Interesse NHEC in warmte-initiatieven

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:lente-2022

De redenen om van het aardgas af te gaan, stapelen zich op. Toch blijft de vraag bestaan hoe we onze huizen dan moeten verwarmen. Het klimaatakkoord vroeg aan gemeenten om daarover een visie op te ontwikkelen, de zogenaamde Transitievisies Warmte (TVW). Voor Noord-Holland lagen de meeste TVW’s eind december 2021 op tafel. Energie Samen Noord-Holland, waar NHEC ook lid van is, heeft laten onderzoeken wat er in die visies staat over oplossingen en de rol van bewoners en energiecoöperaties daarin.
Kort gezegd is de conclusie dat er over het geheel genomen weinig aandacht is besteed aan participatie, enkele goede uitzonderingen daar gelaten. Het meeste werk moet nog gebeuren en er liggen ook veel kansen voor bewoners en energiecoöperaties.

In veel TVW’s beperken de opties voor de toekomst zich per wijk tot de individuele oplossing (all electric, met een warmtepomp) of oplossingen met (grote) warmtenetten. Gelukkig wordt er op een aantal plaatsen door bewoners ook werk gemaakt van kleinschalige en flexibele collectieve oplossingen, samen met de betrokken gemeenten en bijvoorbeeld waterbedrijven of waterschap.

Meer weten over warmte-initiatieven?
In Noord-Holland zijn er momenteel rond de 20 lokale warmte-initiatieven. Ook energiecoaches spelen hierin soms een rol. Als NHEC-leden belangstelling hebben voor deze of nieuwe initiatieven in Noord-Holland kan er contact worden opgenomen met Guus Wattel vanuit Energie Samen Noord-Holland|Buurtwarmte Guus Wattel (guuswattel@gmail.com) of Marcel Sanders (secretaris@nhec.nl)
Zie voor gehele onderzoeksrapport https://energiesamennoordholland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Coöperatieve-beoordeling-Transitievisies-Warmte-van-gemeenten-in-NH-ESNH-2022.pdf).