Nieuwsbrief sep. 2019

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Voorwoord

Voor de zomer heeft het Kabinet het Klimaatakkoord vastgesteld. In het najaar zullen de meer dan 100 partners het akkoord ondertekenen. De verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat volop van start. Als NHEC willen we door voor en met de bewoners in Noord-Holland een belangrijke rol in spelen. Vooral door concrete projecten op te pakken voor het opwekken van duurzame energie.
Het bestuur is aangevuld met een nieuw bestuurslid. Marcel Sanders is de nieuwe secretaris. De functie van penningmeester is nog vacant. Het deels vernieuwde bestuur wil zich graag aan de leden voorstellen en ook de toekomstige koers van de NHEC met u bespreken. Daarvoor doe ik hierbij de vooraankondiging voor de ledenvergadering. Deze zal zijn op woensdag 16 oktober om 19.30 uur., locatie: INHolland C gebouw, Bergerwerg 200 in Alkmaar.

Vera van Vuuren
Voorzitter

Werkbezoek Texel

Het Klimaatakkoord is door het Kabinet vastgesteld en de Tweede Kamer kan nu zijn zegje erover doen. De meer dan 100 partijen waarmee het akkoord wordt gesloten moeten het nu nog ondertekenen. Dit zal na de zomer het geval zijn. Een van de maatregelen om te zorgen voor 49% CO2 reductie in 2030 is dat er veel meer duurzame energie moet worden geproduceerd. In totaal 49 TWh op Zee en 35 TWh op Land. En ook wordt 7 TWh verwacht van kleinschalige zon op dak (minder dan 60 panelen). In de Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord wordt dat nu uitgewerkt. Op 1 juni 2020 moet de concept RES naar het Rijk worden gestuurd. Als de regio niet voldoende aanbiedt, komt er een opgave terug van het Rijk voor 1 maart 2021. Provincie, alle gemeenten , de waterschappen en de nutsbedrijven zijn hiermee al volop aan de slag. Als Noord-Hollandse Energie Coöperatie adviseren wij indirect over het beleid. Manuel den Hollander, coördinator van de NHEC, vertegenwoordigt ons bij de RES. In de RES zijn we op zoek naar projecten waar windturbines en grootschalige zonneparken kunnen worden gerealiseerd.
Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie geeft ruimte voor Wind op Land in Noord-Holland Zuid, maar niet voor Noord-Holland Noord. Voor grootschalige zonneparken is in de hele provincie weinig ruimte. De NHEC is daarom ook op zoek naar andere oplossingen. Op Texel drijven bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zonnepanelen op een bergbassin. De kosten zijn 30% hoger dan bij Zon op Land.
We onderzoeken hoe we een geluidswal vol kunnen leggen met half doorzichtige zonnepanelen. Dit zou een pilot kunnen zijn voor heel Noord-Holland.

Ons idee is om niet alleen langs de wegen de zonnepanelen te plaatsen , maar ook op de wegen zelf. Om te beginnen met de wandel- en fietspaden.

Gemeente Schagen ondersteunt Zon op Waarland

Wethouder Hans Heddes van gemeente Schagen heeft in een persbericht en social media bewoners opgeroepen om zonnestroom van Zon op Waarland af te nemen.

Zon op Waarland

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie voor collectieve opwek (NHEC) is gestart met het project Zon op Waarland. Op het bedrijfsdak van ondernemer Remco Broersen aan de Wurft 4 in Waarland worden in totaal 288 zonnepanelen geplaatst. “Bewoners in de omgeving hebben de mogelijkheid om zonnestroom voor eigen gebruik af te nemen. Dit zonneproject in Waarland is ideaal voor mensen die geen geschikt eigen dak hebben, en ook als je er meer wilt, dan op je eigen dak kan plaatsen” aldus wethouder Hans Heddes.

Postcoderoos project

De NHEC maakt gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, in de volksmond Postcoderoos genoemd. Via deze regeling van het Rijk betalen bewoners aan het energiebedrijf voor deze zonnestroom veel minder dan gewoonlijk, omdat ze er geen energiebelasting over hoeven af te dragen. Een zonnepaneel in Zon op Waarland kost 300 euro. Het rendement is ongeveer 7%. Officieel gaat het hier niet om een fysiek zonnepaneel, maar om het recht op de opbrengst van een zonnepaneel. Zo’n deelrecht noemen we hier ‘zondeel’. De coöperatie Zon op Waarland, waarvan de investeerder lid en mede-eigenaar is, is de feitelijke eigenaar van de zonnecentrale.

Inschrijven

Er zijn nog enkele zonnepanelen beschikbaar. Het gaat om meer groene energie van eigen bodem en ook voor het financiële voordeel om mee te doen aan dit zon project. Inschrijven voor Zon op Waarland kan op de website van de NHEC via www.nhec.nl/zonopwaarland/

Ons land heeft al een stel windmolenparken op zee. Daar komt in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen. Dus ook van u.

Vereniging Participatie Wind Op zee

De NHEC is dan ook verheugd met de recente oprichting van een vereniging om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. De vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) wil mee kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en voortuin gebeurt. Meeprofiteren van de opbrengsten en die deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Hoe groter PWOZ is, des te meer gewicht ze in de schaal kan leggen. De NHEC vraagt onze nieuwsbrieflezers dan ook de doelen te ondersteunen en (gratis) lid te worden. Lees meer over de doelstellingen van onze vereniging op pwoz.nl. Gratis lid worden en al dan niet een gewenst investeringsbedrag noemen gaat gemakkelijk in een paar kliks via www.pwoz.nl. Op het moment van dit schrijven gingen 88 mensen u voor, die samen wel €173.315 willen investeren in windmolens in onze Noordzee!