Je bekijkt nu Nationaal Programma RES Regionale Energie Strategie

Nationaal Programma RES Regionale Energie Strategie

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:zomer-2021

Klimtocht voor het Klimaat
NHEC staat positief tegenover deze RES. We stellen nu zoekgebieden voor Zon vast, zoals zonneweiden, zonnedaken en zon op parkeerplaatsen en geluidswallen. Zon op dak en zon op parkeerplaatsen, dit is laaghangende fruit qua ruimtelijke ordening, maar voor de realisatie komt nog veel kijken. Dat blijkt uit ons project Zon op Parkeerplaatsen waarin we in de Participatiecoalitie met VEINH en Milieufederatie Noord-Holland samenwerken.

Daarnaast komen er mogelijkheden voor kleine windturbine van 15 meter masthoogte. De eerste kleine windturbine is aangevraagd in Schagen bij een agrarisch bedrijf.
De netinfrastructuur van Liander heeft veel uitbreiding nodig en slimme oplossingen waarbij bedrijven en bewoners kunnen samenwerken en aan elkaar stroom kunnen leveren. Het gaat dus om meer dan aanleg van kabels en transformatorstations.

Deze RES is het begin van de klimtocht voor het klimaat. Elke twee jaar komt deze weer terug, zodat we alle nieuwe ontwikkelingen mee kunnen nemen.

NHEC gaat voor duurzaamheid
De NHEC gaat voor duurzaamheid, voor minder CO², voor minder uitstoot van fijnstof en stikstof én voor een betere luchtkwaliteit en gezondheid.
We zijn geschrokken van de klimaatverandering. In een gebied dat aan zee ligt met polders onder zeeniveau, moeten we alle zeilen bijzetten om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Dat is de reden dat NHEC zeer positief staat tegenover duurzame energieopwekking. Bijvoorbeeld: in Schagen wordt nu 11 % duurzame energie opgewekt wat naar 100% in 2050 moet.

Goede energiemix
Met zon alleen komen we er niet, zeker niet alleen met zon op dak. Met windenergie erbij krijgen we de goede energiemix, want als de zon niet schijnt, waait het wel en andersom. Er zullen veel meer zonneweiden gerealiseerd moeten worden als we niet óók kiezen voor windenergie. De gebieden die genoemd worden in de RES, zijn zoekgebieden, waar enkele procenten van benut worden. Net als agrariërs wil NHEC niet te veel ruimte innemen met zonneweiden.

In deze RES worden in Noord-Holland Noord weinig nieuwe windlocaties aangegeven. NHEC gaat er vanuit dat met een goed draagvlak het mogelijk moet zijn om in de volgende RES wél zoeklocaties voor windenergie op te nemen. Er was weinig gelegenheid om draagvlak vinden in coronatijd.

Uitgangspunten in deze RES
Masthoogte 100 meter met een tiphoogte van 160 meter. Alle effecten vanuit de milieuwetgeving worden goed getoetst. De blootstelling van geluid moet aan normen voldoen waarbij de gezondheid niet in gevaar komt. Hetzelfde geldt voor geluid van andere activiteiten, zoals verkeer of industrie.

Participatie en zelfvoorziening voor de inwoners
NHEC staat voor minimaal 50% participatie samen met de omwonenden, ook na de vergunningverlening.
Een Dorpsraad gaf aan hoe een dorp energieneutraal kan worden. In het dorp waren al diverse projecten gerealiseerd zijn: zonnedaken, zonneweide en een windturbine.
NHEC neemt dit als voorbeeld. Laten we in Noord-Holland met elkaar dorp voor dorp en kern voor kern energieneutraal maken. Begin bij jezelf, thuis!