Nieuwsbrief april 2020

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Voorwoord

In deze Corona tijden zijn we terug geworpen onze eigen plek en ons eigen huis. We vieren de feestdagen thuis en we werken thuis als we geen vitaal beroep hebben.

Het Kabinet is in Corana-crisis stand en stelt de maatregelen voor de CO2 heffing voor de industrie uit.

Never waste a Good Crisis – juist nu zou de huidige situatie gebruikt moeten worden om door te zetten naar de CO2 neutrale samenleving.
Nu investeren in energiebesparing betekent ook kostenbesparing. Door installateurs en aannemers aan het werk of ander de bouwmarkten wel als we zelf thuis aan de gang gaan.
Investeren in energieproductie geeft ook zekerheid op langere termijn.

Zon Op Waarland is hier een mooi voorbeeld van. De NHEC heeft meer inschrijvingen dan we aan zonne-delen kunnen plaatsen. Namens het bestuur van de NHEC wil het het nieuwe bestuur van de Noord-Hollandse Coöperatie voor Collectieve Opwek U.A. van harte feliciteren met het resultaat!

Een volgend project Zon op Zand , waar we najaar 2019 SDE -subsidie voor hebben aangevraagd is helaas afgewezen en voor een nieuwe aanvraag kregen we geen SDE subsidie. Liander verstrekt geen positieve Transportindicatie.
Voor het pilotproject Boerderijen Stichting Vrienden van de Stolp heeft de NHEC in principe een overeenstemming met een eigenaar van een stolpboerderij in Burgervlotbrug. Helaas kon daar evenmin een SDE voor worden aangevraagd omdat Liander geen positieve Transportindicatie kon geven. De netwerkinfrastructuur wordt steeds meer een knelpunt.
De Regionale Energie Strategie waar de NHEC in de Vereniging Energie-Initiatieven Noord-Holland aan mee werkt, zou hier een goed antwoord op moeten bieden.

Als NHEC gaat we door om bij andere locaties Collectieve Zonneprojecten te ontwikkelen, zo willen we dit onderzoeken voor Zon op Zand of een Postcoderoos project haalbaar is..

Als jullie als leden nog ideeën hebben voor andere locaties dat horen wij dat graag.

Sterkte en zorg voor elkaar en voor meer duurzaamheid,

Met energieke groet,

Vera van Vuuren
Voorzitter NHEC

Zon op Waarland

Op 28 januari heeft de NHEC in Heerhugowaard een informatieavond gehouden over de geplande collectieve zonnecentrale in Waarland. De avond was van goede sfeer en uitwisseling. Zo’n twintig mensen uit Heerhugowaard en Waarland lieten zich door Manuel den Hollander en Michiel Bruijn van de NHEC informeren over de collectieve zonnecentrale die volgens de zogenoemde Postcoderoos-model wordt ingericht. De bezoekers waren erg geïnteresseerd, en er volgden dan ook leuke en levendige gesprekken. Een belangrijke vraag van bezoekers ging over welke energieleveranciers goed meewerken met de postcoderoos-administratie. Lees de lijst die Zon op Nederland bijhoudt hier; en de lijst van onze koepelorganisatie Energie Samen, hier. Sinds deze avond hebben nog meer mensen zich ingeschreven, en nu hebben we een primeur: alle 288 zonnepanelen van de zonnecentrale in Waarland zijn gereserveerd, dat betekent dat we overgaan op de volgende fase!

Even in vogelvlucht:
– De Zon op Waarland coöperatie met oprichtingsbestuur is bij de notaris gepasseerd. De NHEC is erg blij dat twee Waarlanders – namelijk Ruud Bakker en Cees Wondergem, zich genegen hebben bevonden om in het bestuur te stappen;
– We hopen nog voor de zomer de zonnecentrale te hebben liggen en de beschikking van de belastingdienst voor de regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos) voor elkaar te hebben. Dan is het tijd voor een feestje!

Waterstof als mobiele energiedrager in Noord-Holland?

Door onze windmolens en zonnepanelen produceren we stroom. Deze stroom gebruiken we zelf of leveren we terug voor direct gebruik op het Nederlandse stroomnet. Om stroom op te kunnen slaan zijn batterijen een mogelijkheid. Dat is milieubelastend door de schadelijke stoffen in batterijen, dus is het op termijn beter om de groene elektriciteit om te zetten in waterstof. Men werkt nog aan manieren om dit veilig en op druk op te kunnen slaan. De druk die we nodig hebben voor personenauto’s ligt op 700 bar terwijl vrachtwagens met 350 bar kunnen rijden. Daar ligt op dit moment de moeilijkheid voor particulieren. Om auto’s in Noord Holland op waterstof te kunnen laten rijden hebben we tankstations nodig en brandstofleveranciers die hiervoor hun nek uit willen steken.
Met vier tankstations in Nederland te weten Delfzijl, Helmond, Arnhem en Rhoon is het aantal stations nog dun gezaaid. Van deze stations zijn er ook nog maar twee geschikt voor personenauto’s. Dit aantal zal worden verviervoudigd in 2020. Er komen ook waterstoftankstations in Groningen, Pesse, Emmen en Den Haag. Daarnaast staan nog 12 tankstations vergund in Nederland, waarvan één in Alkmaar. De eerste in Noord-Holland Noord. Verder worden er diverse locaties in Noord-Holland genoemd als mogelijke vestigingsplaats, bv Hoorn, en verwacht wordt dat deze op middellange termijn gerealiseerd zullen gaan worden. Het tanken van een waterstofauto werkt het zelfde als een auto die op gas rijdt. Doordat de tank met 5 minuten vol is geeft dat t.o.v. een elektrische auto een enorm voordeel. Met een snellader voor elektrische auto’s ben je al snel een half uur kwijt. De vraag is ook of er voldoende laadpalen komen voor deze elektrische auto’s en hebben we al te maken met laadstress. We hebben nu ook nog tankstress met waterstof maar dat gaat zich de aankomende jaren dus verbeteren.
De uitlaat van een waterstofauto produceert water het tweede grote voordeel. De twee automerken met een waterstofauto op dit moment in de markt, Toyota Miray en Hyundai Nexo hebben een respectabele actieradius variërend van 500 km voor de Toyota tot 665 km voor de Hyundai. Met een kilo waterstof kan men ong. 100 km rijden.
GP Groot gaat het eerste waterstof tankstation in Noord-Holland Noord bouwen en die wordt waarschijnlijk in het najaar van 2020 opgeleverd. GP Groot gaat voor de leden van NHEC een uitleg geven over het gebruik en de toekomst van waterstof. Dit willen we gaan doen op de locatie waar de pomp komt, in de Boekelermeer. Tegen de tijd dat dit gaat gebeuren kunt u zich dan aanmelden om aan de excursie mee te doen.

Al met al een hoopvol gevende groene toekomst.

Wim van Kampen, bestuurder

Samenvatting Lokale Energie Monitor 2019

We monitoren al vijf jaar lang de lokale energie-initiatieven in Nederland. De beweging ontwikkelt zich, groeit elk jaar en wordt steeds professioneler. De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt. Dit hebben de partijen in het Klimaatakkoord met elkaar afgesproken. De Lokale Energie Monitor 2019 laat zien hoe dit streven naar lokaal eigendom in de praktijk vorm krijgt. Lees hier het gehele persbericht.

Hoe wordt de opvolger PCR regeling?

Op dit moment is Energie Samen in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de uitwerking van de nieuwe postcoderegeling (PCR). De regeling zorgt ervoor dat deelnemers aan een collectief hernieuwbaar energieproject in hun eigen of aangrenzende postcodegebied vrijgesteld zijn van energiebelasting over het deel van de schone energie die ze zelf opwekken.

De nieuwe regeling moet de huidige en complexe PCR-regeling vervangen door een veel eenvoudigere subsidieregeling. Er is nog niets besloten maar de verwachting is dat de nieuwe regeling de volgende hoofdlijnen bevat.