Schapen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:feb-2021

Schapen lopen klimaatverandering in de weg

In ons land maken wij ons druk over de CO2 uitstoot als voornaamste bron van het broeikaseffect. Zelden komt de methaanuitstoot van koeien en schapen aan de orde. Dit is vreemd omdat methaan wel 200 keer sterker is dan broeikasgas. Ik stel mij dan ook regelmatig de vraag waarom in Nederland nog zoveel schapen worden gehouden. Sommigen denken dat schapenpootjes dijken versterken maar dat is niet waar.

De schapenteelt is voor een zeer groot deel afhankelijk van Europese subsidies die bestemd zijn voor kleine schapenboeren, niet voor hobbyboeren. In Nederland hebben wij alleen maar schaapsherders en hobbyboeren. Geef de schaapsherders de ruimte en de EU subsidie voor het periodiek onderhouden van natuurgebieden en schaf de subsidie af voor de hobbyboeren want schapen lopen de klimaatverandering in de weg omdat ze sterk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen.

Schapen schrapen

Schapen horen dus niet langer in de gewone weide maar ook niet op de dijken van de waterschappen.

Sommigen denken dat schapenpootjes dijken versterken maar dat is niet waar. Wat over het hoofd wordt gezien is dat schapen de dijken schrapen. Zij begrazen het groen te grondig waardoor kruiden geen kans krijgen om te groeien en te bloeien. Grazende schapen belemmeren – evenals de uitstoot van CO2 en methaan – de biodiversiteit en zijn daardoor een gevaar voor ons ecosysteem. Een goed functionerend ecosysteem is een waarborg voor gezond en vitaal leven.

Kees Stam, penningmeester NHEC