Je bekijkt nu Duurzame Inwoners

Duurzame Inwoners

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Op 28 oktober is de Nationale Klimaatweek gestart. De gemeente Schagen geeft hier aandacht aan door inspirerende Schagenaren in gedurende die week het zonnetje te zetten. Daartoe hebben ze onder andere onze secretaris benaderd als duurzame inwoner. De tekst is ook terug te lezen op https://www.schagen.nl/home/nieuws_43640/ evenals de verhalen van de overige benaderde inwoners.

‘Verduurzamen is zorgen dat je minder energie gaat gebruiken,’ zegt Marcel Sanders, secretaris van de NHEC. Een van de doelen van deze Noord-Hollandse Energie Coöperatie is het zoeken naar innovatieve alternatieven voor de snel slinkende energievoorraad. En dat is, volgens Marcel, in de praktijk een stuk lastiger dan je in eerste instantie zou denken.

‘Toen ik werd gevraagd of ik zitting wilde nemen in het bestuur hoefde ik niet lang na te denken,’ gaat Marcel verder. ‘Ik ben er van overtuigd dat onze energievoorraad niet eindig is en het hard nodig is om het stijgen van de zeespiegel terug te dringen. Ik draag daarom graag een steentje bij.’

Slimme koppen

Wat hem vooral aanspreekt is de groep mensen achter de NHEC. ‘Dit zijn allemaal ongelooflijke slimme koppen bij elkaar die continue op zoek zijn en gaan naar alternatieven. voor duurzame opwekking. Ze denken in oplossingen. Zo is elektriciteit één van de deeloplossingen, we kijken ook goed naar wat we kunnen met wind en bijvoorbeeld warmte.’

Een geheel duurzame energievoorziening in onze provincie, dat is wat de NHEC wil. Als energiecoöperatie willen ze deze ambitie op verschillen manieren realiseren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van duurzame energieopwekking, samenwerking, het leveren van duurzame energie en door het oprichten van een breed kenniscentrum voor duurzame energie. Marcel: ‘De techniek werkt soms vertragend. Want waar laat je opgewekte energie? Opslag is niet zomaar geregeld. Maar ook kosten spelen, zoals zo vaak, een rol. Zolang alternatieven duurder zijn, maken mensen niet zo snel een andere keuze.’

Geen winst

Maar met hun kennis, kunde en netwerk probeert de NHEC concrete installaties voor bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie van de grond te krijgen. ‘We zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Alle gelden die binnenkomen van onze leden en doordat we energie leveren via onze partners, gaan direct terug naar diverse projecten. Zo hebben we net een onderzoek afgerond in samenwerking met de Milieufederatie en drie collega coöperaties naar het plaatsen van zonnepanelen op parkeerterreinen en daken van bedrijven.’

Trots

Waar Marcel het meeste trots op is, zeker als inwoner van Schagen, is op de pilot die deze Klimaatweek van start gaat in de gemeente. ‘Op 3 november starten we met een opleiding ‘Energiecoach’. We leiden mensen op tot experts op het gebied van verduurzaming. Als inwoner kun je de energiecoach vragen bij je langs te komen. De coach kan advies geven hoe jij door bepaalde maatregelen je huis eenvoudig kunt verduurzamen. Op deze manier stimuleren we als NHEC de mensen om zelf een bijdrage te leveren. En al lijkt jouw bijdrage klein, als we het samen doen maken we echt het verschil.’