS) die NHN nu jaarlijks verbruikt.
– Ontzie gevoelige gebieden, zoals de Hondsbossche zeewering.
– Houd de bedrijvigheid rond de projecten zo veel mogelijk lokaal/regionaal.

NHEC zet in op 4 zonneweides langs A7

Op dit moment loopt de zogenoemde marktconsultatie van Rijkswaterstaat, Rijksgrondbedrijf het waterschap HHNK voor het ontwikkelen van 4 zonneweides bij evenzoveel afslagen van de A7.
Als NHEC hebben we meegedaan aan het beantwoorden van vragen. Zodat de tender die de overheden eind dit jaar inzetten, hopelijk beter geschikt is voor energiecoöperaties om op in te zetten. Wij hebben inmiddels wel besloten om ons voor te bereiden op inschrijving voor de tender. De inschrijving alleen al zal geen sinecure zijn, vanwege de verplichte uitgebreide haalbaarheidstudie met onderdelen als een beeldkwaliteitsplan, ecologisch inrichtings-en beheersplan, participatieplan en een financieringsplan. Maar als NHEC gaan we geen grote uitdagingen uit de weg! Wordt vervolgd.