Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015


Voorwoord
Laten we het over iets anders dan het weer hebben. Grootste nieuws op energie-gebied van de laatste tijd was natuurlijk de juridische winst van Urgenda (onze Noord-Hollandse Marjan Minnesma) die de Staat had aangeklaagd willens en wetens te weinig te doen tegen klimaatverandering. Welke impact de rechterlijke uitspraak zal hebben is nog niet bekend. Hopelijk gaan overheden zich eindelijk achter de oren krabben; dat de situatie écht serieus genomen moet worden, dat er meer nodig is dan woorden, en dat huidige wet- en regelgeving de energietransitie teveel tegenwerkt. Het bestuur van de provincie Noord-Holland heeft inmiddels aangegeven meer dan het huidge beleid niet nodig te vinden. Toch denk ik dat onze bottom-up beweging van de Urgenda-winst weer een boost kan krijgen. Je zag al de ontwikkeling dat lokale en regionale duurzame energie-initiatieven meer een luisterend oor vinden bij (lagere) overheden. Met de Urgenda-uitspraak heeft de onderop-beweging nog meer ammunitie in handen. We doen overal lokaal al ons uiterste best voor duurzame opwekking en energiebesparing. Maar we kunnen nog geen grote impact maken. Overheden, geef deze burgerbeweging de tools in handen en wij zorgen ervoor dat Nederland niet meer onder aan lijst van Europese landen bungelt als het gaat om verduurzaming, maar een koppositie gaat innemen.

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

NHEC-campagne (deel 2)
Inmiddels hebben we al onze leden een brief gestuurd met het volgende aanbod: als je zorgt dat iemand anders ook lid wordt, ontvang je beiden van ons een handige en duurzame zaklamp met zonnepaneel en zwengel. Natuurlijk nog mooier als je iemand lid maakt én klant van Greenchoice via onze website. We loven ook zaklampen uit voor leden die via de website klant worden van Greenchoice. Als je al klant bent, is het aangeven via de website voldoende.

Na zomer meer bekend over onderwater-stroom
In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat de drie nieuwe onderwater-turbines van Tocardo inmiddels geïnstalleerd waren. En dat de stroom van de drie turbines wordt verkocht aan Greenchoice, die de stroom exclusief gaat leveren aan de leden van de NHEC. Dat gegeven blijft overeind. Het is wel zo dat nu blijkt dat de opwekking van stroom naar het net, die voldoende zou moeten zijn voor ongeveer 100 huishoudens, nog achterblijft bij op de verwachtingen. Tocardo heeft wat tijd nodig om de onderwatermolens zodanig te ‘tweaken’ dat de opbrengst naar het net optimaal wordt. Dit is op zich niet vreemd, want de installatie is geplaatst om uitgebreid mee te testen. De bedoeling is dat in het najaar de opbrengst hoger wordt, zodat we serieus kunnen gaan onderzoeken hoe deze stroom bij onze leden te krijgen.

Wijk aan Zee energiecoöperatie?
De NHEC is door de Omgevingsdienst IJmond en stichting de Moriaan gevraagd om mee te helpen bij de ontwikkeling van een zonnecentrale met breed draagvlak in Wijk aan Zee. De zonnecentrale van ongeveer 350 zonnepanelen is geprojecteerd op het dorpshuis van de Moriaan. Adviseur Manuel den Hollander van de NHEC probeert nu twee taken tegelijk tot succes te brengen: het helpen opzetten van een energiecollectief in Wijk aan Zee, en de participatie (investering) in de geplande centrale.

Nieuwe partner: Het Breedschap
We zijn zeer verheugd met het partnerschap dat we aangegaan zijn met Het Breedschap. Het Breedschap gaat, net als CALorie, Heiloo Energie en Energiek Baarn, werken met hetzelfde contract dat de NHEC heeft met Greenchoice. Het Breedschap is niet zomaar een initiatief. De duurzaamheid van deze vereniging gaat verder dan schone energie alleen. Zij beoogt de hele Noord-Amsterdamse wijk Plan van Gool te verduurzamen, van onderop. Zoals ze het zelf zeggen op hun website: ‘Het Breedschap werkt voor, door en met bewoners aan een sterk Plan van Gool. Dit doen wij door de inzet van spullen en mankracht voor initiatieven van bewoners die onze wijk beter maken! Iedere bewoner kan via een aantal simpele stappen een aanvraag doen voor steun van het Breedschap. Een groep bewoners, het Burgerpanel, besluit over de aanvragen.’ De inkomsten van (te werven) Greenchoice-klanten vormen straks een van de bronnen om de wijk mee te verbeteren. www.hetbreedschap.nl.

Vanuit onze lokale partners

CALorie
CALorie heeft 10.999 zonnepanelen geteld in de gemeente Castricum. Dit is de uitslag van de telling die 23 vrijwilligers van de energiecoöperatie door de hele gemeente heeft uitgevoerd. Zij troffen panelen aan op bedrijfsdaken en woonhuizen van het strand tot De Woude en van De Boekel tot bij de Korendijk tussen Castricum en Heemskerk. Er liggen inmiddels op meer dan 5% van alle Castricumse adressen zonnepanelen. Dat is een mooie score. Volgens CALorie draagt dat allemaal bij aan haar doel “Een energieonafhankelijk Castricum in 2030” en verdienen ze allemaal een compliment. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens Open Tuinendag in de Tuin van Kapitein Rommel. Aan de telling was een prijsvraag verbonden, waaraan 80 mensen hebben deelgenomen. ​​In het najaar belegt CALorie een informatieavond voor alle zonnepaneel eigenaren in de gemeente om meer kennis en ervaring uit te wisselen die verband houden met aanschaf, gebruik en onderhoud van zonnepanelen. 1606 van de 10.999 zonnepanelen zijn dit jaar gelegd via de tijdelijke actie die CALorie op touw had gezet met een lokale groothandel in zonnepanelen en lokale installateurs.

Heiloo Energie
Veel mensen zijn op hun eigen manieren bezig om energie te besparen en op te wekken. Het is best een kunst om dat efficiënt en kundig te (laten) doen. En waarom zou je niet als einddoel 0-op-de-meter hebben? Dan gebruikt je huis alleen maar duurzame energie. Heiloo Energie is bezig gegaand om bewoners te helpen met de ontdekkingstocht richting 0-op-de-meter. Er is nu ook een nieuwe werkgroep 0-op-de-meter. Na een goed bezochte bijeenkomst over ‘0-op-de-meter’ gaat de vereniging nu aan de slag met inschrijvingen. Daarbij blijkt al dat de meeste mensen die zich inschreven zelf al één en ander hebben gedaan aan energiebesparing. En als je net je muur hebt opgeknapt ga je die investering natuurlijk niet weggooien door nu weer een net iets energiezuiniger muur aan te brengen. Zo zijn er veel meer voorbeelden. Dat heeft Heiloo Energie ertoe gebracht om een stappenplan te gebruiken en een inventarisatieformulier te ontwikkelen.

Dit is de NHEC
Een geheel duurzame energievoorziening in onze provincie, dat willen we. We denken als energiecoöperatie dit ambitieuze doel dichterbij te kunnen brengen via vier speerpunten, te weten de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, samenwerking, duurzame energielevering en een breed kenniscentrum voor duurzame energie. Aan duurzame opwekking doen we door mensen te stimuleren en ook door concrete installaties voor bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie van de grond te krijgen. Samenwerken doen we graag met iedereen die duurzaamheidsambities koestert, en speciaal met collega-energiecoöperaties trekken we graag samen sterker op. Energie leveren doet onze groene partner Greenchoice voor ons.
Volg de NHEC ook op facebook.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over
Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het webformulier in op de site. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Het wijst zich vanzelf op www.nhec.nl.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl