Nieuwsbrief oktober 2014

Voorwoord
Het is nu toch echt herfst, en er waait een nieuwe wind. Deze wind is wel heel erg bijzonder, want hij waait onder water. Ik geef toe, het is een wat vergezocht bruggetje naar de primeur van deze aflevering van de NHEC Nieuwsbrief: we gaan de stroom die drie nieuwe onderwaterturbines van Tocardo opwekken, leveren aan onze leden. Goed nieuws voor iedereen die duurzaamheid in Noord-Holland voorstaat. Voorts melden we u dat ons onderzoek naar opties voor zonnepanelen op bedrijfsverzamelgebouwen afgerond is. En ach, leest u vooral zelf verder!

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

100% energie besparen met een nieuwe jas
De energiecoöperatie is er niet (alleen) om energie te verkopen, maar bovenal om het milieu te sparen en voor een duurzame toekomst te zorgen. Huizen en zeker de wat oudere huizen zijn energetisch zo lek als een mandje. Door goed te isoleren en de inkomende ventilatielucht op te warmen met de uitgaande lucht kan 80% energie worden bespaard. Door de resterende energie met zonnepanelen op te wekken hoef je geen energie meer te kopen. Wel heb je het elektriciteitsbedrijf nodig om overdag en in de zomer de zonne-energie in het net op te nemen en ‘s nachts en in de winter aanvullende energie te leveren. Energie-opslag en de onbalans regelen wordt de nieuwe taak van het energiebedrijf.

In Noord-Holland is in diverse projecten zoals www.duurzaamzwaag.nl uitgezocht, wat voor energieneutraal verbouwen nodig is en wat de mensen er van vinden. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerking in Noord-Holland onder de naam “HernieuwdWonen NH”. Dit concept geeft een woning in slechts enkele dagen een nieuwe jas. De voorkant en achterkant en het dak gaan eraf en er komt een nieuwe “schil”. In deze schil zitten ook alle energie- en ventilatiesystemen. De verbouwing wordt uitgevoerd door een samenwerking van lokale ondernemers die ieder in hun regio de huizen van een nieuwe jas voorzien. Maar wel gebaseerd op dezelfde methodiek. En voor dezelfde lage kosten. Aankomende ingenieurs bij InHolland zullen ook meedraaien in het hele ontwerp en bouw proces in het kader van een HernieuwdWonen campusEnergieneutraal verbouwd huis en daarmee kennis en kunnen ontwikkelen en delen. Maar ook controleren of het goed gebeurt.

De NHEC is een groot supporter van dit soort ontwikkelingen. In de komende maanden zult u op meerdere plaatsen huizen via deze methode zien worden omgetoverd. Wij houden u middels de nieuwsbrief op de hoogte. Via info@nhec.nl kunnen wij u in contact brengen met dit initiatief. Dit kan ook direct via lex.vanzaane@produbo.nl

Een huis met nieuwe jas

Onderwater-stroom voor leden NHEC!
Een grote primeur: de NHEC mag groene stroom die drie onderwaterturbines van Tocardo zullen leveren exclusief aan haar leden bieden. De drie onderwaterturbines worden op dit moment geproduceerd in Wieringermeer en in november-december geïnstalleerd in een proeflocatie van de Afsluitdijk bij Den Oever. Naar schatting zullen de turbines samen zo’n 260 MWh per jaar opbrengen. Dat is genoeg stroom voor 75 huishoudens. De NHEC is afspraken aan het maken met Tocardo om de stroom af te nemen en aan haar leden te verkopen. De installatie zal waarschijnlijk al in januari beginnen met opwekken. We houden u dus op de hoogte!

Koning Willem Alexander op bezoek bij Tocardo.

Panelen voor bedrijfsverzamelgebouwen
Het afgelopen jaar heeft de NHEC hard gewerkt aan een onderzoek over zonnecentrales op bedrijfsverzamelgebouwen. Het onderzoek spitste zich toe op mogelijkheden en drempels bij het plaatsen van collectieve zonnecentrales op bedrijfsverzamelgebouwen. Het onderzoek is nu afgerond. Belangrijkste uitkomsten:
1. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn vaak zeer geschikt voor zonnecentrales.
2. Praktische invulling kan behoorlijk complex liggen.
3. Er zijn kansen genoeg, en ons onderzoek helpt de weg wijzen.
Het volledige onderzoek, en ook een korte versie met alleen een handleiding, zijn gratis te downloaden op onze website www.nhec.nl, hier is een link. Als u meer advies wilt kunt u contact opnemen met ons via info@nhec.nl.

Uit Castricum
CALorie organiseert op 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, samen met andere groene organisaties en de gemeente een Duurzaam Inspiratieplein in het gemeentehuis. Hier kan men onder andere van bedrijven en organisaties de laatste snufjes en nieuwtjes opsteken over duurzame energie en energiebesparing. Op het Inspiratieplein zal ook een convenant getekend worden tussen de wethouder, CALorie en drie lokale bouwbedrijven, die zich gezamenlijk in gaan zetten voor woningeigenaren die hun huis energieneutraal willen verbouwen. Overdag zijn er daarnaast leuke activiteiten voor kinderen. ‘s Avonds staan lezingen op het programma van duurzaamheidsprominenten Jan Juffermans (De Kleine Aarde) en Margreet van Gastel (finalist Groenste Politicus 2014). Lees hier het programma.

Dit is de NHEC
Een geheel duurzame energievoorziening in onze provincie, dat willen we. We denken als energiecoöperatie dit ambitieuze doel dichterbij te kunnen brengen via vier speerpunten, te weten de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, samenwerking, duurzame energielevering en een breed kenniscentrum voor duurzame energie. Aan duurzame opwekking doen we door mensen te stimuleren en ook door concrete installaties voor bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie van de grond te krijgen. Samenwerken doen we graag met iedereen die duurzaamheidsambities koestert, en speciaal met collega-energiecoöperaties trekken we graag samen sterker op. Energie leveren doen we nog steeds, momenteel via de in onze ogen duurzaamste leverancier, Greenchoice. Het kenniscentrum voor duurzame energie ten slotte zijn we op poten aan het zetten om bewustzijn te bevorderen en om in staat te zijn bedrijven en organisaties te bedienen die vragen hebben over lokale energie.

Nog geen lid of klant? Stap makkelijk over
Zoals bekend kunnen mensen lid worden via onze website www.nhec.nl. Daarnaast kun je via ons klant worden van Greenchoice, wat ons betreft de groenste leverancier van Nederland. Gegarandeerd goedkoper dan Nuon. Overstappen is eenvoudig: je vult het formulier in op de website. Daarna ontvang je binnen zeven dagen een bevestiging van Greenchoice. Greenchoice neemt ook contact op met je huidige leverancier om je als klant om te zetten. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Tegelijk word je dan lid van de NHEC (als je dat niet al bent), voor 12 euro per jaar. Per klant krijgt de NHEC van Greenchoice een bijdrage ter verdere verduurzaming van Noord-Holland.
Maar wat nou als je al klant bent van Greenchoice? Ook dan verwelkomen we je graag. Je hoeft alleen maar via een simpel webformulier je klantnummer van Greenchoice aan te geven. De tarieven blijven hetzelfde en je hoeft ook geen nieuw contract af te sluiten.

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl