energiecoaches

Energiecoaches voor huishoudens
De NHEC werkgroep Energiebesparing is op volle sterkte aan de gang met het opleiden van 15 energiecoaches. De opleiding wordt betaald door de Gemeente Schagen. 
Deze nieuwe activiteit van de NHEC zal de gecertificeerde energiecoaches inzetten om honderden huiseigenaren van een degelijk energieadvies te voorzien.
Een win - win situatie voor NHEC, gemeente Schagen en haar inwoners. Samen maken we ons sterk voor een duurzamere toekomst voor natuur en klimaat.

Inspiratie
Algemeen bestuurslid Wim van Kampen is al 20 jaar bezig met zijn eeuwenoude stolpboerderij duurzaam te renoveren. Hierover gaat hij in de volgende nieuwsbrieven vertellen.
De NHEC werkgroep Energiecoaches heeft een bezoek gebracht aan Wim zijn boerderij om inspiratie op te doen voor de opleiding van de energiecoaches.

Opleiding
De coöperatie Hoom uit Utrecht heeft een toepasselijk opleidingstraject om de NHEC vrijwilligers via acht online en drie groepsbijeenkomsten klaar te stomen voor professioneel advies en begeleiding van inwoners van de gemeente Schagen.
Via een Hoomdossier worden de kosten en opbrengsten heel inzichtelijk gemaakt en aangegeven welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het verduurzamen van de eigen woning. Met veel plaatjes en icoontjes komen op een logische manier de beste en meest handige energiebesparingen en -mogelijkheden van energie-opwekking in beeld.

Hulde aan de trias energetica
Alles begint met energiebesparing. Wat je bespaart, hoef je ook niet op te wekken. Je huis wordt comfortabeler en meer waard. Je maakt als bewoners de juiste stappen om verantwoord een warmtepomp te kunnen installeren en CO2 uitstoot duidelijk te verminderen.

Aanmelden
In de volgende nieuwsbrief zal worden aangegeven hoe u een afspraak kunt maken voor een bezoek van een energiecoach en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Het mes snijdt aan twee kanten
Voor de coöperatie NHEC heeft het inzetten van energiecoaches als voordeel dat er meer gelden beschikbaar komen om deel te nemen in Postcoderoosprojecten, projecten Zon op daken en om aan te haken bij projecten van andere energie-organisaties.

Projectleider Ruud Bakker NHEC