Hoe werkt overstappen?

Overstappen naar Greenchoice werkt eenvoudig.

  1. U vult het formulier in op de website (formulier 3)
  2. Als u het formulier heeft ingevuld, stuurt Greenchoice u binnen 7 dagen een bevestiging. Greenchoice neemt ook contact op met uw vorige leverancier om u als klant om te zetten. Hierdoor betaalt u dus nooit dubbel.
  3. Na uw overstap, stelt Greenchoice het voorschotbedrag vast aan de hand van uw energieverbruik. U kunt dit altijd gemakkelijk naar eigen wens aanpassen.

Indien u al klant bent van Greenchoice, dan kunt u formulier 2 invullen en lid worden van de NHEC. Er verandert voor u niks, maar u helpt de NHEC met de verduurzaming van Noord-Holland.

Welke vergoeding voor teruglevering?

Als u zonnepanelen op uw dak heeft liggen, produceert u zelf energie. Deze energie wordt terug geleverd op het net. De hoeveelheid energie die u produceert, wordt tegen dezelfde prijs verrekend met de hoeveelheid die u afneemt. Wanneer u over het jaar meer energie produceert dat u afneemt dan ontvangt u over de extra geproduceerde energie de ‘kale’ elektriciteitsprijs. Dit is de prijs die u ook zelf betaalt zonder energiebelasting.

Verkoopt de NHEC ook zonnepanelen?

De NHEC verkoopt zelf geen zonnepanelen maar maakt het u wel gemakkelijker om deze aan te schaffen. Samen met de leveranciers bepalen we de prijs en de kwaliteit zodat u zeker weet dat u goede panelen aanschaft. En als u zelf geen dak hebt dat geschikt is voor zonnepanelen, kunnen we helpen met een project in uw buurt op te zetten waarbij u en andere bewoners panelen hebben op een dak van een derde (bijvoorbeeld de gemeente).

Verschil tussen lidmaatschap en klant

Als lid bent u mede-eigenaar en heeft u zeggenschap over de coöperatie. De leden bepalen samen het beleid via de ledenraad. Daarnaast ontvangt u de nieuwsbrief en heeft u een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen.

Klant zijn kunt u bij ons alleen via onze partner Greenchoice, die in onze ogen de beste en groenste energieleverancier is. Bovendien gegarandeerd goedkoper dan de traditionele regioleverancier. Van het energiebedrijft krijgt u 100% duurzame elektriciteit en bosgecompenseerd gas geleverd waarvoor u betaalt. Greenchoice regelt de facturatie zelf met u, daar hebben wij geen omkijken naar. Van Greenchoice krijgen wij per aangeleverde klant een bijdrage uit de winstmarge, waarmee we Noord-Holland verder kunnen verduurzamen. Het voordeel voor Greenchoice is vooral een sterkere band met de klant, in deze tijden met veel prijsvechtende energieleveranciers en switchende klanten. Bovendien is Greenchoice geïnteresseerd in onze projecten rond opwekking van duurzame energie. Wij hopen en verwachten via Greenchoice zelf duurzame energie in Noord-Holland op te wekken die we vervolgens naar u kunnen sturen. Zo is de cirkel rond!

U kunt dus lid én klant zijn van Greenchoice via de NHEC. U kunt ook alleen lid zijn van de NHEC. De webformulieren op onze website zijn hier op eenvoudige wijze op ingericht.

Vast contract: kan ik wel overstappen?

Ja, u kunt altijd overstappen. Als u een vast contract heeft en u stapt per direct over, loopt u echter de kans om een boete te krijgen van uw huidige leverancier. U kunt ook overstappen zodra uw huidige contract is afgelopen.

Is energie via Greenchoice echt groen?

Greenchoice, de door de NHEC gekozen leverancier van elektriciteit en gas, voldoet aan de eisen van het opwekken van duurzame energie en ontvangt hiervoor een groencertificaat. Dit is een certificaat dat de overheid heeft ontwikkeld. Een groene energieleverancier koopt deze groencertificaten van producenten. Op een certificaat staat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit of gas die de leverancier als groene energie mag verkopen. Is de hoeveelheid groene energie verkocht of verbruikt dan moet de energieleverancier weer nieuwe certificaten kopen. Door de certificering is gegarandeerd dat uw energie ook daadwerkelijk groen is. Onafhankelijke instanties controleren dit. Greenchoice bezit windmolens in Noord-Holland en hoeft dus niet slechts (buitenlandse) groencertificaten van anderen te kopen.

Duurzame energie uit Noord-Holland?

De groene stroom die u afneemt als klant is in Noord-Holland opgewekt, als u daarvoor kiest via de interactieve kaart op de Greenchoice-website. Daarnaast heeft de NHEC met Greenchoice afgesproken hard te werken aan door de NHEC zelf opgewekte stroom, die we vervolgens kunnen leveren aan de leden/klanten. Het gas dat u afneemt komt niet Noord-Holland. Dit is CO-2 gecompenseerd gas. Dat wil zeggen dat er bomen geplant worden als compensatie voor het gebruik. Het is overigens wel de bedoeling om in de toekomst groen gas uit Noord-Holland te leveren.

Moet ik zelf mijn contract opzeggen?

Onze energiepartner Greenchoice zegt uw contract met uw huidige energieleverancier op. Het enige dat u hoeft te doen is het overstapformulier van Greenchoice in te vullen via onze website. Als u al klant bent van Greenchoice, vult u alleen het ‘Overstapformulier voor bestaande klanten van Greenchoice’ in; er verandert verder niks voor u.

Greenchoice: duurder of goedkoper?

Of u goedkoper of duurder uit bent, hangt af van uw contract met uw huidige leverancier. Heeft u al jaren een variabel contract bij Nuon, de regioleverancier? Dan bent u bij de NHEC 0,25 cent per kWh en m³ gas goedkoper uit.

Waarom samenwerking met Greenchoice?

In Nederland is vastgelegd dat een bedrijf alleen energie mag leveren als men beschikt over een leveringsvergunning. Omdat de NHEC (nog) geen eigen leveringsvergunning heeft, werken wij samen met een energiepartner: Greenchoice. Dit betekent dat u een contract afsluit met Greenchoice en de NHEC daarbij optreedt als wederverkoper. Klanten die via de NHEC overstappen naar Greenchoice, kunnen in de toekomst door ons zelf opgewekte stroom krijgen. Op dit moment kan een klant via een interactieve kaart op de website van Greenchoice ook al kiezen voor groene stroom in de regio (bijvoorbeeld windenergie van Greenchoice). Het gas is bosgecompenseerd gas.

Winddelen van Greenchoice. Overstappen?

Als u al winddelen hebt van de Windcentrale in samenwerking met Greenchoice, kunt u zeker ook lid zijn of worden van de NHEC. Maar in dat geval gaat er geen winstmarge van Greenchoice naar de NHEC. Greenchoice vraagt u dus te kiezen.

Welke tarieven als u klant wordt van Greenchoice via de NHEC?

Greenchoice hanteert tarieven die gegarandeerd goedkoper zijn dan die van de traditionele regioleverancier. De actuele tarieven kunt u hier bekijken, Tarieven. Als u klant wilt worden via ons, dan vragen wij u dat via onze webpagina ‘Klant worden’ te doen; op die manier kan Greenchoice registreren dat u via ons komt, en daarmee steunt u ons en onze doelen.

Energie uit kolencentrales?

Wij houden er niet van. Alle energiecentrales zetten hun energie op het “net” en dat raakt natuurlijk door elkaar. In die zin weet u nooit waar de energie vandaan komt. Maar de hoeveelheid energie die u afneemt is wel in Noord-Holland duurzaam opgewekt, als u daarvoor hebt gekozen. Die rekening moet wel kloppen en daar zorgt Greenchoice voor.
Vergelijk het met de betaalautomaat. Als u geld uit de automaat haalt, kan het ook van een andere bank komen. En al komt het van een andere bank, het geld gaat wel van uw saldo af. Daar zorgt uw bank voor, net zo goed als dat uw rekeningoverzicht van bij- en afboekingen blijft kloppen. Met de levering van energie gaat het eigenlijk net zo.

Welke vormen van biomassa?

Bij biomassa denken we vooral aan afval dat vrijkomt bij het onderhoud van groenvoorzieningen en bossen.

Overstappen: betaalt de NHEC mijn boete?

Nee.

Energie van windmolens?

Op dit moment produceert de NHEC niet zelf energie. We zijn druk bezig zover te komen, bijvoorbeeld via de (toekomstige) Poldermolen in de Wieringermeer en zonnepanelenprojecten. Bovendien werken wij innig samen met lokale duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland – zoals de Amsterdamse Energie Coöperatie en CALorie Castricum, die ook druk bezig zijn met projecten voor duurzame opwekking. Daarnaast zijn er plannen om waterenergie van Tocardo uit de Afsluitdijk naar onze leden te krijgen via leverancier-partner Greenchoice.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl