Het NHEC stelt zichzelf de volgende doelen m.b.t. duurzame energie:

🌞 Duurzame energie voor leden NHEC

 • Via energie-leverancier Greenchoice
 • Collega coöperaties in Noord Holland mee laten profiteren van de afspraken/voordelen met het energieleveringsbedrijf
 • Bundeling betere voorwaarden en specifieke oplossingen bedingen

🌞 Een volledig duurzaam Noord-Holland

 • Fossiele brandstoffen worden schaarser en zijn vervuilend. Bovendien zijn we hiervoor grotendeels afhankelijk van andere landen
 • De Energiecoöperatie kan een aanjager zijn voor de ‘energietransitie’, de overgang van een fossiele naar een hernieuwbare energievoorziening
 • De NHEC doet dit zonder winstoogmerk, voor en door inwoners van Noord-Holland
 • Naast de levering van stroom en gas aan afnemers – door partner Greenchoice – heeft de NHEC ten doel duurzame opwekking te stimuleren en realiseren in Noord-Holland
 • Dat betekent minder afhankelijkheid, meer werkgelegenheid, meer geld voor de eigen regio en ook op termijn een betaalbare energievoorziening

🌞 Kenniscentrum voor duurzame opwekking

 • Samenwerken met ZZP’ers op gebied van duurzame opwekking
 • Organiseren Kenniscafé’s
 • Organiseren Netwerkbijeenkomsten
 • Uitgeven Nieuwsbrieven

🌞 Ontwikkeling duurzame energieopwekking

 • Eigen stimulering zonne- en windprojecten in Noord-Holland (zowel bij particulieren en bedrijven, centraal en decentraal)
 • Betrokkenheid bij Poldermolen Wieringermeer
 • Financiële participatie door leden
 • Aanschaf zonnepanelen door leden
 • Draagvlak verlenen via bewonersparticipatie aan windmolenprojecten (vervanging en nieuw)

🌞 Samenwerking met collega-energiecoöperaties

 • Gezamenlijke initiatieven op het gebied van opwekking
 • Gezamenlijk sterker staan bij energieleverancier rondom de levering van duurzame energie
 • Voorbeelden van samenwerking zijn: CALorie, Amsterdamse Energie Coöperatie, Heiloo Energie, Het Breedschap, Energiek Baarn en BatjanBuren

🌞 Samenwerking met kennispartijen duurzame energieopwekking

 • Zon op Nederland
 • De Windcentrale
 • Windvogel