Nieuwsbrief juli 2016

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief


Voorwoord

Heeft u ook het gevoel dat de zo lang en vurig verlangde ommekeer in duurzame energie-land nabij is? Dat de energietransitie in Nederland eindelijk gestalte gaat krijgen? Er zijn de laatste tijd namelijk veel positieve signalen waar te nemen. Hoge internationale ambities na Parijs, fondsen die niet langer in fossiele energie investeren, windmolens in zee die er echt gaan komen. Wij merken dat parallel aan deze ontwikkelingen onze ‘bottom-up beweging’ van burgers en bedrijven die zelf positief aan de gang willen met groene energie en energiebesparing steeds serieuzer genomen wordt. In Nederland, en in Noord-Holland. Power to the people. Desondanks hebben we niet de luxe om achterover te hangen. Als je een gemiddeld persoon vraagt hoe het volgens hem gaat met de opwekking van duurzame energie, dan valt hij van zijn stoel van verbazing als je hem vertelt dat Nederland slechts 4,5% duurzaam opwekt. De gemiddelde gemeente in Noord-Holland vindt duurzame energie héél belangrijk, en heeft er maar liefst 0,001% van de begroting voor over. Het gemiddelde bedrijf wil graag investeren in duurzame energie, op voorwaarde dat het rendement minimaal 10% bedraagt. Het Rijk ten slotte staat ook pal achter allerlei groen beleid, als er maar geen belastingnadeel door ontstaat. Business as usual is nog overal om ons heen. Onze beweging is en blijft broodnodig voor de goede ideeën, het gesleur aan projecten, crowd funding en positieve energie. Een snufje hiervan in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier, en tot na de zomervakantie!
Bert Haverkamp
Voorzitter

Energie=Politiek

Dinsdag 24 mei is in het Huis van Hilde van de Provincie een goedbezochte debatavond gehouden, georganiseerd door de energiecoöperatie CALorie en Transition Town Castricum. Met elkaar in gesprek waren gedeputeerde Jack van der Hoek (D66, portefeuille o.a. Duurzaamheid), wethouders van drie gemeenten, energiecoöperaties NHEC, CALorie, Heiloo Energie en Bergen Energie. Het centrale thema: hoe wil de overheid van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen overstappen en liefst (veel) eerder dan 2050.
Gedeputeerde Jack van der Hoek schetste enkele pijlers van zijn nieuwe energienota. “We moeten van het gas af, dat is wel duidelijk.” De BUCH-wethouders waren het eens. Conclusie is dat gemeenten en op de achtergrond de provincie meer moeten verbinden en lokale initiatieven moeten faciliteren. Politici, ondernemers, bestuurders en vrijwilligers, denkers en doeners hier bijeen in het Huis van Hilde spraken unaniem uit: “Stop elkaar te bestrijden rond windenergie, start met besparen”. Gedeputeerde Van der Hoek kreeg een stevig beeld van het lokale werk van bewoners en gemeenten aan de verduurzaming van energie. Onder meer door een presentatie van Bert Haverkamp, voorzitter van de NHEC. Jack van der Hoek: “Ik vond het een inspirerende avond, het gebeurt zelden dat een gedeputeerde met een zaal mensen in gesprek kan hoe we samen tot meer duurzame, lokaal geproduceerde energie kunnen komen.” Energie raakt met alles wat in de samenleving van belang is. Niet alleen het klimaat, ook werkgelegenheid, koopkracht, lokale economie. De uitdaging voor de lokale overheid is om beschikbare capaciteit van lokale initiatieven in te zetten. Dat hoeft niet vrijblijvend te gebeuren. Energiecoöperaties weten hoe, wat en waar dit aan te pakken, maar hebben in de startfase procesgeld en ondersteuning nodig. Er was een duidelijke roep naar meer samenwerking tussen provincie, gemeente en de energiecoöperaties. Die werd toegezegd.

Samen energie vangen Campagne met Greenchoice

In juli start Greenchoice samen met tientallen energiecoöperaties in heel Nederland een campagne om mensen enthousiast te maken om ook lid te worden van een lokale of regionale energiecoöperatie. Om samen meer impact te kunnen maken in de energietransitie die zo enorm nodig is in dit land. De NHEC doet mee. Landelijk zal Greenchoice werken met onder meer tv-spotjes en billboards, lokaal en regionaal levert ieder energiecollectief zijn eigen bijdrage. De basis van de boodschap zal zijn: er kan lokaal veel meer duurzame energie opgewekt worden – word vooral lid van de lokale/regionale energiecoöperatie want dat dit dé manier om samen iets te bereiken.

Uytdehaage en “Een goed idee vindt altijd geld”

In vervolg op het succesvolle symposium “Innoveren doe je samen” dat in mei 2015 in het teken van de lancering van de Incubator Duurzame Energie Alkmaar is georganiseerd, vond op 24 mei jl. een tweede editie plaats: “Een goed idee vindt altijd geld”. De NHEC is partner van IDEA.
Dagvoorzitter Christoph Maria Ravesloot, Inholland-lector Innovatiemodellen Duurzame Energie, werd bijgestaan door oud-schaatskampioen en bedrijfstrainer Jochem Uytdehaage, die een eigen topsportperspectief op de middag bood. Veel bedrijven en organisaties werkten mee, waaronder Rabobank, Flynth, de NHEC, ERAC, Participatiefonds Duurzame Energie en ENGIE Services. De bezoekers, die afkomstig waren van de overheid, het onderwijs en bedrijfsleven, zagen inspirerende presentaties met praktijkvoorbeelden van innovatie, en konden meedenken over nieuwe, duurzame ontwikkelingen. Frank Brandsen, mede-initiator van IDEA (incubator Duurzame Energie Alkmaar), vertelde dat IDEA ambitieus is, ver vooruit kijkt en zich mag verheugen in grote belangstelling vanuit de energiesector. Hij prees de samenwerking met Inholland, dat onderdak biedt aan IDEA en zoekt naar crossovers met het onderwijs. Edwin Gardner van Monnik, een bureau dat organisaties helpt zich te oriënteren op heden en toekomst, gaf een analyse van mondiale trends in onze samenleving. Die wordt volgens hem gevormd door rationalisering en romantisering van arbeid: er vindt overal automatisering plaats, maar we hechten tegelijk aan betekenisvolle, ‘ambachtelijke’ vormen van productie. Na de presentaties konden bezoekers terecht bij een van drie sessies, genaamd Financiering, Ontwikkeling en De Campus. Bezoeker Benjamin Faber was erg over de dag te spreken. “Ik ben accountmanager bij Bouwcenter RAB. Hier kom ik erachter welke duurzame innovaties aanslaan en welke niet. Ook hoop ik nieuwe contacten op te doen. Momenteel ben ik bezig met de vraag hoe je duurzame innovaties financiert.” Na afloop van de middag kregen de bezoekers van het symposium sla-plantjes mee naar huis, die duurzaam op water geteeld zijn door de firma Pater Broersen, uit Waarland.

Realisatie Poldermolen komt dichterbij

Allereerst even een opfrisser: in de Wieringermeer worden straks zo’n honderd nieuwe windmolens neergezet. Windkracht Wieringermeer, het consortium van initiatiefnemers van het windpark, draagt bij aan de ambitie van Nederland om in 2020 veertien procent duurzame energie te produceren. Omwonenden krijgen met het project de kans zelf te investeren in een windmolen: de Poldermolen. Deze Poldermolen wordt volledig door Windkracht Wieringermeer ontwikkeld, om na oplevering te worden gekocht door omwonenden, verenigd in een coöperatie. De NHEC is voorzitter van de zogenoemde Alliantie Poldermolen, een groep belanghebbende die zich inzet voor deze ‘bewonerswindmolen’. De Poldermolen is niet van de initiatiefnemers, dus zal ook niet in een van de lijnopstellingen komen te staan. Wel werd de Poldermolen meegenomen in de milieueffectrapportage zodat ook voor de Poldermolen de impact op milieu en omwonenden kon worden onderzocht. De uiteindelijke locatie wordt in het kader van de besluitvorming van Rijkscoördinatieregeling bepaald. Immers ook voor de Poldermolen is een bestemmingsplanwijziging en vergunning nodig. Gemeente Hollands Kroon heeft aangegeven dat de Poldermolen een herkenbare en goed bereikbare plaats in de polder zou moeten krijgen. Dit biedt op termijn kansen om aan Poldermolen extra functies te koppelen zoals bijvoorbeeld een informatiecentrum. De meest kansrijke locatie voor de Poldermolen bevindt zich ten noorden van Wieringerwerf, ten oosten van de A7. In januari vond de zitting plaats bij de Raad van State over het Rijksinpassingsplan (RIP) en de benodigde vergunningen voor Windpark Wieringermeer. In mei 2016 zijn deze na een positieve uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Hiermee start voor het windpark een nieuwe fase, waarin onder andere gewerkt wordt aan netinpassing, turbine-aankoop en stroomcontracten. De drie initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer – Nuon en vennoten, ECN en Windcollectief Wieringermeer – volgen in deze fase elk hun eigen tijdpad. De NHEC en de Alliantie Poldermolen proberen de Poldermolen voor bewoners/burgeraandeelhouders zo gunstig mogelijk op die processen aan te laten sluiten en ook de structuur van de participaties zo goed mogelijk te regelen.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over

Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het webformulier in op de site. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten.