VEI NH

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:feb-2021

Koepel voor Energiecoöperaties

Eind 2019 is de koepelorganisatie VEI NH opgericht. De Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland (VEI NH) komt op voor de belangen van lokale energie-initiatieven. Zo kunnen we de transitie naar duurzame energie versnellen en daarmee een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ongeveer alle energiecoöperaties in de provincie zijn nu direct of indirect lid.

Deze coalitie van burgercoöperaties is nuttig om kennis te delen én als gesprekspartner van overheden zoals de Provincie en gemeenten en van de landelijke koepel Energie Samen. Meerdere actieve en enthousiaste werkgroepen zijn al ontstaan vanuit VEI NH, zoals die voor coöperatieve warmte in Noord-Holland (Buurtwarmte NH). Ook is een werkgroep bezig om een eigen Coöperatief Dienstenbureau Noord-Holland op te zetten met als doel projecten en processen van leden te ondersteunen.

Vera van Vuuren, voorzitter van de NHEC, heeft een bestuurszetel bij VEI NH.

Meer info, zie www.veinh.nl