Nieuwsbrief april 2019

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Voorwoord

De zonnecentrale in Daalmeer spint als een kat in de zon, en de volgende collectieve zonnecentrale van de NHEC dient zich aan. Er komen 288 zonnepanelen op een loods in Waarland. Intekenen kan nog, zie het artikel hieronder. De energietransitie in Noord-Holland lijkt nu serieus te beginnen, daarover leest u in het stukje over de Regionale Energie Transitie. Ten slotte nog een wat kleinere verandering: ondergetekende van dit voorwoord is niet meer zoals u gewend was voorzitter Bert Haverkamp. Na vele jaren kar trekken doet Bert een stapje opzij; hij blijft nog zeker betrokken bij de NHEC, maar ietsje meer op afstand. Bert, bedankt dat je de NHEC met bezieling hebt geleid, ook in onzekere tijden.

Vera van Vuuren
Voorzitter

Inschrijving geopend voor zonnecentrale Waarland

Het succes van de collectieve zonnecentrale in Daalmeer te Alkmaar smaakt naar meer. Een actief lid van de NHEC polste een contact van hem in Waarland (Schagen) omdat hij als ondernemer een groot dak bezit, en toen ging het rap. Inmiddels is het meeste geregeld en is de helft van het beoogde aantal zonnepanelen al gereserveerd. Wat is nu bekend? Het gaat om een dak op een bedrijventerrein in Waarland, op de Wurft 4 (zie foto). Daar komen 288 zonnepanelen op. Mensen uit de regio worden de eigenaren en plukken de vruchten ervan. We organiseren het middels de door het Rijk in het leven geroepen zogenoemde Postcoderoos-regeling. Bewoners en bedrijven uit een heleboel postcodes kunnen panelen inkopen van de zonnecentrale. Het gaat om postcodes: 1704, 1701, 1702, 1703, 1705 (alle Heerhugowaard), 1713 (Obdam), 1716 (Opmeer), 1718 (Hoogwoud), 1721 (Broek op Langedijk), 1722 (Zuid-Scharwoude), 1724 (Oud-Karspel), 1734 (Oude-Niedorp), 1735 (’t Veld), 1738 (Waarland), 1822 (Alkmaar) en 1834 (Sint Pancras). Het rendement voor deelnemers schatten we op 7%. Inschrijven gaat via onze website www.nhec.nl. Daar lees je ook alle achtergronden van het project.

Lees ook het krantenartikel over de eerste informatieavond in het Dorpshuis te Waarland. Hieronder een kaart met de postcodes waar de deelnemers mogen wonen/werken.

Poldermolen ‘draait’ stug door

Op 10 april vond in sporthal Veerburg te Anna Paulowna de zoveelste informatieavond plaats over de Poldermolen. Zoals nieuwsbrieflezers weten is de NHEC vanaf het allereerste idee over deze ‘molen voor bewoners’ kartrekker geweest. Het toch niet onredelijke plan om naast de 100 nieuwe windmolens in de Wieringermeer er (slechts!) 1 te reserveren voor de bewoners in de buurt zelf, blijkt vreselijk moeilijk te realiseren. Ondanks veel animo, de oprichting van een speciaal voor de bewonersmolen opgerichte coöperatie, heel veel gesprekken, en een petitie. In de Wieringermeer komen 100 nieuwe windmolens om knalgroene duurzame energie op te wekken. Eén van deze windmolens, genaamd De Poldermolen, biedt de lokale inwoners van de postcodegebieden 1761, 1766, 1771, 1774, 1775, 1777 en 1778 de kans om te investeren in duurzame energie en daar vervolgens een mooi rendement aan over te houden. Tenminste, als de gemeente het eerder beloofde grondovereenkomst verstrekt. De locatie voor de Poldermolen is geprojecteerd op gebied van gemeente Hollands Kroon. Het gaat om een turbine van ca. 3 MW. Een concept-grondovereenkomst is opgesteld. In 2016 gaf de wethouder aan, dat de gemeente deze pas ondertekent als financieel draagvlak is aangetoond. De vergunning voor de bouw van de Poldermolen die de gemeente wilde intrekken, heeft de coöperatie kunnen behouden. De gemeente vindt dat er te weinig animo is voor de Poldermolen. De gemeente Hollands Kroon had echter geen grond om de vergunning in te trekken, bleek nadat de coöperatie Poldermolen Wieringermeer bezwaar had gemaakt. “We hebben nu ruim 500 leden van de beoogde 1500”, zegt Vera van Vuuren, penningmeester van de coöperatie. “In het land is er geen enkel Postcoderoos-project dat over zoveel leden beschikt’’. De coöperatie heeft daarnaast circa 750 handtekeningen binnengehaald voor de petitie die zij is gestart. De coöperatie geeft niet op en verwacht dat alle locaties voor Windturbines nodig zijn, om Noord-Holland Noord te kunnen verduurzamen. www.depoldermolen.nl

De Regionale Energie Strategie (RES)

Voornamelijk buiten het zicht van de gemiddelde bewoner om, is in Noord-Holland net als in de andere provincies een belangwekkend proces gestart dat vooruitloopt op het lang verwachte nationale Klimaatakkoord. Het wordt de Regionale Energie Strategie (RES) genoemd. Zie ook deze website. Simpel gezegd komt de RES hier op neer: uit iedere regio in Nederland moet een plan komen om tot heel veel CO2 reductie te komen. Samen moeten de plannen optellen tot een reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. 2030 is best dichtbij, de opgave is enorm. Positief geformuleerd (dat doet de NHEC graag): eindelijk bewegen overheden mee, we zijn er klaar voor! Maar er is ook een andere kant van de zaak, die we naar ons idee niet moeten vergeten. Decennia lang hebben overheden – van Rijk tot gemeenten – het verduurzamen van energie vooral als een dure en/of onnodige ‘hobby’ gezien van klimaatdrammers. Via afspraken in Parijs en de narigheid met gas in Groningen waait de wind nu plots van een andere kant. Het risico ligt hierbij op de loer dat de grote impact die de versnelde energietransitie op burgers gaat hebben, onderschat wordt. Waardoor de weerstand toeneemt en de transitie vertraagt in plaats van versnelt.
De NHEC heeft via de recent gesmede Vereniging Energie Initiatieven Noord-Holland (VEINH) – waar ze lid van is – er bij de RES-overheden voor gepleit om onze beweging/sector en participatie van bewoners en bedrijven serieus te nemen. Dat lijkt te lukken. Afgevaardigden van de VEINH mogen bij alle belangrijke RES-gremia aanschuiven om de belangen van bewoners te behartigen. VEINH heeft uit haar midden twee afgevaardigen gekozen: Aernoud Olde voor NHZ en ‘onze’ adviseur Manuel den Hollander voor NHN.