Je bekijkt nu Liandernetwerk schiet tekort

Liandernetwerk schiet tekort

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:lente-2022

In het landelijk gebied ligt van oudsher te lange en dunne energiekabels in de bodem en is er sprake van een zwak netwerk. Sterke netwerken liggen in stedelijk gebieden omdat daar centraal energie wordt opgewekt en er veel vraag is naar energie.
Nu de energietransitie juist de ruimte nodig heeft, denk aan windmolenparken, zonnepanelen op daken en zonne-akkers, loopt de energielevering op het Liandernetwerk in het landelijk gebied spaak.
Innovators zijn nu bezig om een plan uit te werken waarbij de haperingen en beperkingen bij Liander kunnen worden omzeild, weliswaar in samenwerking met Liander.

Haperingen en beperking bij Liander
Het probleem is dat de netwerken in de landelijke gebieden te zwak zijn voor een te grote vraag naar energie en bij teveel levering van duurzame energie. In het ene geval zakt de spanning op het net, in het andere geval kan er geen energie op het net worden geleverd.
De vraag in het landelijk gebied is in de laatste decennia flink toegenomen. Grote bedrijven met veel vraag naar energie hebben zich op de bedrijventerreinen gevestigd, agrarische bedrijven hebben meer energie nodig dan vroeger, dorpskernen zijn gegroeid en het gebruik van energie per huishouden is toegenomen, onder andere door de digitalisering. Deze ontwikkelingen vragen het maximale van het netwerk. Dit heeft tot gevolg dat Liander de vraag naar energie kan en moet reguleren. Dit heeft consequenties voor de (agrarisch) bedrijven.

De beperkingen van Liander zit hem niet alleen in het zwakke netwerk dat er ligt maar ook in de wettelijke bepalingen waaraan Liander zich moet houden. Als maar één keer per jaar zich een situatie voordoet waardoor Liander zich niet aan de wet kan houden, worden er maatregelen getroffen die ook buiten die situatie effect hebben.

Innovatief plan in ontwikkeling
NHEC is in contact met experts om een oplossing te vinden voor het leveren van duurzame energie aan het net. Nieuwe en robuuste kabels aanleggen kost minimaal vijf jaar. Zolang kan de energietransitie niet op slot worden gezet. Gekeken wordt hoe een groepscontract met Liander een mogelijkheid is om compacte, lokale projecten van bedrijven die duurzame energie opwekken te faciliteren. Het idee is om in zo’n groepscontract per bedrijf aan te geven wanneer hij extra gebruik mag maken van het net, zowel qua vraag als aanbod.

NHEC wil de interesse in dit plan inventariseren. Bent u een ondernemer met plannen om duurzame energie op te wekken, neem contact op met Marcel Sanders, secretaris@nhec.nl

Op de foto staan Marcel Sanders en innovator Michiel Bruijn in een technische ruimte met warmtepompen bij Firma Wit Moerbeek in t Veld. Hier staat een pilot om netcongestie te verminderen .