Veelgestelde vragen

Waarom leggen we de daken niet eerst vol?

Wij zijn het eens dat ook de daken vol gelegd moeten worden met zonnepanelen. Daar wordt hard aan gewerkt, maar dat kan best wat sneller. We weten alleen nu al dat als we álle daken vol zouden leggen met zonnepanelen, we de klimaatdoelstellingen bij lange na niet halen. Voor Opmeer geldt: als je alle 5000 woningen van gemeente Opmeer zou bedekken met zonnepanelen (wat om allerlei redenen niet realistisch is), kom je in totaal uit op ongeveer maximaal 15 GWh per jaar aan stroom. Dat is nog slechts 7% van de totale behoefte aan energie in de gemeente. Daarom zijn ook onder meer zonneweides nodig. Aangezien deze ontwikkelingen lang duren, moeten zowel daken als zonneweides gelijktijdig ontwikkeld worden. Overigens kan de NHEC ook helpen met het verduurzamen van individuele woningen, via onze vrijwillig werkende en deskundige energiecoaches.

Hoe kan een zonneveld bijdragen aan de biodiversiteit?

Of een zonnepark bijdraagt aan de biodiversiteit in een gebied hangt grotendeels af van de keuzes die gemaakt worden in het ontwerp en in het beheer. Als dat slim wordt gedaan, kan zo’n park allerlei planten en dieren een plek bieden. Helemaal als het huidige gebruik agrarisch is, valt er veel te winnen. Denk aan de aanplant van hagen of struweel, het verbreden van slootjes met natuurvriendelijke oevers, het inzaaien van kruiden- en bloemenrijke grasmengsels of de aanleg van een poel. Op een zonnepark komen bijna geen mensen, dus het biedt rust en beschutting aan dieren, en de bodem wordt 30 jaar met rust gelaten. In het geval van project zonnepark Koningspade bieden we veel mogelijkheden voor dit soort meerwaarde, en de omgeving zelf beslist erover.

Onder de zonnepanelen groeit toch niets?

Ook onder de zonnepanelen kan van alles groeien als je het slim aanpakt. Als je ruimte tussen de tafels houdt, en kieren tussen de panelen laat, kan voldoende zonlicht en regenwater de bodem bereiken Zo kan ook hier van alles groeien. Daarnaast bestaan er tegenwoordig bi-facial panelen, die het zonlicht deels doorlaten, waardoor het onder de panelen veel lichter is. We zaaien doorgaans een bloemen-of kruidenrijk grasmengsel in onder en tussen de panelen, zodat we de groei actief stimuleren.

Hoe hoog worden de zonnepanelen?

In verband met het open landschap op deze locatie in Opmeer wordt geadviseerd om de opstelling op ongeveer 1m50 te bouwen. De hoogte van de paneelopstelling is niet alleen bepalend voor hoe het er uit ziet. Het bepaalt ook of er bijvoorbeeld meer of minder flora kan groeien onder de panelen, of het mogelijk is om schapen te laten grazen en hoeveel energie er opgewekt wordt.

Er zijn toch zoveel problemen met de netcapaciteit? Hoe zit dat voor dit zonnepark?

Klopt, bijna in heel Nederland zijn er problemen met de netcapaciteit. De komende jaren wordt het stroomnetwerk op heel veel plekken in Nederland uitgebreid. Ook wordt er gewerkt aan de aanpassing van regelgeving, dat ervoor zal zorgen dat er extra capaciteit beschikbaar komt om duurzame energie aan het stroomnet te leveren. Met dit zonnepark willen we aansluiten op het netstation van Hoogwoud. Daar is op dit moment geen capaciteit, maar in 2024 wordt dit netstation verzwaard en komt er extra capaciteit beschikbaar.

Als er een zonnepark komt, kunnen we dan de stroom van onze eigen panelen op het dak nog wel terugleveren?

De energielevering van het zonnepark heeft geen invloed op de energie die je teruglevert met je eigen zonnepanelen. De stroom van het zonnepark wordt namelijk direct aangesloten op een groot netstation, waar van middenspanning hoogspanning wordt gemaakt. Dat is als het ware de snelweg van het stroomnetwerk. De energielevering en teruglevering van huishoudens vindt plaats op het lokale laagspanningsnetwerk, vergelijkbaar met de lokale wegen. Op dit lokale net loopt het nu soms vast als er op piekmomenten meer opgewekt dan verbruikt wordt.

Wanneer wordt het zonnepark gebouwd?

Dat is nog onzeker, maar dat zal in 2025 of 2026 zijn.


Voor vragen, ideeën en het interesse tonen voor actief meedenken en/of financieel participeren, kunt u mailen naar: