Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015


Voorwoord

Nieuw. We hebben onze website helemaal vernieuwd. Die is nu weer even klaar voor de toekomst. Beter ingericht op social media bijvoorbeeld. Beter aansluitend met ons relatiemanagement-systeem ook. We zijn behoorlijk blij met het resultaat. Neem ook eens een kijkje, zou ik zeggen. Bij een nieuwe site hoort ook een nieuwe nieuwsbrief. Dat wil zeggen: u ziet waarschijnlijk gelijk dat de nieuwsbrief er ietsje anders uitziet, maar de essentie blijft hetzelfde: we houden u zo’n vier keer per jaar op de hoogte van het reilen en zeilen van de Noordhollandse Energie Coöperatie. Onze ambitie is om u daarnaast via Facebook te informeren van het nieuwste uit Duurzame Energie-land (met uiteraard Noord-Holland als focus). In de nieuwsbrief voor u onder meer mooi nieuws over onze duurzame partner Tocardo, die een huzarenstukje heeft aangelegd bij de Brouwersdam. Veel leesplezier!
Bert Haverkamp
Voorzitter

Wijk aan Zee

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de NHEC betrokken is bij het oprichten van een burger-energiecollectief in Wijk aan Zee. En ook bij het tot stand komen van een (collectieve) zonnecentrale op het dorpshuis. Inmiddels zijn we wat stappen verder. Ondersteund door de NHEC is een groep bewoners van Wijk aan Zee concreet bezig met het ontwikkelen van een energiecoöperatie van, voor en door Wijk aan Zeeërs. De ambitie is om nog in 2015 een entiteit te hebben opgericht. Het is de bedoeling dat bewoners via de energiecoöperatie kunnen investeren in de geplande zonnecentrale. Het oorspronkelijk bedoelde dak blijkt inmiddels te zwak om zo veel zonnepanelen te dragen, maar op het dak ernaast is ook voldoende ruimte. Subsidies en inmiddels verkregen offertes lijken te wijzen op een prima rendement voor de financiers. Als alles inderdaad lukt, zal in februari of maart 2016 realisatie plaatsvinden.

Tocardo verovert Oosterschelde

Onze samenwerkingspartner Tocardo uit Den Oever heeft weer een prachtig project gerealiseerd. Na de drie onderwaterturbines in onze Afsluitdijk was het nu de beurt aan vijf exemplaren in de Oosterschelde stormkering, goed voor stroom voor ongeveer 1000 huishoudens. Eind september was het zo ver. De constructie van 50 meter lang werd naar werkeiland Neeltje Jans getransporteerd over water. Daarna moest het geheel op een vlot binnen twee uur tussen pilaren van de Oosterscheldekering worden geplaatst. Het gaat om de grootste getijdencentrale van Nederland. Mooi om te zien in bijgaand fimpje. Overigens wekken de turbines in de Afsluitdijk nog onvoldoende op om er samen met Greenchoice de infrastructuur voor te regelen zodat onze leden die stroom kunnen afnemen. Wordt vervolgd.

Stille warmtepomp

In de nieuwe Noord-Hollandse Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA) werken partijen als Hogeschool InHolland, ECN en Teamwork Technology samen om vernieuwende en innovatieve ideeën te ontwikkelen tot succesvolle producten en bedrijven. Een fluisterstille warmtepomp is het eerste product dat door IDEA op de markt wordt gebracht. De bedoeling is om hiervoor een bedrijfsplan te maken, financiering aan te trekken en een jong bedrijf in de regio op te starten.
Omdat 30 procent van alle opgewekte energie in Nederland wordt verbruikt in huishoudens, zet de overheid fors in op het energiezuiniger maken en duurzaam renoveren van bestaande woningen. Het compleet isoleren en kierdicht maken van woningen leidt echter tot slechte isolatie en gezondheidsklachten. Het centrale klimaatsysteem dat in nieuwe woningen wordt toegepast is meestal te duur en te ingewikkeld voor bestaande woningen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe ventilatiekanalen door het hele huis aangelegd moeten worden.
Het kan beter zijn om decentrale systemen toe te passen die elke kamer apart ventileren. De warmtepomp van IDEA werkt volgens het principe van thermo-akoestiek, een techniek waarin ECN tot de wereldtop behoort. Hierbij worden laagfrequente geluidsgolven in gas gebruikt om warmte op te pompen naar de gewenste temperatuur. Een voordeel daarvan is dat de warmtepomp zo kan worden ontworpen dat deze, ondanks dat er geluid wordt gebruikt om warmte te pompen, dit aan de buitenkant niet te horen is. De technologie van ECN levert een verwachte energiebesparing op van 50 procent ten opzichte van een standaardwoning. Teamwork Technology en ECN zullen een nieuwe unit ontwikkelen die, net als de vroegere gevelkacheltjes, in of tegen de gevel geplaatst kan worden. De units verzorgen ventilatie, maar verwarmen de lucht ook na met een elektrisch aangedreven warmtepomp. Dit betekent dat de woningen geen aardgas meer nodig hebben en de energiekosten gehalveerd worden ten opzichte van een gasgestookte verwarming. Voordat het zover is, zullen Teamwork Technology en ECN zich met name richten op het verlagen van de productiekosten, “een eerste prototype is altijd te duur, we zoeken nu naar mogelijkheden om de productiekosten om laag te krijgen”, aldus Sjoerd Wittkampf van ECN

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over

Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het webformulier in op de site. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Het wijst zich vanzelf op www.nhec.nl

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl