Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017


Voorwoord

Media-uitingen eind december staan meestal in het teken van (verlang)lijstjes. Wat ons betreft was het in 2017 mooi om te zien dat het onderwerp duurzame energie en klimaat zichtbaar en voelbaar een enorme boost kregen. Door ‘Parijs’, door Nederlandse gemeenten en provincies die ‘van het gas los’ ineens als serieus doel naar buiten brengen. In Noord-Holland is het Platform Energie Initiatieven Noord-Holland opgestaan, een informeel gremium van energiecoöperaties waarin ook de NHEC deelneemt en waar het behoorlijk bruist. We hebben gezien dat onze beoogde zonnecentrale DaalmeerZon veel inschrijvers kreeg (nog niet genoeg) en dat de bewoners-windturbine ‘Poldermolen’ weer een stap verder richting realisatie ging. Onze wens voor 2018? Uiteraard een energieneutraal Noord-Holland. Dromen mag, toch? We wensen u een hartelijk energieneutraal nieuw jaar.

Bert Haverkamp
Voorzitter

Daal-min-of-meer rond

Ons project in samenwerking met Alkmaar Energie en andere partners om met bewoners 300 zonnepanelen op het dak van tennisclub Daalmeer te leggen lijkt in de eindfase beland. 28 huishoudens en bedrijfjes hebben samen zo’n 215 zonnepanelen besteld. Er is dus nog ruimte om 85 panelen te bestellen. Om het project niet vast te laten lopen op de laatste panelen, zijn we momenteel in overleg met financiers die mogelijkheden zien om de panelen voor te schieten. Toegegeven, we zijn wel eens eerder wat aan de optimistische kant, maar we denken in het eerste kwartaal van 2018 tot het plaatsen van de zonnecentrale over te kunnen gaan.
Nog even een korte opfrisser over het plan? Deelnemers in de op te richten coöperatie DaalmeerZon gaan 300 zonnepanelen op het dak van de hal bekostigen en er zelf de vruchten van plukken. Particulieren en kleine bedrijven in de omgeving kunnen deelnemen aan deze coöperatie. Via de website https://www.nhec.nl/daalmeerzon kan men zich (vrijblijvend) voor-inschrijven. Een zonne-deel/zonnepaneel kost €300, en de deelnemer wordt voor €1,- per aandeel per jaar lid van de coöperatie DaalmeerZon. Terugverdientijd is ongeveer 9 jaar – een hoog rendement dus. Investeren in dit project kan een mooie optie zijn voor mensen die bijvoorbeeld thuis geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of een appartement bewonen. Alle informatie staat op www.nhec.nl.

Coöperatie Poldermolen opgericht

Zoals bekend is de NHEC als voorzitter van een initiatiefgroep al jarenlang hard aan het werk om bewoners een eigen windmolen binnen het Windplan Wieringermeer te bieden. Want helaas was dat niet vanzelfsprekend en ging dat bepaald niet vanzelf. Maar… inmiddels is waarachtig de coöperatie opgericht die de participaties gaat regelen. De coöperatie heet Poldermolen Wieringermeer u.a. en we zijn trots dat deze concrete mijlpaal is bereikt.
Deelnemen in De Poldermolen gaat, net als bij de zonnecentrale DaalmeerZon, via de zogenoemde postcoderoos-regeling. Eén aandeel of windkavel kost 250 euro, en afhankelijk van het gemiddeld stroomverbruik kunnen huishoudens er maximaal twaalf kopen.

Deelnemers moeten wonen in het gebied met postcodes 1771, 1774, 1775 (Wieringermeer), 1777, 1778, 1779 (Wieringen), 1761 (Anna Paulowna) of 1766 (Wieringerwaard). Van de 13.250 adressen zouden volgens de coöperatie minimaal 1600 huishoudens en driehonderd bedrijven voldoende moeten zijn om de 4,5 miljoen euro voor de Poldermolen op tafel te krijgen. Inmiddels hebben meer dan 100 mensen zich ingeschreven. Wie een aandeel heeft, krijgt per kilowattuur korting op de energiebelasting. Bij een gemiddeld huishouden gaat dat per jaar om 125 euro, bij vier windkavels van 250 euro per stuk. De regeling duurt vijftien jaar, halverwege zou de investering zich moeten hebben terugbetaald. Aanmelden kan hier: depoldermolen.com.
Platform Energie Initiatieven Noord-Holland van start

De gedachte dat samenwerken tussen energiecoöperaties in Noord-Holland gunstig is voor de energietransitie leeft al langer. Maar waar ligt de meerwaarde voor alle partijen van een dergelijke samenwerking? Enkele initiatiefnemers is het nu gelukt om een stel energiecollectieven (waaronder de NHEC) aan tafel te krijgen om deze vraag te bespreken. Ook expliciet uitgenodigd: HVC. Dit bedrijf, oorspronkelijk alleen voor afval bestemd, heeft zich ontwikkeld tot serieus energiebedrijf in de regio. Het laat met een speciaal opgerichte afdeling Lokale Energie zien vaart te willen maken met de energietransitie en is een maatschappelijk bedrijf met overheden als aandeelhouders. HVC is goed in duurzame projecten ontwikkelen en ondersteunt de coöperatieve bottom-up gedachte. Goed om erbij te hebben; die gedachte werd breed gedeeld. Inmiddels zitten ongeveer twintig energiecollectieven om tafel, bruist het van de ideeën en is de naam vastgesteld: Platform Energie Initiatieven Noord-Holland.
Waar de meerwaarde van dit overleg concreet in gaat uitmonden, gaan we hopelijk al in 2018 meemaken. Gemeentegrens overschrijdende energieprojecten liggen voor de hand (maar niet voor het oprapen), en samen een duidelijke stem hebben bij overheden en grote bedrijven lijkt ook een voordeel. Ondertussen hebben de provincie, gemeenten en bedrijven als Liander al interesse getoond in het platform.


Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl