Verduurzamen Westfriese stolp, anno 1864

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:lente-2022

In de vorige nieuwsbrieven is beschreven in welke staat de stolpboerderij van de familie Van Kampen door boerenzoon Wim van Kampen in 1999 is gekocht. De foto uit 1957 geeft een indruk van de stolp toen het nog een boerenbedrijf was waar hij opgroeide. In de WOII waren slaapvertrekken gemaakt als uitbreiding en vervanging van bedstedes. Warmte kwam van het vee en het open vuur in de keuken waar later een kolenkachel is geplaatst die in de jaren ’70 is vervangen door een gaskachel.
In deze nieuwsbrief vertelt Wim over het gebouw bij aankoop.

De stolpboerderij heeft een inhoud die overeenkomt met die van zes modale huizen van nu. Hergebruik als woning is mogelijk maar hoe ga je dat doen in zo’n oud pand wat ook een werklocatie was. In de boerderij leefden mens en dier samen. De seizoenen bepaalden het werk op het land. De oogsten van groenten en fruit zorgden in het naseizoen voor werk in de keuken. De schapenwol werd in de winter gespind. De stolp was in die tijd onderdeel van de micro-economie van het dorp.

De schil van de boerderij
De vloer bestond uit verschillende delen van andere materialen.
De bestrating op de gang had gele steentjes en leistenen. In het woongedeelte lagen houten vloeren, beton lag in de dars en in de berg liep men op grond.
De stallen waren opgemetseld met gele steentjes en leien. De raampartijen waren van enkelglas.
De buitenkant van de boerderij is nog steeds een een-steens breed gemetselde muur met sierdeuren en imposante darsdeuren. Het dak is rietgedekt met verschillende panspiegels en een siergoot aan de voorzijde en westkant. De stolp heeft diverse dakkapellen en een monumentale schoorsteen, markant voor Westfriese stolpen.

Hoogteverschillen in de stolp
De boerderij heeft in het oude gedeelte vier deuren: de voordeur van het oude woonhuis aan de westzijde, de rouw- en trouwdeur bij de opkamer aan de voorzijde, de darsdeuren en de achterdeur van de koegang. Tussen deze deuren zaten hoogteverschillen. Het maximale hoogteverschil tussen de darsdeur en de rouw- en trouwdeur is bijna 50 cm. Tussen de voordeuren van Streekweg 30 en Streekweg 32 was dat 12 cm en tussen rouw- en trouwdeur en de voordeur van Streekweg 30 zat ook nog eens 6 cm. De opkamer ligt ongeveer 1,5 meter hoger dan de Streekweg. De stolp staat op een echte terp zoals meerdere stolpen langs de Streek die zich uitstrekt van Westwoud tot in Enkhuizen.

Na de bouw van twee inpandige, moderne woningen is het hoogteverschil tussen huisnummer 30 en 32 precies 12cm. De vloer van Streekweg 30 moest 10 cm hoger worden gelegd. Tussen beide huizen is een scheidingsmuur gemaakt waardoor het hoogteverschil niet wordt opgemerkt. Een opstap was dus niet nodig. De rouw- en trouwdeur wordt zelden gebruikt dus is het hoogteverschil van 6 cm met de voordeur geen probleem.

Geopende darsdeur anno 2022 met rechts een opstap
van 45 cm naar de voormalige opkamer in woonhuis 30
en rechtdoor een opstap van 35 cm naar huisnummer 32.

In de volgende nieuwsbrief worden de voorbereidingen van de bouw van de twee inpandige woningen beschreven.