NHEC-vragen

Verschil tussen lidmaatschap en klant

Als lid bent u mede-eigenaar en heeft u zeggenschap over de coöperatie. De leden bepalen samen het beleid via de ledenraad. Daarnaast ontvangt u de nieuwsbrief en heeft u een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen.

Klant zijn kunt u bij ons alleen via onze partner Greenchoice, die in onze ogen de beste en groenste energieleverancier is. Bovendien gegarandeerd goedkoper dan de traditionele regioleverancier. Van het energiebedrijft krijgt u 100% duurzame elektriciteit en bosgecompenseerd gas geleverd waarvoor u betaalt. Greenchoice regelt de facturatie zelf met u, daar hebben wij geen omkijken naar. Van Greenchoice krijgen wij per aangeleverde klant een bijdrage uit de winstmarge, waarmee we Noord-Holland verder kunnen verduurzamen. Het voordeel voor Greenchoice is vooral een sterkere band met de klant, in deze tijden met veel prijsvechtende energieleveranciers en switchende klanten. Bovendien is Greenchoice geïnteresseerd in onze projecten rond opwekking van duurzame energie. Wij hopen en verwachten via Greenchoice zelf duurzame energie in Noord-Holland op te wekken die we vervolgens naar u kunnen sturen. Zo is de cirkel rond!

U kunt dus lid én klant zijn van Greenchoice via de NHEC. U kunt ook alleen lid zijn van de NHEC. De webformulieren op onze website zijn hier op eenvoudige wijze op ingericht.

Waarom samenwerking met Greenchoice?

In Nederland is vastgelegd dat een bedrijf alleen energie mag leveren als men beschikt over een leveringsvergunning. Omdat de NHEC (nog) geen eigen leveringsvergunning heeft, werken wij samen met een energiepartner: Greenchoice. Dit betekent dat u een contract afsluit met Greenchoice en de NHEC daarbij optreedt als wederverkoper. Klanten die via de NHEC overstappen naar Greenchoice, kunnen in de toekomst door ons zelf opgewekte stroom krijgen. Op dit moment kan een klant via een interactieve kaart op de website van Greenchoice ook al kiezen voor groene stroom in de regio (bijvoorbeeld windenergie van Greenchoice). Het gas is bosgecompenseerd gas.

Hoe werkt overstappen?

Overstappen naar Greenchoice werkt eenvoudig.

 1. U vult het formulier in op de website (formulier 3)
 2. Als u het formulier heeft ingevuld, stuurt Greenchoice u binnen 7 dagen een bevestiging. Greenchoice neemt ook contact op met uw vorige leverancier om u als klant om te zetten. Hierdoor betaalt u dus nooit dubbel.
 3. Na uw overstap, stelt Greenchoice het voorschotbedrag vast aan de hand van uw energieverbruik. U kunt dit altijd gemakkelijk naar eigen wens aanpassen.

Indien u al klant bent van Greenchoice, dan kunt u formulier 2 invullen en lid worden van de NHEC. Er verandert voor u niks, maar u helpt de NHEC met de verduurzaming van Noord-Holland.

Vast contract: kan ik wel overstappen?

Ja, u kunt altijd overstappen. Als u een vast contract heeft en u stapt per direct over, loopt u echter de kans om een boete te krijgen van uw huidige leverancier. U kunt ook overstappen zodra uw huidige contract is afgelopen.

Moet ik zelf mijn contract opzeggen?

Onze energiepartner Greenchoice zegt uw contract met uw huidige energieleverancier op. Het enige dat u hoeft te doen is het overstapformulier van Greenchoice in te vullen via onze website. Als u al klant bent van Greenchoice, vult u alleen het ‘Overstapformulier voor bestaande klanten van Greenchoice’ in; er verandert verder niks voor u.

Overstappen: betaalt de NHEC mijn boete?

Nee.

Greenchoice: duurder of goedkoper?

Of u goedkoper of duurder uit bent, hangt af van uw contract met uw huidige leverancier. Heeft u al jaren een variabel contract bij Nuon, de regioleverancier? Dan bent u bij de NHEC 0,25 cent per kWh en m³ gas goedkoper uit.

Welke tarieven als u klant wordt van Greenchoice via de NHEC?

Greenchoice hanteert tarieven die gegarandeerd goedkoper zijn dan die van de traditionele regioleverancier. De actuele tarieven kunt u hier bekijken, Tarieven. Als u klant wilt worden via ons, dan vragen wij u dat via onze webpagina ‘Klant worden’ te doen; op die manier kan Greenchoice registreren dat u via ons komt, en daarmee steunt u ons en onze doelen.

Welke vergoeding voor teruglevering?

Als u zonnepanelen op uw dak heeft liggen, produceert u zelf energie. Deze energie wordt terug geleverd op het net. De hoeveelheid energie die u produceert, wordt tegen dezelfde prijs verrekend met de hoeveelheid die u afneemt. Wanneer u over het jaar meer energie produceert dat u afneemt dan ontvangt u over de extra geproduceerde energie de ‘kale’ elektriciteitsprijs. Dit is de prijs die u ook zelf betaalt zonder energiebelasting.

Duurzame energie uit Noord-Holland?

De groene stroom die u afneemt als klant is in Noord-Holland opgewekt, als u daarvoor kiest via de interactieve kaart op de Greenchoice-website. Daarnaast heeft de NHEC met Greenchoice afgesproken hard te werken aan door de NHEC zelf opgewekte stroom, die we vervolgens kunnen leveren aan de leden/klanten. Het gas dat u afneemt komt niet Noord-Holland. Dit is CO-2 gecompenseerd gas. Dat wil zeggen dat er bomen geplant worden als compensatie voor het gebruik. Het is overigens wel de bedoeling om in de toekomst groen gas uit Noord-Holland te leveren.

Verkoopt de NHEC ook zonnepanelen?

De NHEC verkoopt zelf geen zonnepanelen maar maakt het u wel gemakkelijker om deze aan te schaffen. Samen met de leveranciers bepalen we de prijs en de kwaliteit zodat u zeker weet dat u goede panelen aanschaft. En als u zelf geen dak hebt dat geschikt is voor zonnepanelen, kunnen we helpen met een project in uw buurt op te zetten waarbij u en andere bewoners panelen hebben op een dak van een derde (bijvoorbeeld de gemeente).

Is energie via Greenchoice echt groen?

Greenchoice, de door de NHEC gekozen leverancier van elektriciteit en gas, voldoet aan de eisen van het opwekken van duurzame energie en ontvangt hiervoor een groencertificaat. Dit is een certificaat dat de overheid heeft ontwikkeld. Een groene energieleverancier koopt deze groencertificaten van producenten. Op een certificaat staat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit of gas die de leverancier als groene energie mag verkopen. Is de hoeveelheid groene energie verkocht of verbruikt dan moet de energieleverancier weer nieuwe certificaten kopen. Door de certificering is gegarandeerd dat uw energie ook daadwerkelijk groen is. Onafhankelijke instanties controleren dit. Greenchoice bezit windmolens in Noord-Holland en hoeft dus niet slechts (buitenlandse) groencertificaten van anderen te kopen.

Energie van windmolens?

Op dit moment produceert de NHEC niet zelf energie. We zijn druk bezig zover te komen, bijvoorbeeld via de (toekomstige) Poldermolen in de Wieringermeer en zonnepanelenprojecten. Bovendien werken wij innig samen met lokale duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland – zoals de Amsterdamse Energie Coöperatie en CALorie Castricum, die ook druk bezig zijn met projecten voor duurzame opwekking. Daarnaast zijn er plannen om waterenergie van Tocardo uit de Afsluitdijk naar onze leden te krijgen via leverancier-partner Greenchoice.

Winddelen van Greenchoice. Overstappen?

Als u al winddelen hebt van de Windcentrale in samenwerking met Greenchoice, kunt u zeker ook lid zijn of worden van de NHEC. Maar in dat geval gaat er geen winstmarge van Greenchoice naar de NHEC. Greenchoice vraagt u dus te kiezen.

Energie uit kolencentrales?

Wij houden er niet van. Alle energiecentrales zetten hun energie op het “net” en dat raakt natuurlijk door elkaar. In die zin weet u nooit waar de energie vandaan komt. Maar de hoeveelheid energie die u afneemt is wel in Noord-Holland duurzaam opgewekt, als u daarvoor hebt gekozen. Die rekening moet wel kloppen en daar zorgt Greenchoice voor.
Vergelijk het met de betaalautomaat. Als u geld uit de automaat haalt, kan het ook van een andere bank komen. En al komt het van een andere bank, het geld gaat wel van uw saldo af. Daar zorgt uw bank voor, net zo goed als dat uw rekeningoverzicht van bij- en afboekingen blijft kloppen. Met de levering van energie gaat het eigenlijk net zo.

Welke vormen van biomassa?

Bij biomassa denken we vooral aan afval dat vrijkomt bij het onderhoud van groenvoorzieningen en bossen.

ZONDELEN

Locaties

DaalmeerZon:
Tennisvereniging Daalmeer
Klaas Bootpad 4-6
1827 CX Alkmaar

Zon op Waarland:
Remco Broersen
Wurft 4
1738 DX Waarland

Waarom een zonnedak

Een groot dak op het zuiden is een goede manier om elektriciteit te produceren omdat de zonnepanelen daar een optimaal rendement opleveren. Het is zinvol hiervoor het dak van een bedrijf te gebruiken omdat niet alle woonhuizen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege een ongunstige ligging of omdat het eigen dak om esthetische of bouwkundige redenen minder geschikt is.

Het dak van Remco Broersen op Wurft 4 in Waarland is heel geschikt. Het betreft een westelijk en een oostelijk deel waar samen 288 zonnepanelen op kunnen. Op het oostelijk deel schijnt de zon ’s morgens ideaal, op het westelijk deel ’s middags; ze vullen elkaar perfect aan voor een gelijkmatige opwekking.

Planning

DaalmeerZon:
Start bouw productie-installatie: april 2017
Start in de postcoderegeling: mei/juni 2017

Zon op Waarland:
Start bouw productie-installatie: mei 2019

Installatie

DaalmeerZon:
300 Zonnepanelen van 260 Wp elk
Opgesteld vermogen 78.000 Wp
Opbrengst per paneel gemiddeld ca. 230 kWh/jaar
Elektriciteit voor 30 à 40 deelnemers

Zon op Waarland:
288 Zonnepanelen van 300 Wp elk
Opgesteld vermogen 86.400 Wp
Opbrengst per paneel gemiddeld ca. 256 kWh/jaar
Elektriciteit voor 30 à 40 deelnemers

Investering

DaalmeerZon:
Installatie € 74.500
Per deelname zondeel (= zonnepaneel) € 300,-
Jaarlijkse kosten € 1,- per zondeel

Zon op Waarland:
Installatie € 72.000
Per deelname zondeel (= zonnepaneel) € 300,-
Jaarlijkse kosten € 1,- per zondeel

postcoderegeling

Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderegeling)

In december 2013 is het Energieakkoord gesloten door de partners in de SER. Eén van de pijlers daarin is decentrale duurzame energieproductie door energiecoöperaties en VvE’s. Er is subsidie beschikbaar voor deze groepen. Deze subsidie is vervat in de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting die postcoderegeling wordt genoemd.

Productie-installatie is eigendom van de leden

Een productie-installatie moet volledig eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Het betreft zowel het juridisch als het economisch eigendom. De NHEC richt daartoe een Productie Coöperatie op speciaal voor de deelnemers in Project DaalmeerZon. De Productie Coöperatie DaalmeerZon wordt bestuurd door een eigen bestuur. De moedercoöperatie’ NHEC verzorgt eerst de administratie.

Woon- of werkadres

De leden moeten op het adres van de aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben. Periodieke bewoning – bijvoorbeeld in het geval van een vakantiehuis – sluit deelname uit.

Teruggave energiebelasting

De deelnemers hebben recht op teruggave van € 0,125 (incl. BTW) per geproduceerde en afgenomen kWh per jaar. De maximale teruggave is over een verbruik van 10.000 kWh per jaar. Deze administratie wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst.

Ook zonnepanelen op je eigen dak?

Je kunt naast deelname in DaalmeerZon ook zonnepanelen op je eigen dak exploiteren. De hoeveelheid stroom die je thuis saldeert en de hoeveelheid stroom die je produceert in andere installaties mag niet meer zijn dan 10.000 kWh.

Kleinverbruikers

De regeling is bedoeld voor particulieren, zowel huurders als huiseigenaren, maar staat ook open voor bedrijven die een klein zakelijke aansluiting hebben mits zij niet meer dan 10.000 kWh afnemen per jaar. Een bedrijf mag geen groter belang hebben in de Productie Coöperatie dan 20% en het totaal aantal ondernemersleden in de coöperatie mag niet groter zijn dan 5%.

15 Jaar gegarandeerd

De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van 15 jaren productie-installatie in gebruik wordt genomen voor 1 januari 2018.

Meer weten over de postcoderegeling?

Wilt u nog meer weten over de postcoderoosregeling? Klik dan hier:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Postcoderoos

De installatie met zonnepanelen komt te staan in postcodegebied 1827 (Tennisvereniging Daalmeer, Alkmaar). De leden van de (productie) Coöperatie wonen of werken in het postcodegebied of in een aangrenzend postcodegebied waarin de installatie staat. Men noemt dit de postcoderoos.

Deelnemers aan het project DaalmeerZon moeten dus wonen of werken in één van de volgende postcodegebieden: 1703, 1704 (Heerhugowaard), 1822 (Alkmaar Noord), 1823, 1824, 1826, 1827 (Alkmaar), 1829 (Oudorp) en 1834 (Sint Pancras).

Deelnemers aan het project Zon op Waarland moeten dus wonen of werken in één van de volgende postcodegebieden: 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1713, 1716, 1718, 1721, 1722, 1723, 1724, 1733, 1734, 1735, 1738, 1822 en 1834

verdienmodel

Productieaandeel / Tranche

Deelname in het project DaalmeerZon is mogelijk voor minimaal 3 tranches. Een tranche is een kapitaal inleg van € 300,-. Het geeft recht op een evenredig productieaandeel, namelijk 1/300 van de jaarproductie minus kosten. De factor 1/300 wordt bepaald door het totaal aantal zonnepanelen. De jaarlijkse kosten worden betaald uit de verkoop van de stroom aangevuld met € 1,- lidmaatschapscontributie per tranche. De jaarlijkse kosten zijn begroot op ca. € 3000,-

Bronnen van inkomsten

1. Verkoop stroom. Het bedrag wordt periodiek vastgesteld afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.
2. Teruggave EB à € 0,107/KWh ex btw. Dit is een vast bedrag dat geldt gedurende de gehele periode waarin de postcoderegeling van kracht is. De teruggave is inclusief BTW en het wordt verrekend via je energierekening
3. Korting van Greenchoice. Bij afname van stroom en gas krijg je een jaarlijkse korting van € 30,-. Als je alleen stroom afneemt krijg je € 15,- korting. De korting wordt achteraf verrekend met de jaarlijkse kosten in het project DaalmeerZon.

Rendement periode 1 (jaar 1-15)

In de eerste periode wordt de stroom marktconform gekocht door Greenchoice en indien u voor Greenchoice heeft gekozen, ook aan u geleverd. Dit gaat tegen normale tarieven omdat de postcoderegeling niet mag worden gebruikt om extra korting te geven op de stroomtarieven. Met de
belastingkorting en de netto opbrengst van de productie-installatie wordt jouw inleg in jaarlijkse porties terugbetaald. Dit duurt waarschijnlijk 8,5 jaar. Daarna krijg je, tot het 16e jaar, nog steeds korting op de energiebelasting! Dat is dus pure winst.

Rendement periode 2 (jaar 16-25)

De productie-installatie levert nu stroom tegen kostprijs (+ een kleine winstmarge) aan de leden van Coöperatie DaalmeerZon. Je kunt ervoor kiezen om jouw productieaandeel te verkopen aan DaalmeerZon tegen de dan geldende restwaarde. Ook dat is winst. Of je kiest ervoor om jouw
productieaandeel te behouden als lid van DaalmeerZon en te profiteren van de kleine marge die gedurende deze periode wordt gemaakt. De leden beslissen met elkaar hoeveel de winstmarge op een productieaandeel kan zijn. In deze periode profiteer je bovendien als lid van DaalmeerZon van een laag stroomtarief omdat de zelf opgewekte elektriciteit tegen een zeer lage prijs wordt doorverkocht aan de leden van de coöperatie, dus ook aan jou.

Rendement gehele periode (jaar 1-25)

Bedenk daarbij dat de energie door DaalmeerZon aan jou wordt geleverd vanuit een groeps-overeenkomst met energieleverancier Greenchoice hetgeen je € 30,- per jaar extra voordeel geeft bij afname van stroom en gas en € 15,- als je alleen stroom afneemt.

Terugverdientijd 9 jaar

Met de belastingteruggave en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit is het mogelijk de inleg voor een productieaandeel in het 9e jaar terug te verdienen. Daarna wordt een goed rendement gemaakt.

Jaarlijkse kosten

Operationele kosten zoals:

1. Aansluiting Liander
2. Backoffice
3. Dakhuur
4. OZB
5. Verzekering
6. Administratie
7. Onderhoud

Bovenstaande kosten worden over het algemeen geïndexeerd.

beperkingen

Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst

Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal van 900 zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van de zonnepanelen van 0,99 % per jaar. Voor de terugverdienperiode is deze factor evenwel buiten beschouwing gelaten.

De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit

In de berekening hebben we een prijsverhoging van de stroomprijs buiten beschouwing gelaten.

Inflatie

Voor een aantal posten zoals onderhoud, verzekering en administratie is een inflatiefactor buitenbeschouwing gelaten. Inflatie kan worden opgevangen door een verhoging van de vergoeding voor de stroom of verhoging van de contributie.

De duur van de huurovereenkomst

Met Stichting De Groene Voet Daalmeer is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 15 jaar op het dak kunnen blijven. Vanaf het 16e jaar geldt een opzeg termijn van een jaar. Dus 16 jaar is gegarandeerd.

De levensduur van de productie-installatie

Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de ledenraad genomen. Vooralsnog gaan we er van uit dat de installatie meer dan 25 jaar zal functioneren. In de grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in het 9e jaar en dat je daarna nog enkele jaren profiteert van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen een zo laag mogelijke prijs aan jou en de overige leden van DaalmeerZon.

In bovenstaande grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in ongeveer 9 jaar. Daarna profiteer je nog tot het 15e jaar van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen een zo hoog mogelijke prijs aan Greenchoice of andere marktpartij.

hoe-werkt-het

Ledenovereenkomst

Elk lid gaat een overeenkomst aan met de Coöperatie. In de overeenkomst wordt o.a. de grootte van het productieaandeel vastgesteld.

Deelnemers worden lid van de Coöperatie

Deelnemers worden lid van de Productie Coöperatie DaalmeerZon. Daarnaast kunt u ook lid worden van de overkoepelende Coöperatie NHEC. Met elk lid wordt een overeenkomst gesloten die het economisch gebruik van de zonnepanelen garandeert gedurende de levensduur van de installatie en het juridisch eigendom gedurende de periode waarin de Productie Coöperatie gebruik maakt van de postcoderegeling. Elk lid neemt een productieaandeel naar keuze.

Een productieaandeel is een tranche

Een productieaandeel is een bedrag – een tranche – dat u stort in het ledenkapitaal. U kunt al inschrijven voor minimaal 3 tranches. De waarde van een tranche wordt bepaald door de totale investering gedeeld door het aantal zonnepanelen, 300 stuks. De tranche is bepaald op € 300,- en de jaarlijkse kosten zijn begroot op € 1,- per tranche. Bij het kiezen van de grootte van een productieaandeel reken je dus met een bedrag van € 300,-.

Hoe groot kan mijn productieaandeel maximaal zijn?

Je kunt al meedoen met 3 zonnepanelen en het maximum aantal is 24. Wij adviseren om niet meer dan 80 à 90 % van je totale stroomverbruik op te wekken in het kader van de postcoderegeling omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt geplaatst telt de opbrengst daarvan mee voor de Belastingdienst. De totale hoeveelheid stroom die je saldeert en opvoert in de postcoderegeling mag niet meer zijn dan 10.000 kWh per jaar.

Hoeveel stroom produceer ik met mijn productieaandeel?

Je kiest een productieaandeel dat het best bij je past (minimaal 3). In onderstaande tabel zie je wat een aandeel kost en hoeveel stroom er kan worden opgevoerd in de postcoderegeling.

Als je zelf wilt stoppen of je gaat verhuizen

Zolang de postcoderegeling van kracht is, is het verstandiger om je productieaandeel te houden. Want hoe langer de regeling voor je werkt, hoe beter het rendement op je investering is. Als je gaat verhuizen naar een plaats buiten de postcoderoos kun je geen gebruik meer maken van de postcoderegeling en is het dus beter om jouw aandeel te verkopen. Maar er kan voor jou of jouw familie natuurlijk een reden zijn om het productieaandeel op enig moment te willen verkopen. De coöperatie staat dit toe en zal er alles aan doen om daarbij te helpen. Verkoop is dus mogelijk maar moet altijd worden goedgekeurd door het bestuur van DaalmeerZon, omdat de nieuwe eigenaar lid moet zijn van coöperatie.

Productie-rapportage online

U krijgt online toegang tot:

1. De actuele productie van de zonnepanelen.
2. De jaarproductie van de zonnepanelen.

Daarnaast krijgt u een opgave van de cumulatieve productie van uw zonnepanelen.

Financiële rapportage

Elk jaar krijgt u van de Coöperatie DaalmeerZon opgave van het volgende:

1. Inkomsten uit productie-installatie.
2. Jaarlijkse kosten productie-installatie.
3. Teruggave energiebelasting.

energielevering

Energielevering

Uitvoering van de postcoderegeling vindt plaats via de energiemaatschappijen en de Belastingdienst. De stroom wordt eerst verkocht aan Greenchoice en vervolgens aan jou geleverd door dezelfde of uw huidige energiemaatschappij (bij overstap problemen wegens contractduur bijv.) Coöperatie DaalmeerZon heeft daartoe afspraken gemaakt met Greenchoice. Wij bevelen sterk Greenchoice aan als uw energieleverancier, vanwege kosten besparing.

Je wordt bij voorkeur klant van Greenchoice

Wij hebben ervoor gekozen om alle deelnemers te vragen klant te worden van energiemaatschappij Greenchoice. Reden daarvan is de nogal bewerkelijke en daarom dure uitvoering van de postcoderegeling. Niet elke energieleverancier werkt kosteloos mee aan deze regeling. Bovendien moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over in- en verkoop van de stroom. Pas als er groepsafspraken gemaakt worden, is een goed rendement te behalen op de investering. Wij hebben in Greenchoice een partner gevonden die een prima propositie biedt aan onze leden. Het betekent dat Greenchoice een groot deel van de afhandelingskosten voor haar rekening neemt.

Als lid van DaalmeerZon en klant van Greenchoice krijgt de Coöperatie bovendien een vergoeding, zijnde een korting van € 30,- voor Leden die stroom en gas afnemen en van € 15,- voor Leden die alleen stroom afnemen.

inschrijving

Digitaal formulier inschrijving

Met dit formulier bestel je een productieaandeel in het project Zonnedak DaalmeerZon. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Wij checken of je aan alle voorwaarden voldoet en zo nodig vragen we om aanvullende informatie.

Ledenovereenkomst

Je ontvangt een ledenovereenkomst waarin jouw productieaandeel is opgenomen. Tevens wordt je hiermee lid van de Coöperatie DaalmeerZon U.A. Je gaat ermee akkoord dat het exacte startmoment in de postcoderegeling nog niet is bepaald.

Lid NHEC + lid Coöperatie DaalmeerZon

Het lidmaatschap van de productiecoöperatie is niet automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van NHEC. Het lidmaatschap van NHEC bevelen wij aan. U stimuleert zo de ontwikkeling van meer duurzame projecten. Als je nog geen lid bent, ontvang je van ons een inschrijfformulier lidmaatschap NHEC per mail.

Aanmelding bij de Belastingdienst

Zodra de Coöperatie voldoende leden heeft wordt ze aangemeld bij de Belastingdienst. Zodra goedkeuring van de Belastingdienst is verkregen, wordt begonnen met de bouw van de installatie. Als de installatie volop produceert wordt het startmoment in de postcoderegeling gemeld aan
de Belastingdienst. Er is dus één startmoment in de postcoderegeling voor de gehele productiecoöperatie met alle leden. Het exacte moment kan enkele maanden later zijn dan het moment waarop de installatie begint te produceren.

Wat zijn de stappen ná uw inschrijving

 • De NHEC verzamelt de inschrijvingen.
 • Als er genoeg inschrijvingen geworven zijn kunnen we overgaan tot realisatie.
 • U ontvangt dan een mail met een betalingsverzoek. In dat verzoek is het aantal gegunde zondelen genoemd. Het kan zijn dat dat er minder zijn dan u wenste, aangezien we iedereen gelijke kansen gunnen. Ook ontvangt de ledenovereenkomst van de op te richten coöperatie DaalmeerZon.
 • Zodra het benodigde bedrag op de rekening is gestort en de ledenovereenkomsten zijn getekend en teruggestuurd, ontvangt u opnieuw een mail met dit feestelijke bericht: het gaat als gepland door!
 • Er wordt begonnen met installatie. Dat betekent niet alleen het bouwen van de zonnecentrale, maar ook het contract sluiten met energieleverancier Greenchoice en de aansluiting regelen met Alliander.
 • In dezelfde tijd wordt de coöperatie DaalmeerZon bij de notaris opgericht, en vragen we officieel bij de Belastingdienst de goedkeuring van de Regeling verlaagd tarief (Postcoderoosregeling) aan. Dit zijn formaliteiten.
 • Dan volgt nog de ondertekening van de Akte Recht van Opstal tussen de eigenaar van het dak (Stichting Daalmeer) en de eigenaar van de zonnepanelen (coöperatie DaalmeerZon, waarvan u mede-eigenaar bent). Ook dit is een formaliteit.
 • Uiteindelijk draait de zonnecentrale en krijgt u er stroom van in uw huis! We hopen dat dit voor de zomer rond zal zijn.

partners