Het eigendom van de NHEC ligt bij alle leden gezamenlijk. Op dit moment kent de NHEC drie ledencategorieën:

1. Particuliere leden
U kunt lid worden van de NHEC (ook als u klant bent of wordt van Energie VanOns of Greenchoice). U betaalt dan een jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap van 12 euro.

2. Kennisleden
Bedrijven en organisaties die kennis en kunde in de NHEC willen brengen kunnen zich als kennislid aanmelden. U kunt meepraten en meedenken over projecten. U bent mede-eigenaar als kennislid door een minimale eenmalige kapitaalinbreng van 350 euro. Daarnaast betaalt uw organisatie een jaarlijkse contributie van 300 euro voor het lidmaatschap.

3. Maatschappelijke Belang Inbrengers (MBI)
Bent u een gemeente, belangenvereniging of andere organisatie en wilt u ook mede-eigenaar worden van de NHEC, dan is dat mogelijk als Maatschappelijk Belang Inbrenger. U bent mede-eigenaar als MBI door een eenmalige kapitaalinbreng van 150 euro. Daarnaast betaalt uw organisatie een jaarlijkse contributie van 300 euro voor het lidmaatschap.


Bent u al klant van Energie VanOns of Greenchoice? Ook dan kunt u overstappen naar de NHEC

Bent u op dit moment al klant bij Energie VanOns of Greenchoice? Dan hoeft u alleen maar aan te geven dat u als klant van Energie VanOns of Greenchoice energie via de NHEC geleverd wilt krijgen. De tarieven blijven dan voor u hetzelfde en u hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Als u aangeeft de energielevering door Energie VanOns of Greenchoice expliciet als lid van de NHEC te willen, dan draagt Energie VanOns of Greenchoice een deel van haar marge af aan de NHEC. Dat versterkt de NHEC en daarmee het investeren in nieuwe duurzame energieprojecten in Noord-Holland.

Voorjaar 2021 hebben we als NHEC tevens een wedeverkoperscontract afgesloten met de cooperatieve energieleverancier Energie VanOns. Voor bestaande leden die hun energie afnemen via Greenchoice worden de contracten Greenchoice gerespecteerd. Het staat hun uiteraard vrij om daar een alternatieve keuze in te maken.


Vul s.v.p. het juiste formulier in!


Let op: wilt u klant worden van Energie VanOns?
Dan kunt u hier alle informatie vinden


Let op: wilt u klant worden van Greenchoice?
Dan kunt u hier alle informatie vinden


Formulieren NHEC

Lid worden van de NHEC
verder niets

Lid worden van de NHEC
én nieuwe klant worden van Energie VanOns

Lid worden van de NHEC
reeds klant van Energie VanOns

Lid worden van de NHEC
én nieuwe klant worden van Greenchoice

Lid worden van de NHEC
reeds klant van Greenchoice