Interview met Vera van Vuuren

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:april-2021

Vera van Vuuren is geïnterviewd door Peter Schat van het NHD
voor het Duurzaamheidskatern, uitgave Paaszaterdag

NHEC is erg blij dat de subsidieregeling voor het ondersteunen van energiecoöperaties van de provincie Noord-Holland is verlengd. Een financiële ondersteuning heeft een niet-commerciële energiecoöperatie die bestaat uit vrijwilligers hard nodig om projecten te kunnen opstarten, rendement voor leden te kunnen genereren en tegenslagen te kunnen opvangen.

Per jaar kan NHEC voor twee projecten subsidie aanvragen.
Vera: “We willen daar natuurlijk graag gebruik van maken. We onderzoeken nu of we een project voor een kleine windmolen in het agrarisch gebied kunnen starten met deze subsidie.”

Meedenken en meedoen?
Heb je een projectplan dat de NHEC kan omarmen zodat met een eventuele subsidie het plan samen kan worden uitgevoerd? Neem dan contact op met secretaris@nhec.nl

Lees meer
NHEC biedt burgers die zelf duurzame energieprojecten willen zetten haar expertise en netwerk aan. Er is nog steeds sprake van een toename van de belangstelling van burgers voor lokaal eigendom van duurzame energie-installaties waardoor zij zelf kunnen bijdragen aan de energietransitie.

Aanmoediging Provincie
De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat dit soort burgerinitiatieven worden genomen omdat deze het draagvlak voor de energietransitie bevorderen. Energiecoöperaties en andere burgercollectieven stimuleren inwoners om energie te besparen en te investeren in installaties waarmee zij duurzame energie opwekken, zoals gezamenlijke zonnedaken.
Gedeputeerde Staten (GS) heeft dan ook besloten om één miljoen euro extra subsidie uit te trekken voor energiecoöperaties. Het besluit is genomen na een evaluatie van de Uitvoeringsregeling Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven uit 2018.

Successen
NHEC heeft eerder al gebruik gemaakt van deze regeling voor het opzetten van het project Zon op Waarland. Ook kon de NHEC aanspraak maken op de subsidie voor het multidisciplinaire studentenproject ‘de stolpenmeesters’ voor het verduurzamen van de Noordhollandse Stolpen.