Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016


Voorwoord

De zon schijnt in Noord-Holland. 3 MWP opgesteld vermogen door coöperatieve verenigingen van burgers! Dat wordt duidelijk uit de Lokale Energie Monitor, een prachtig landelijk onderzoek van onze beweging over onze beweging. Een verslag hiervan leest u verderop. Zie ook de Lokale Energie Monitor zelf, en een duidelijk kort filmpje erover. Maar goed, Noord-Holland dus. Als we kijken naar het aantal collectieve zonneprojecten, dan loopt Noord-Holland samen met Gelderland dit jaar voorop met 17 nieuwe. Zonnecoöperatie West-Friesland is lekker bezig, ook daarover hieronder meer. Als NHEC doen we ook mee: we zijn verheugd u te kunnen melden dat we bezig zijn met een ‘eigen’ zonnecentrale, in samenwerking met Esolva. Leest u vooral verder.
Bert Haverkamp
Voorzitter

Zonnecentrale DaalmeerZon

NHEC ontwikkelt samen met Esolva een zonnecentrale waarvan bewoners in de omgeving kunnen profiteren. De bedoeling is dat we samen 300 zonnepanelen op het dak van een tennisvereniging in Alkmaar leggen. Samen richten we een aparte coöperatie op, zodat we mee kunnen doen aan de zogenoemde Postcoderoosregeling van het Rijk. Als je een ‘zonnedeel’ aanschaft kun je de stroom van het dak krijgen voor eigen gebruik, met korting op de energiebelasting. Dat maakt een terugverdientijd van ongeveer acht jaar mogelijk.

Bewoners en ondernemingen met een kleinverbruikers aansluiting (tot 80A), die wonen in postcode 1822 (Alkmaar Noord), 1823, 1824, 1826, 1827, 1829 (Oudorp), 1703 en 1704 (Heerhugowaard) 1834 ( Sint Pancras) kunnen deelnemen in de zonnestroomcentrale. Met deelname aan de zonnecentrale, en daarmee het lidmaatschap van Energiecoöperatie DaalmeerZon (i.o.), investeert de coöperant in de opwekking van schone energie. Vooral particulieren of ondernemers die zelf geen geschikte locatie hebben voor een eigen zonnestroomsysteem, wordt een unieke kans geboden toch te profiteren van zonnestroom. De regeling geldt zolang de deelnemer zelf in totaal minder opwekt dan hij gebruikt. Deelnemen gaat per tranche van € 300,- incl. btw met een minimumafname van drie tranches. De btw krijgt men in het eerste jaar van deelname terug (netto tranche kostprijs €248,20). Een tranche staat gelijk aan 1 zonnepaneel van 260 Wp en 1/300 aandeel in de kWh jaaropbrengst van de totale productie-installatie.

De investering wordt terugverdiend in het achtste jaar, afhankelijk van het beleid van de energiecoöperatie en de productie. De opbrengst bestaat uit een deel verkoop van de stroom en een deel energiebelasting-teruggave per kWh. De verrekening van de energiebelasting vindt plaats door de eigen energieleverancier. Voor 2016 was het voordeel totaal €0,125 / kWh, na aftrek van alle jaarlijkse kosten. De Zonnestroomdelen houden gedurende zeker 20 jaar een waarde. Ze zijn bij verhuizing uit de wijk overdraagbaar.

De investeerder wordt lid van de Energie coöperatie DaalmeerZon. Hiervoor betaalt hij €1,- per aandeel per jaar. Het eigen energiebedrijf is gehouden de verrekening van de energiebelasting te verzorgen. Niet iedere energieleverancier doet dat kostenloos. Wij adviseren klant te zijn van Greenchoice, de afnemer van de zonnestroom. Greenchoice ondersteunt dit initiatief, biedt een concurrerend tarief en extra voordelen voor de Coöperatie DaalmeerZon. Greenchoice zorgt ervoor dat de opgewekte zonnestroom gratis wordt doorgeleverd en de belasting wordt afgetrokken.

Vrijblijvend voorinschrijven bij DaalmeerZon kan al, via de website. Vermeld daarbij uw gegevens en het aantal gewenste zonnedelen.


HVC profileert zich lokaal en regionale op duurzame energie

HVC wil samenwerken met energiecoöperaties

De HVC in Alkmaar, die al lang veel meer is dan verwerker van afval, profileert zich steeds meer als partij die lokale en regionale energiecoöperaties wil helpen met het ‘bottom up’ versnellen van de energietransitie. De laatste tijd is de HVC met de recent opgerichte afdeling Lokale Duurzame Energie, in gesprek met veel energiecoöperaties. Ook de NHEC praat met de HVC om te kijken waar we gezamenlijk de verduurzaming van Noord-Holland een flinke duw kunnen geven.


Brandweergarage in Hem

Zonnecoöperatie West-Friesland op dreef

Zonnecoöperatie West-­Friesland start met twee nieuwe daken in Hem en Lutjebroek. Dit biedt inwoners van deze gemeenten de oplossing om samen zelf duurzame zonne-­energie op te wekken op andermans daken. Zonnecoöperatie West-­Friesland bestaat uit gedreven West‐Friezen, die vrijwillig de handen ineen hebben geslagen om onze woonomgeving duurzamer te maken. De NHEC draagt hen een warm hart toe. De nieuwe zonnecentrales worden gebouwd op basis van de zogenoemde postcoderoosregeling. Daarbij kan iemand uit de omgeving stroom kopen uit de centrale en daarbij een belastingkorting krijgen. De investering verdient zich in 10 jaar terug.

In Lutjebroek zal het dak van ’t Keetje circa 20 huishoudens van zonne‐energie kunnen voorzien. Zowel huishoudens als kleine bedrijven in de postcodegebieden 1601, 1602, 1611, 1613, 1614, 1616, 1619, 1671, 1693 en 1771 kunnen meedoen met dit project. In Hem is de brandweergarage het dak dat circa 7 huishoudens van duurzame energie zal voorzien. Woont u of heeft u een klein bedrijf in Hem of omstreken, dan kunt u meedoen.

Zonnecoöperatie West-­Friesland zette eerder succesvolle projecten op. In Bovenkarspel en Enkhuizen wekken bewoners al succesvol hun eigen stroom op. De brandweergarages (Bovenkarspel met maar liefst 240 panelen en Enkhuizen met 94 panelen) voorzien de bewoners van schone energie, wat weer goed is voor mens, milieu en de portemonnee!

Wilt u weten wat voor voordelen het burgerinitiatief heeft voor uw gezin, omgeving en portemonnee, wilt u zelf graag zonne-­energie opwekken, maar kunt of wilt u dit niet op uw eigen dak? Ga dan naar website www.zonnecooperatiewestfriesland.nl voor meer informatie. Ook in de gemeente Hoorn werkt de zonnecoöperatie West-Friesland aan een nieuw dakproject, dus inwoners van Hoorn kunnen ook contact opnemen.

Eigen Lokale Energie Monitor toont succes

Het aantal geregistreerde energiecoöperaties is in 2016 toegenomen van 262 naar 313. Het gezamenlijke totale productievermogen stijgt dit jaar met meer dan 50 procent naar ruim 138 megawatt. Op korte termijn staat er nog eens 150 megawatt op de planning. Meer dan 50.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2016.<--break-><--break->Katrien Prins namens HIER opgewekt: “Wij zijn heel erg blij met deze groei, de lokale duurzame energiebeweging wordt ieder jaar groter en professioneler. Omdat het geld voor een groot deel in de lokale gemeenschap blijft, zien we ook het draagvlak voor zon en wind toenemen.” Meer dan de helft van de coöperaties is actief met productie van zonne- en windenergie. Daarnaast houden coöperaties zich bezig met wederverkoop van energie (65%), energiebesparing (70%) en collectieve inkoop van zonnepalen (30%).

In 2016 zijn er 67 nieuwe collectieve zonprojecten gerealiseerd. Daarmee is het totale coöperatieve zonvermogen meer dan verdriedubbeld naar ruim 23 megawatt. Twee derde van de toename van het vermogen is afkomstig van drie grote nieuwe zonneparken op Ameland, in Breda en Garyp. Het zonnepark in Garyp is tevens het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland. De rest van meer dan zestig zonnedaken en zonneparken met gemiddeld 200 zonnepanelen. Voor 2017 zitten er nog eens 107 zonprojecten in de pijplijn. Als alles doorgaat neemt het totale vermogen van collectieve zon toe naar meer dan 100 megawatt. Het aantal postcoderoosprojecten is sterk toegenomen, al blijft het lastig. Van de nieuwe zonprojecten, zijn er 38 gerealiseerd met de postcoderoosregeling en 17 met SDE+. Kijkend naar het vermogen, wordt nog steeds het grootste deel met SDE+ gerealiseerd. Siward Zomer namens ODE Decentraal: “Dit jaar is het vermogen van lokale energiecoöperaties enorm gegroeid, maar we kunnen nog sneller. Er zit veel energie in de beweging. Wanneer ook ondersteuningsregels als SDE+ en de postcoderoosregeling optimaal zijn ingeregeld voor kleine lokale energiecoöperaties, kunnen we een steeds grotere bijdrage leveren aan de energietransitie.” Het coöperatieve windvermogen is gestegen van 81,5 megawatt in 2015 naar 115,2 megawatt in 2016. De groei is grotendeels veroorzaakt door het windpark Battenoert, windpark Nijmegen-Betuwe en windpark Hellegatsplein. Er zit de komende twee jaar nog zo’n 87 megawatt aan windprojecten in de pijplijn. Veel coöperaties zwengelen lokaal de discussie aan over windenergie. Het coöperatieve model vindt weerklank bij hun gemeenten. Als windturbines op eigen grondgebied draaien, dan met lokaal profijt. Lees meer op de site van HIER Opgewekt.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over

Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het webformulier in op de site. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten. Het wijst zich vanzelf op https://www.nhec.nl.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl