Nieuwsbrief dec. 2017

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief


Voorwoord

Media-uitingen eind december staan meestal in het teken van (verlang)lijstjes. Wat ons betreft was het in 2017 mooi om te zien dat het onderwerp duurzame energie en klimaat zichtbaar en voelbaar een enorme boost kregen. Door ‘Parijs’, door Nederlandse gemeenten en provincies die ‘van het gas los’ ineens als serieus doel naar buiten brengen. In Noord-Holland is het Platform Energie Initiatieven Noord-Holland opgestaan, een informeel gremium van energiecoöperaties waarin ook de NHEC deelneemt en waar het behoorlijk bruist. We hebben gezien dat onze beoogde zonnecentrale DaalmeerZon veel inschrijvers kreeg (nog niet genoeg) en dat de bewoners-windturbine ‘Poldermolen’ weer een stap verder richting realisatie ging. Onze wens voor 2018? Uiteraard een energieneutraal Noord-Holland. Dromen mag, toch? We wensen u een hartelijk energieneutraal nieuw jaar.

Bert Haverkamp
Voorzitter

Daal-min-of-meer rond

Ons project in samenwerking met Alkmaar Energie en andere partners om met bewoners 300 zonnepanelen op het dak van tennisclub Daalmeer te leggen lijkt in de eindfase beland. 28 huishoudens en bedrijfjes hebben samen zo’n 215 zonnepanelen besteld. Er is dus nog ruimte om 85 panelen te bestellen. Om het project niet vast te laten lopen op de laatste panelen, zijn we momenteel in overleg met financiers die mogelijkheden zien om de panelen voor te schieten. Toegegeven, we zijn wel eens eerder wat aan de optimistische kant, maar we denken in het eerste kwartaal van 2018 tot het plaatsen van de zonnecentrale over te kunnen gaan.
Nog even een korte opfrisser over het plan? Deelnemers in de op te richten coöperatie DaalmeerZon gaan 300 zonnepanelen op het dak van de hal bekostigen en er zelf de vruchten van plukken. Particulieren en kleine bedrijven in de omgeving kunnen deelnemen aan deze coöperatie. Via de website http://www.nhec.nl/daalmeerzon kan men zich (vrijblijvend) voor-inschrijven. Een zonne-deel/zonnepaneel kost €300, en de deelnemer wordt voor €1,- per aandeel per jaar lid van de coöperatie DaalmeerZon. Terugverdientijd is ongeveer 9 jaar – een hoog rendement dus. Investeren in dit project kan een mooie optie zijn voor mensen die bijvoorbeeld thuis geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of een appartement bewonen. Alle informatie staat op www.nhec.nl.

Coöperatie Poldermolen opgericht

Zoals bekend is de NHEC als voorzitter van een initiatiefgroep al jarenlang hard aan het werk om bewoners een eigen windmolen binnen het Windplan Wieringermeer te bieden. Want helaas was dat niet vanzelfsprekend en ging dat bepaald niet vanzelf. Maar… inmiddels is waarachtig de coöperatie opgericht die de participaties gaat regelen. De coöperatie heet Poldermolen Wieringermeer u.a. en we zijn trots dat deze concrete mijlpaal is bereikt.
Deelnemen in De Poldermolen gaat, net als bij de zonnecentrale DaalmeerZon, via de zogenoemde postcoderoos-regeling. Eén aandeel of windkavel kost 250 euro, en afhankelijk van het gemiddeld stroomverbruik kunnen huishoudens er maximaal twaalf kopen.

Deelnemers moeten wonen in het gebied met postcodes 1771, 1774, 1775 (Wieringermeer), 1777, 1778, 1779 (Wieringen), 1761 (Anna Paulowna) of 1766 (Wieringerwaard). Van de 13.250 adressen zouden volgens de coöperatie minimaal 1600 huishoudens en driehonderd bedrijven voldoende moeten zijn om de 4,5 miljoen euro voor de Poldermolen op tafel te krijgen. Inmiddels hebben meer dan 100 mensen zich ingeschreven. Wie een aandeel heeft, krijgt per kilowattuur korting op de energiebelasting. Bij een gemiddeld huishouden gaat dat per jaar om 125 euro, bij vier windkavels van 250 euro per stuk. De regeling duurt vijftien jaar, halverwege zou de investering zich moeten hebben terugbetaald. Aanmelden kan hier: depoldermolen.com.
Platform Energie Initiatieven Noord-Holland van start

De gedachte dat samenwerken tussen energiecoöperaties in Noord-Holland gunstig is voor de energietransitie leeft al langer. Maar waar ligt de meerwaarde voor alle partijen van een dergelijke samenwerking? Enkele initiatiefnemers is het nu gelukt om een stel energiecollectieven (waaronder de NHEC) aan tafel te krijgen om deze vraag te bespreken. Ook expliciet uitgenodigd: HVC. Dit bedrijf, oorspronkelijk alleen voor afval bestemd, heeft zich ontwikkeld tot serieus energiebedrijf in de regio. Het laat met een speciaal opgerichte afdeling Lokale Energie zien vaart te willen maken met de energietransitie en is een maatschappelijk bedrijf met overheden als aandeelhouders. HVC is goed in duurzame projecten ontwikkelen en ondersteunt de coöperatieve bottom-up gedachte. Goed om erbij te hebben; die gedachte werd breed gedeeld. Inmiddels zitten ongeveer twintig energiecollectieven om tafel, bruist het van de ideeën en is de naam vastgesteld: Platform Energie Initiatieven Noord-Holland.
Waar de meerwaarde van dit overleg concreet in gaat uitmonden, gaan we hopelijk al in 2018 meemaken. Gemeentegrens overschrijdende energieprojecten liggen voor de hand (maar niet voor het oprapen), en samen een duidelijke stem hebben bij overheden en grote bedrijven lijkt ook een voordeel. Ondertussen hebben de provincie, gemeenten en bedrijven als Liander al interesse getoond in het platform.