Nieuwsberichten 2012

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Zonnepanelen? En nu?

Klanten van de NHEC met zonnepanelen komen vaak in aanmerking voor een lagere maandelijkse voorschotnota.

Zie de voorwaarden en de uitleg hieronder.

ZON in de KOP en de NHEC

Wanneer u besloten hebt zonnepalen op uw dak te leggen, hebt u nog steeds een energiebedrijf nodig dat er voor zorgt dat u stroom houdt wanneer uw panelen niets opwekken, en dat de door uw panelen opgewekte stroom met u verrekent. Salderen noemen we dat. Wij zijn een partner in het project ZON in de KOP omdat wij graag die functie voor uw willen vervullen. Ons motto is: wij verkopen graag energie aan u, maar liefst zo weinig mogelijk! De Noordhollandse Energie Cooperatie (afgekort NHEC) levert sinds begin 2011 stroom en aardgas aan de particuliere- en zakelijke markt. De duurzame stroom wordt opgewekt door de biomassacentrale van de HVC in Alkmaar, zodat de stroom die u nog nodig hebt ook duurzaam en uit de regio afkomstig is.

Coöperatief en regionaal energiebedrijf

De NHEC is een coöperatie voor en door inwoners uit Noord-Holland en zonder winstoogmerk. Door deze vorm kunnen leden invloed uitoefenen om de duurzaamheiddoelstellingen van de NHEC te realiseren. Om als klant van de NHEC invloed te hebben op het beleid gaan wij er van uit dat u naast afnemer tevens lid wilt worden van de NHEC tegen een geringe maandelijkse bijdrage.

Eigen opwekking met zonnepanelen

Door het plaatsen van zonnepanelen gaat u uw afhankelijkheid van energielevering door het energiebedrijf verkleinen. Door eigen opwekking houdt u de naar verwachting stijgende energieprijzen beheersbaar. Wij willen dit door een speciaal aan het project ZON in de KOP verbonden voordeel zo snel mogelijk voor u zichtbaar maken.

Dat doen wij door het volgende aanbod:

Op basis van het geïnstalleerde vermogen in Wp bepaalt de NHEC uw theoretische opbrengst in kWh. Als klant van de NHEC kunnen wij voor u een maand na installatie 80% van de theoretische opbrengst in kWh in mindering brengen op uw verbruik en daarmee uw voorschotnota verlagen. Hiervoor hebben wij enkele gegevens nodig als offerte, datum inbedrijfstelling, factuur en bewijs van betaling.

U gaat dan direct minder betalen! Normaal gesproken gebeurt dit pas na een vol jaar nadat de installatie geplaatst en in werking is. Hieraan zijn slechts de voorwaarden verbonden dat uw aansluitcapaciteit van het energiebedrijf maximaal 3x80A is, de pv installatie achter de meter wordt aangesloten en uw eigen opwekking op jaarbasis lager is dan uw jaarlijks elektriciteitsverbruik.

Wordt vandaag nog klant bij de meest duurzame energieleverancier uit uw eigen regio.

Samen Zonne Energie

Zonne-energie is ’hot’. Werd woensdagochtend ‘Zon in de Kop’ gelanceerd in Schagerbrug; donderdag is wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon aanwezig bij de start van het initiatief SamenZonneEnergie: een door 19 Noord-Hollandse gemeenten georganiseerde groepsaankoop van zonnepanelen.

Huiseigenaren en kleine ondernemers in Noord-Holland kunnen zich tot 23 september gratis en vrijblijvend inschrijven via de website www.SamenZonneEnergie.nl.

Start Zon in de Kop

’Zon in de Kop’ luidt de naam van een nieuw project dat inwoners en ondernemers van Harenkarspel, Schagen en Zijpe moet verleiden tot de voordelige aanschaf van zonnepanelen.

Dat er voordeel te behalen valt, staat buiten kijf: afnemers kunnen gebruik maken van een duurzaamheidslening, waarbij de rente altijd 3% lager is dan het normale markttarief.
Verder is sprake van een flinke reductie van de CO2-uitstoot, extra werkgelegenheid voor de regio dankzij de installateur uit dit gebied, en controle over de eigen energienota.
Gisterochtend werd in het gemeentehuis van Schagerbrug de aftrap verricht door de wethouders Ben Blonk (Zijpe), Jos Beemsterboer (Schagen) en Rob Treur (Harenkarspel). Met een druk op de knop lanceerde projectcoördinator Monique Blaauboer (HVC) de Facebook-pagina www.facebook.com/zonindekop.

Tot € 500,- subsidie op zonnepanelen

Tot € 500,- subsidie op zonnepanelen voor leden van de Rabobank Alkmaar e.o.

Het nieuwe hoofdkantoor van Rabobank Alkmaar e.o. is een hoogstandje op het gebied duurzaam bouwen. Ter gelegenheid van de opening introduceert de bankRaboZon. Dit is een subsidieregeling voor zonnepanelen exclusief voor leden van Rabobank Alkmaar e.o. Geld besparen als de zon schijnt, dat is het idee.

Klik hier voor meer informatie.

De subsidieregeling is 1 juli 2012 gesloten, u kunt geen subsidie meer aanvragen.

NHEC start samenwerking met CALorie

Op 1 juni tekenden energiecoöperatie CALorie en de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) een samenwerkingsovereenkomst. CALorie gaat de groene, lokale energie van de NHEC promoten. De prijzen van de NHEC zijn scherp, omdat zij geen winst wil maken. De stroom wordt gemaakt in Alkmaar van biomassa uit Castricum en andere gemeenten. Deze biomassa is bijvoorbeeld snoeihout of afvalhout uit de bouw.

Voor elke klant uit Castricum die klant wordt van de NHEC, stort de NHEC een bedrag in het Energie Innovatie Fonds. Hiermee financiert CALorie lokale energieprojecten in de gemeente Castricum. Zo brengen we de energieopwekking steeds dichterbij huis: van globale energiebedrijven als Nuon en Essent nu, via het regionale NHEC (morgen) naar lokale energieopwekking in Castricum over enkele jaren. Kijk op www.nhec.nl en stap over op lokale energie.

Schagen krijgt energiezuinig project ’Zon in de Kop’

SCHAGEN – Het plan heet ’Zon in de Kop’ en kan burgers en bedrijven een rendement van vijftien tot 25 procent op het energieverbruik opleveren.

’’Dit is een absolute stimulans voor het regionale bedrijfsleven. Wij willen graag meedoen.’’

Matthijs Olieman van Toes Solar in Schagen is enthousiast over het project ’Zon in de Kop’. Hierbij zijn onder meer de HVC, de Noord-Hollandse Energiecoöperatie en de gemeente Schagen betrokken. Doel is de aanschaf van zonnepanelen in Schagen dichter bij de burger en bedrijven te brengen. In het plan gaat men uit van een rendement van vijftien procent voor de burger, uitgaande van gelijkblijvende energieprijzen. Velen veronderstellen dat die prijzen juist een vlucht zullen nemen.

De zonnepanelen hebben een levensduur van zo’n 25 jaar en een garantie van tien jaar. Daarmee komt het rendement op vijftien procent. Voor ondernemers is het plan volgens de berekeningen nog interessanter in verband met fiscale faciliteiten en subsidiemogelijkheden. Er wordt in dat geval zelfs gerekend met een terugverdienperiode van vier jaar, terwijl die voor particulieren op een jaar of acht wordt gesteld.

Wethouder Jos Beemsterboer is een van de trekkers van het project: ,,We komen er in de eerste of tweede week van mei mee naar buiten. Ik ben er heel blij mee, omdat het goed is voor de regionale werkgelegenheid. Het past ook goed in de millenniumdoelstelling van onze gemeente. En burgers en bedrijfsleven hebben er voordeel van.’’

Start Amsterdam Energie

Op Zaterdag 24 Maart is met een spectaculaire act de Amsterdamse Energie Coöperatie officieel van start gegaan door vanaf 18.00 uur de website https://www.amsterdamenergie.nl on line te zetten.
De AEC maakt gebruik van de vergunningen van de NHEC en is daarmee voor de NHEC een belangrijke partner in energie. Dit betekent dat de NHEC de energie levert aan de leden van de AEC. Een belangrijk deel van de gelden die daarmee worden verdiend vloeien terug naar de kas van de AEC, die daarmee duurzame energieprojecten in Amsterdam van de grond kan helpen.
Via de website van de AEC, https://www.amsterdamenergie.nl, kunnen de leden zelf ook mee uitmaken aan welk project het geld wordt besteed. Uiteraard hopen wij dat de AEC er in zal slagen snel veel leden te krijgen, zodat ook snel een daadwerkelijk begin met projecten kan worden gemaakt.
Voor de NHEC is de AEC de eerste lokale duurzame energieorganisatie waarmee op een zo speciale manier wordt samengewerkt. De NHEC streeft er naar volgens het zelfde model met meer lokale energie organisaties samen te gaan werken. Daarvoor zijn gesprekken gaande met initiatiefnemrs in een aantal plaatsen in Noord-Holland. Op deze manier kunnen lokale energieorganisaties profiteren van de aanwezigheid van energievergunningen en van de overstapservice die nodig is om mensen probleemloos te laten overstappen naar de duurzame energieleverantie, ook als die via de lokale organisatie verloopt.

NHEC start samenwerking met Amsterdamse energiecoöperatie

Op Zaterdag 24 maart om 16.00 uur gaat Amsterdam Energie LIVE met een ludieke demonstratie op het Spui in Amsterdam. De NHEC en de coöperatie Amsterdam Energie dragen per 24 Maart 2012 hun gezamenlijke en coöperatieve visie uit. Als NHEC zijn wij heel erg blij met deze samenwerking. We vonden elkaar in de behoefte aan democratisering van de energiemarkt. Ook waren we het snel eens over de gedachte dat de winsten die nu in de markt gemaakt worden naar duurzaamheidsprojecten moeten gaan en niet naar particuliere handelaren of aandeelhouders.

Amsterdam Energie gaat in de stad projecten opzetten en leden binden. Het inkopen, verhandelen en verkopen van energie is vrij gecompliceerd en door de overheid sterk gereguleerd. De NHEC organiseert dit al op provinciaal niveau en zorgt voor samenwerking tussen diverse lokale en regionale coöperaties. Amsterdam kan daarvan profiteren.

Thijs Middeldorp, bestuurslid van Amsterdam Energie: “Het gaat goed met de coöperatieve gedachte in Nederland. We merkten bij de opstart van Amsterdam Energie dat er veel animo is om anders na te denken over eigenaarschap en marktwerking. Het is voor onze lokale coöperatie zeer prettig om aan te sluiten bij het pionierswerk dat de NHEC de afgelopen jaren heeft gedaan. En we zien er naar uit om samen te gaan werken met andere coöperaties die de komende jaren in Noord Holland zullen ontstaan.”

Leden van Amsterdam Energie nemen energie af van de NHEC en worden dus voorzien van dezelfde groene stroom, op dit moment afkomstig uit de bio-energiecentrale van HVC in Alkmaar, en in elk geval ook in de toekomst uit Noord-Holland en altijd groen.(voor herkomst van de energie en ontwikkelingen daarin zie onder “producten”op deze website). Amsterdam Energie is als coöperatie lid van de NHEC en een bestuurslid van de hoofdstedelijke coöperatie heeft een zetel in de ledenraad van de NHEC en heeft daarmee directe invloed en inbreng op het beleid van de koepelorganisatie van energiecoöperaties in Noord-Holland, wat de NHEC graag wil zijn. “Wij zien uit naar een intensief contact en hebben veel vertrouwen in deze vorm van samenwerking”, aldus Enno Brommet, voorzitter van de NHEC.

Verslag van de conferentie over de Toekomst van Duurzame Energie in Noord-Holland

De fractie van GroenLinks Noord-Holland oraniseerde op 24 februari een drukbezochte conferentie in het Noord-Hollandse Provinciehuis over de toekomst van Duurzame Energie in Noord-Holland. Op deze conferentie werd een onderzoek naar perspectieven voor duurzame energie voorgelegd en kregen vele lokale initiatieven de kans zich te presenteren. Ook de NHEC was hierbij aanwezig.

Klik hier voor de link naar het Verslag van de conferentie over de Toekomst van Duurzame Energie in Noord-Holland, het rapport van Ecofys, alle presentaties, filmpjes en een foto-impressie.

Rapport van onderzoeksbureau Ecofys over perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland.

Download hier het rapport van onderzoeksbureau Ecofys over perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland.

Consumentenbond vindt NHEC zeer duurzaam

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) is de nummer drie energieleverancier wat duurzaamheid betreft. Dit blijkt uit het onderzoek van onderzoeksbureau SOMO in opdracht van Greenpeace en de Consumentenbond, waarin 22 energiebedrijven langs de duurzame meetlat zijn gelegd. Een mooie score van ‘onze eigen’ NHEC, die grote jongens als NUON en Essent die duurzaam zeggen te zijn ver achter zich laat.

De nieuwe Graadmeter laat zien welke leveranciers écht bijdragen aan een duurzame samenleving. Naast de productie en inkoop van stroom, worden ook de investeringen in nieuwe productiebronnen meegenomen. De Graadmeter is bedoeld om consumenten te helpen een weg te vinden in de wirwar van groene claims van bedrijven, zodat ze een werkelijk duurzame keuze kunnen maken.

Windunie komt als groenste energiebedrijf uit de bus: alle stroom die Windunie produceert en verkoopt aan klanten komt van Nederlandse windmolens. Greenchoice, de Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) en Eneco volgen. Atoomstroom en Energiedirect eindigen onderaan in de Graadmeter.

Download hier het rapport Duurzaamheid in de Nederlandse Elektriciteitssector.

21 maart wordt de winnaar bekend gemaakt!

U ben als bewoner van Alkmaar van harte welkom bij de eindbijeenkomst op 21 maart. U kunt dan kennismaken met de energiestrijders en het boekje vol met tips en ervaringen in ontvangst nemen. De finale van de energiestrijd is tevens de aftrap van ‘Kost je weinig energie.’ communicatiecampagne van het Alkmaars Energieprogramma. Meld je aan bij dorien@meneerdeleeuw.nl.Sinds begin december is de Energiestrijd in Alkmaar van start gegaan tussen drie wijken: het Rembrandtkwartier, Blaauwstraatkwartier en de Bergermeer.

Lees de twee wekelijkse verslagen in het Noordhollands Dagblad: de Alkmaarder Courant, op Facebook (EnergiestrijdAlkmaar) en op de website: www.energiestrijd.nl

Mocht u ook een dergelijk initiatief willen nemen, neem dan contact met ons op www.energiestrijd.nl of stuur een e-mail naar info@nhec.nl.

Zon in de Kop

In samenwerking met onze partners HVC/Horizon, Energieservice NoordWest en Ontwikkelingsbedrijf NHN, start in april dit jaar het project ‘Zon in de Kop’. Het begint in de gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel.

In dit project wordt aan particulieren via een speciaal aanbod de aanschaf van zonnepanelen mogelijk gemaakt. De NHEC biedt aan de nieuwe eigenaren van deze zonnepanelen de mogelijkheid om de door hen opgewekte stroom vanaf een maand na installatie voor 75% in mindering te brengen op het verbruik (salderen). Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet u zich aanmelden als klant voor de afname van zowel stroom als gas. Bovendien moet u in uw meterkast een meter hebben die de opgewekte stroom registreerd. Of u een juiste meter hebt daarvoor kunt u nagaan bij uw netwerkbeheerder (Liander).
Om alvast klant te worden klik hier.

Het is de bedoeling dat vanaf ongeveer mei 2012 ook inwoners van andere gemeenten van dit aanbod kunnen profiteren. Daarvoor moet echter eerst met de betrokken gemeenten een projectafspraak worden gemaakt. Via onze website blijven wij u op de hoogte houden van de gemeenten die in een later stadium ook gaan meedoen.

Energiestrijd Noordkop

De energiestrijd in de Noordkop tussen Schagen, Zijpe en Harenkarspel is inmiddels gestart op 9 januari 2012.

Dertig huishoudens uit Schagen, Harenkarspel en Zijpe strijden tussen 10 januari 2012 en 10 april 2012 om de eer!

Op de tweede strijdbijeenkomst gaf Arno Vlooswijk een presentatie over warmtefoto’s. Volgens Vlooswijk kunnen wij nog heel wat leren van dieren. Hij raadt mensen aan warmteproblemen persoonlijk op te lossen met een warme trui. “Vader kan het bij 20 graden in huis wel warm hebben, maar de dochter kan dit koud vinden.”

Wederom een gezellige en leerzame bijeenkomst met veel besparingstips van Vlooswijk en deelnemers.

De bijeenkomsten zijn openbaar en inspirerend. Er wordt gebruik gemaakt van inspirerende sprekers en ervaringen worden onderling uitgewisseld.

Mocht u ook een dergelijk initiatief willen nemen, neem dan contact met ons op www.energiestrijd.nl/noordkop of stuur een e-mail naar info@nhec.nl.