Nieuwsbrief okt. 2014

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Voorwoord
Het is nu toch echt herfst, en er waait een nieuwe wind. Deze wind is wel heel erg bijzonder, want hij waait onder water. Ik geef toe, het is een wat vergezocht bruggetje naar de primeur van deze aflevering van de NHEC Nieuwsbrief: we gaan de stroom die drie nieuwe onderwaterturbines van Tocardo opwekken, leveren aan onze leden. Goed nieuws voor iedereen die duurzaamheid in Noord-Holland voorstaat. Voorts melden we u dat ons onderzoek naar opties voor zonnepanelen op bedrijfsverzamelgebouwen afgerond is. En ach, leest u vooral zelf verder!

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

100% energie besparen met een nieuwe jas
De energiecoöperatie is er niet (alleen) om energie te verkopen, maar bovenal om het milieu te sparen en voor een duurzame toekomst te zorgen. Huizen en zeker de wat oudere huizen zijn energetisch zo lek als een mandje. Door goed te isoleren en de inkomende ventilatielucht op te warmen met de uitgaande lucht kan 80% energie worden bespaard. Door de resterende energie met zonnepanelen op te wekken hoef je geen energie meer te kopen. Wel heb je het elektriciteitsbedrijf nodig om overdag en in de zomer de zonne-energie in het net op te nemen en ‘s nachts en in de winter aanvullende energie te leveren. Energie-opslag en de onbalans regelen wordt de nieuwe taak van het energiebedrijf.

In Noord-Holland is in diverse projecten zoals www.duurzaamzwaag.nl uitgezocht, wat voor energieneutraal verbouwen nodig is en wat de mensen er van vinden. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerking in Noord-Holland onder de naam “HernieuwdWonen NH”. Dit concept geeft een woning in slechts enkele dagen een nieuwe jas. De voorkant en achterkant en het dak gaan eraf en er komt een nieuwe “schil”. In deze schil zitten ook alle energie- en ventilatiesystemen. De verbouwing wordt uitgevoerd door een samenwerking van lokale ondernemers die ieder in hun regio de huizen van een nieuwe jas voorzien. Maar wel gebaseerd op dezelfde methodiek. En voor dezelfde lage kosten. Aankomende ingenieurs bij InHolland zullen ook meedraaien in het hele ontwerp en bouw proces in het kader van een HernieuwdWonen campusEnergieneutraal verbouwd huis en daarmee kennis en kunnen ontwikkelen en delen. Maar ook controleren of het goed gebeurt.

De NHEC is een groot supporter van dit soort ontwikkelingen. In de komende maanden zult u op meerdere plaatsen huizen via deze methode zien worden omgetoverd. Wij houden u middels de nieuwsbrief op de hoogte. Via kunnen wij u in contact brengen met dit initiatief. Dit kan ook direct via

Een huis met nieuwe jas

Onderwater-stroom voor leden NHEC!
Een grote primeur: de NHEC mag groene stroom die drie onderwaterturbines van Tocardo zullen leveren exclusief aan haar leden bieden. De drie onderwaterturbines worden op dit moment geproduceerd in Wieringermeer en in november-december geïnstalleerd in een proeflocatie van de Afsluitdijk bij Den Oever. Naar schatting zullen de turbines samen zo’n 260 MWh per jaar opbrengen. Dat is genoeg stroom voor 75 huishoudens. De NHEC is afspraken aan het maken met Tocardo om de stroom af te nemen en aan haar leden te verkopen. De installatie zal waarschijnlijk al in januari beginnen met opwekken. We houden u dus op de hoogte!

Koning Willem Alexander op bezoek bij Tocardo.

Panelen voor bedrijfsverzamelgebouwen
Het afgelopen jaar heeft de NHEC hard gewerkt aan een onderzoek over zonnecentrales op bedrijfsverzamelgebouwen. Het onderzoek spitste zich toe op mogelijkheden en drempels bij het plaatsen van collectieve zonnecentrales op bedrijfsverzamelgebouwen. Het onderzoek is nu afgerond. Belangrijkste uitkomsten:
1. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn vaak zeer geschikt voor zonnecentrales.
2. Praktische invulling kan behoorlijk complex liggen.
3. Er zijn kansen genoeg, en ons onderzoek helpt de weg wijzen.
Het volledige onderzoek, en ook een korte versie met alleen een handleiding, zijn gratis te downloaden op onze website www.nhec.nl, hier is een link. Als u meer advies wilt kunt u contact opnemen met ons via .

Uit Castricum
CALorie organiseert op 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, samen met andere groene organisaties en de gemeente een Duurzaam Inspiratieplein in het gemeentehuis. Hier kan men onder andere van bedrijven en organisaties de laatste snufjes en nieuwtjes opsteken over duurzame energie en energiebesparing. Op het Inspiratieplein zal ook een convenant getekend worden tussen de wethouder, CALorie en drie lokale bouwbedrijven, die zich gezamenlijk in gaan zetten voor woningeigenaren die hun huis energieneutraal willen verbouwen. Overdag zijn er daarnaast leuke activiteiten voor kinderen. ’s Avonds staan lezingen op het programma van duurzaamheidsprominenten Jan Juffermans (De Kleine Aarde) en Margreet van Gastel (finalist Groenste Politicus 2014). Lees hier het programma.

Dit is de NHEC
Een geheel duurzame energievoorziening in onze provincie, dat willen we. We denken als energiecoöperatie dit ambitieuze doel dichterbij te kunnen brengen via vier speerpunten, te weten de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, samenwerking, duurzame energielevering en een breed kenniscentrum voor duurzame energie. Aan duurzame opwekking doen we door mensen te stimuleren en ook door concrete installaties voor bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie van de grond te krijgen. Samenwerken doen we graag met iedereen die duurzaamheidsambities koestert, en speciaal met collega-energiecoöperaties trekken we graag samen sterker op. Energie leveren doen we nog steeds, momenteel via de in onze ogen duurzaamste leverancier, Greenchoice. Het kenniscentrum voor duurzame energie ten slotte zijn we op poten aan het zetten om bewustzijn te bevorderen en om in staat te zijn bedrijven en organisaties te bedienen die vragen hebben over lokale energie.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over
Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het formulier in op de website. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten.